Meny

03 Bevisstløs voksen / barn – puster normalt

Kriterier

RØD – akutt

Andre aktuelle oppslag:

12 Diabetes

25 Krampeanfall

28 Mistanke om hjerneslag

31 Rus / overdose

A.03.01

Bevisstløs voksen – puster normalt

A.03.02

Bevisstløst barn – puster normalt

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder resterende kriterier.
 5. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 6. Gi relevante råd / instruksjoner.
 7. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 8. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 9. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

OM BEVISSTLØS VOKSEN / BARN – PUSTER NORMALT

BEVISSTLØSE PASIENTER

Det er viktig å forsikre seg om at pasienter som beskrives som bevisstløse, ikke har hjertestans.

Se oppslag

01 Bevisstløs voksen – puster ikke normalt

02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

Vanlige årsaker til bevisstløshet er:

 • Hjertestans:

Se 01 Bevisstløs voksen – puster ikke normalt

Se 02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

 • Sirkulasjonssvikt:

Se 11 Brystsmerter / hjertesykdom

 • For høyt eller lavt blodsukker

Se 12 Diabetes

 • Alvorlig infeksjon

Se 16 Feber / infeksjon / sepsis

 • Forgiftninger

Se 17 Forgiftning – ikke rusrelatert

Se 24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

Se 31 Rus / overdose

 • Nedkjøling

Se 23 Hypotermi

 • Krampeanfall

Se 25 Krampeanfall

 • Akutt cerebrovaskulær hendelse

Se 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

 • Hodetraume

Se 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

Pasienter som har nedsatt bevissthet skal legges i sideleie for å holde frie luftveier og for å hindre at eventuelt oppkast renner ned i lungene (aspirasjon). Alle bevisstløse pasienter skal overvåkes for pust og puls, og ikke forlates.

Legfolk kan beskrive grad av nedsatt bevissthet etter pasientens respons på tiltale og på smertestimulering (A – awake, V – respons på verbal stimulering, P – respons på smertestimulering (pain), U – unresponsive, reagerer ikke på smerte). Helsepersonell vil kommunisere grad av bevissthetsnedsettelse ved hjelp av Glasgow Coma Score (GCS) som beskriver beste respons på stimulering på øyeåpning (1–4), verbal (1–5) og motorisk (1–6) respons. De tre summeres til et tall mellom 3 og 15, hvor score på 14–15 ofte klassifiseres som lett hodeskade, score på 9–13 klassifiseres som moderat hodeskade og score 8 eller mindre klassifiseres som alvorlig hodeskade.

Se 45 Glasgow coma score


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS