Meny

02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

Kriterier

RØD – akutt

A.02.01

Bevisstløst barn over 1 år – puster ikke normalt

A.02.02

Bevisstløst barn under 1 år – puster ikke normalt

A.02.03

Bevisstløs nyfødt – puster ikke normalt

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder resterende kriterier.
 5. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 6. Gi relevante råd / instruksjoner.
 7. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 8. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 9. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

OM BEVISSTLØST BARN / NYFØDT – PUSTER IKKE NORMALT

SIRKULASJONSSTANS HOS BARN

Sirkulasjonsstans hos barn skyldes langt oftere hypoksi enn akutt hjertesykdom. Derfor bør du alltid instruere i både innblåsninger og brystkompresjoner. Hvis du er usikker på om barnet puster normalt, start med å sikre fri luftvei fordi dette noen ganger er nok til å få et barn med hypoksi til å begynne å puste normalt igjen. Hvis barnet ikke begynner å puste normalt i løpet av 10 sek., skal du straks instruere innringer til å gi fem innblåsninger. Hvis barnet, til tross for at det virker livløst, likevel skulle ha en viss sirkulasjon, kan innblåsing av luft i lungene noen ganger bidra til at sirkulasjonen tar seg opp, og at barnet igjen viser livstegn. Men du bør ikke vente på dette. Start derfor instruksjon i brystkompresjoner straks etter de fem første innblåsingene. Legg merke til at innblåsningsteknikk og kompresjonsteknikk er noe forskjellig for ulike aldersgrupper av barn. Legg også merke til at alle lekfolk, uavhengig av tidligere opplæring, skal instrueres i standard HLR i forholdet 30:2.

RESUSCITERING AV NYFØDTE se over

Følgende tiltak gjelder et livløst barn i umiddelbar forbindelse med fødsel. Dette er barn som fortsatt har væskefylte lunger uten funksjonell reservekapasitet, og det er helt avgjørende å holde frie luftveier og få ventilert barnet. Nyfødte som har hatt spontan respirasjon umiddelbart etter fødselen, men som på et senere tidspunkt får hjerte- / respirasjonsstans, skal behandles etter instruksjoner over – Resuscitering av nyfødte. Overgangen til livet utenfor livmoren krever store endringer i hjertet og lungenes fysiologi. Det sentrale steget er at barnet fyller lungene med luft. Nyfødte som er slappe og ikke puster godt nok, skal derfor stimuleres med å tørkes og frotteres godt, deretter revurderes og eventuelt sikre frie luftveier og starte med ventilasjoner med munn-til-munn / nese. Slappe nyfødte trenger et håndkle under skulderbladene for å holde frie luftveier i ryggleie. Nesten hvert femte barn født til termin på sykehus vurderes for ekstra stimulering etter fødsel, men bare 1 av 20 trenger ventilasjoner. Det skal lite luft til, kun til brystkassen hever seg. Bare dersom man er sikker på at ventilasjonene lykkes med å få luft i lungene og den nyfødte tross dette ikke kommer seg, er det aktuelt med kombinasjon av ventilasjoner og brystkompresjoner (1:3). Kombinasjonen av ventilasjon og brystkompresjoner trengs svært sjelden (en av tusen) og prognosen er ofte dårlig.

Se 18 Fødsel


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS