Meny

Startkort

Smitterisiko (Koronavirus / COVID-19)

VURDERING AV SMITTERISIKO

Vurdering av smitterisiko baseres på

 • Hustandsmedlem / nærkontakt*: Ja / Nei
 • Aktuelle symptomer: Ja / Nei

Økt smitterisiko foreligger ved ja på ett eller begge spørsmål.

* Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med COVID-19 fra 24 timer før symptomdebut og til personen er avisolert.

HUSSTANDSMEDLEM ELLER TILSVARENDE / NÆRKONTAKT:

 • Bor i samme husstand som en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med COVID-19.
 • Har tilsvarende nær kontakt som i en husstand, for eksempel kjæreste med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med COVID-19.
 • Har pleiet en pasient, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med COVID-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med COVID-19.

AKTUELLE SYMPTOMER
(HYPPIG FOREKOMMENDE VED COVID-19):

Infeksjonssymptomer:

 • Feber
 • Hoste
 • Pustevansker
 • Redusert allmenntilstand
 • Muskelverk
 • Nyoppstått forvirring

Milde symptomer:

 • Rennende nese
 • Sår hals
 • Nedsatt luktesans
 • Nedsatt smaksans

Andre, sjeldnere symptomer:

 • Magesmerter
 • Diaré

© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS