Meny

18 Fødsel

Kriterier

RØD – akutt

Hvis komplikasjoner før 20. svangerskapsuke:

Se 19 Gynekologi / svangerskap

A.18.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02 / 03

A.18.02

Pustevansker2

A.18.03

Barnet er ikke forløst, den fødende:

 1. Har stor blødning Se 09 Blødning – ikke traumatisk23

 2. Har krampeanfall Se 25 Krampeanfall23

A.18.04

Før 37. svangerskapsuke og:

 1. Vedvarende eller sterke smerter eller rier23

 2. Vannet har gått, har rier23

A.18.05

Smerter eller rier:

 1. Blør fra underlivet23

 2. Vannet har gått23

 3. Etter slag mot magen (etter 20. svangerskapsuke)23

A.18.06

Fosteret ligger ikke normalt og:

 1. Vannet har gått23

 2. Den fødende har sterke rier23

A.18.07

Barnet er på vei ut:

 1. Hodet kommer ikke først2–5

 2. Hodet kommer først2–5

A.18.08

Barnet er allerede født:

 1. Mye for tidlig (før 37. svangerskapsuke)4–7

 2. Er slapt og puster dårlig4–7

 3. Moren blør fortsatt mye4–7

GUL – haster

H.18.01

Før 37. svangerskapsuke:

 1. Smårier eller rier som ikke er like sterke hele tiden

 2. Vannet har gått, men har ikke rier

 3. Småblør fra underlivet

 4. Lite eller ingen fosteraktivitet etter uke 24

H.18.02

Etter 37. svangerskapsuke:

 1. Førstegangsfødende: mindre enn 2 min. mellom sterke, regelmessige rier

 2. Flergangsfødende: mindre enn 5 min. mellom sterke, regelmessige rier

 3. Vannet har gått, men ikke rier

H.18.03

Barnet er født. Mor og barn synes å ha det bra46

H.18.04

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

V.18.01

Etter 37. svangerskapuke:

 1. Førstegangsfødende: mer enn 2 min. mellom riene

 2. Flergangsfødende: mer enn 5 min. mellom riene

 3. Smårier eller rier som ikke er like sterke hele tiden

V.18.02

Annet

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Konferansekople med AMK.
 2. Varsle LV-lege / kommunejordmor.
 3. Bistå med lokalkunnskap.
 4. Følg med på aksjonen / lytt til Nødnett hvis relevant / mulig.

AMK

 1. Varsle ambulanse og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Følg lokal instruks for varsling / innkopling av:
  • Aktuell fødeavdeling
  • Kommunejordmor
  • Nærmeste lege
  • Luftambulanse / legebil / spesialambulanse
 4. Se resterende kriterier, still tilleggsspørsmål.
 5. Vurder (helst i samråd med ekspertise):
  • Behov for jordmor eller kuvøseteam
  • Behov for å sende to ambulanser
 6. Gi relevante råd til innringer
 7. Hvis aktuelt: Anbefal transport i privatbil.
 8. Hold fortsatt forbindelsen (hvis mulig).
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle (inkl. LVS) i avtalte talegrupper.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
  Varsle:
  • Aktuell fødeavdeling
  • Kommunejordmor
  • LV-lege
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Følg lokale prosedyrer for å:
  • Konferansekople med jordmor / fødeavdeling / LV-lege / LVS
 3. Send ambulanse ved avtale.
 4. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Vurder (helst i samråd med ekspertise):
  • Relevante råd til innringer
  • Behov for ambulanse (ev. kontakt AMK)
  • Om pas. skal komme til poliklinikk / fødeavdeling
  • Om pas. bør kontakte sin fastlege
 3. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 4. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

Om svangerskapet

 • Hvor mange ukers graviditet?
 • Siste menstruasjon?
 • Når har pas. termin?
 • Normalt svangerskap så langt?
 • Komplikasjoner?
 • Født tidligere?
 • Spesielt hurtig fødsel da?
 • Fosterleiet ved siste svangerskapskontroll?
 • Spesielle funn ved siste ultralydkontroll?

Rier

 • Hvor lenge mellom hver ri?
 • Regelmessige?
 • Sterke?
 • Like sterke hele tiden?
 • Trang til å presse eller trykke?

Blødning

 • Blør mer enn en vanlig menstruasjon?
 • Har hun også smerter?
 • Hvor lenge har hun blødd slik?

Barnet er på vei ut

 • Kommer hodet først?
 • Hvis ikke: Hva ser du?

Barnet er født

 • Skriker eller puster barnet?
 • Hvilken farge har barnet?
 • Lyserødt? Blekt? Blålig?

Se Legevaktindeks

RESUSCITERING AV NYFØDTE:

Gå til 02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

Hvis barnet gisper / ikke puster / ikke skriker eller er helt slapt, trenger det mer hjelp:

 1. Legg barnet raskt på ryggen Tørk barnet godt med et rent håndkle.
 2. Skaff frie luftveier:
  • Legg et håndkle el.l. under skuldrene (ikke under hodet) for å rette ut nakken.
  • Nakken skal verken være bøyd fremover eller bakover. Nesen skal peke rett opp.
  • Hold en finger under den harde delen av barnets hake, og løft opp hakespissen.
 3. Sjekk om barnet puster (bruk helst ikke mer enn 10 sek. på denne pustesjekken).
 4. Hvis barnet ikke puster nå, må du blåse luft i det.
 5. Hold fortsatt frie luftveier – se over.
 6. Legg din munn over barnets nese og munn og blås forsiktig til du ser at brystkassen hever seg. (Barnet har svært små lunger. Hvis dere er flere, kan en annen holde en hånd på barnets bryst og kjenne at det kommer luft i lungene).
 7. Blås luft i barnet 30 ganger i minuttet. Fortsett slik til dere får hjelp eller til barnet begynner å skrike eller puste normalt av seg selv.
 8. Husk: Hold barnet varmt!
 9. Ikke klipp av navlesnoren. Hvis morkaken kommer, la den ligge høyere enn barnet.

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. FØDSELEN ER I GANG

  • La moren finne en behagelig liggestilling, helst på venstre side.
  • Finn rene håndklær og varme pledd, så raskt og så mange som mulig.
 2. BARNET PÅ VEI UT

  • La mor trykke samtidig med riene.
  • Ikke rør barnet under selve fødselen.
  • Det kommer ofte mye blod og slim samtidig; barnet er derfor glatt og slimete, ikke mist det.
 3. NÅR BARNET ER FØDT

  • Hold barnet varmt.
  • Barnet må straks stimuleres til å trekke pusten godt.
  • Tørk nesen og munnen med en tørr klut på lillefingeren.
  • Tørk så raskt resten av kroppen med et rent håndkle og legg det nakent til mors bryst.
  • Dekk med rene, helst varme tepper eller håndklær.
 4. BARNET PUSTER DÅRLIG

  • Hvis barnet er slapt og fremdeles ikke skriker, må det stimuleres ekstra kraftig.
  • Tørk barnet godt med et rent håndkle. Gni barnet hardt på ryggen med håndkle for å stimulere det til å puste.
  • Husk å holde barnet varmt. Legg varme håndklær over det!
  • Sjekk om barnet puster (bruk helst ikke mer enn 10 sek. på denne pustesjekken)
  • Hvis barnet ikke puster / puster svakt, må du blåse luft i det. Jeg skal hjelpe deg

  Se «Resuscitering av nyfødte» på denne siden, ev. gå til 02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

 5. MORKAKEN

  • Morkaken kan komme like etter fødselen, men det kan også ta tid.
  • Viktig at jordmor får undersøke den etterpå.
  • Legg den i en plastpose.
  • Ikke nødvendig å klippe navlesnoren.
 6. HVIS BLØDNINGEN IKKE STOPPER

  • Trykk fast på toppen av livmoren utenpå morens mage.
  • Hold dette faste trykket lenge, helst til hjelpen kommer.

OM FØDSEL

FØDSEL

Normal fødsel uten komplikasjoner tar vanligvis flere timer slik at den fødende rekker å komme til en fødestue / fødeavdeling med egen transport / drosje. Ambulanse kan være nødvendig i enkelte tilfeller. Vannavgang tyder på at fødselen er i gang, men ikke at det nødvendigvis skjer raskt. Tid mellom hver ri betyr heller ikke så mye. Sterke rier eller trykketrang kan bety at fødselen er nært forestående. Flere tidligere fødsler øker sjansen for at fødselen kan skje raskt.

RESUSCITERING AV NYFØDTE

Se «Resuscitering av nyfødte» på denne siden ev. gå til 02 Bevissløst barn.

Prematur fødsel (før 37. uke)

Prematur fødsel kan skje raskt og bør skje på kvinneklinikk som har fødeavdeling med nyfødt intensiv. Barnet er umodent, lungene er underutviklet og det er fare for nedkjøling. Intensivbehandling inkludert respiratorbehandling kan bli nødvendig.

Unormalt fosterleie

Unormalt fosterleie oppdages vanligvis på svangerskapskontroll og er oftest kjent når fødselen starter. Bare 3 % ligger i seteleie ved termin. Hvis siste svangerskapskontroll viser seteleie, tvillinger, eller at hodet ikke er festet i fødselskanalen (høyt og bevegelig) og vannet går, bør den gravide ligge pga. fare for fremfall av navlesnora. Fødselen kan ta tid, og hvis barnet blir sittende fast i fødselskanalen, er det fare for både mor og barn. Ved kjent feilstilling skal fødselen skje på fødeavdeling med muligheter for keisersnitt.

Prehospitalt helsepersonell bør settes i direkte kontakt med jordmor eller gynekolog for veiledning før og under ambulansetransport.

Unormal blødning hos mor etter fødselen

Store blødninger kan oppstå inntil en måned etter en fødsel. Slike blødninger kan bli kritiske.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS