Meny

13 Drukning

Kriterier

RØD – akutt

A.13.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02 / 03

A.13.02

Pustevansker35

A.13.03

Virker sterkt nedkjølt og er såvidt kontaktbar Se 23 Hypotermi3–5

A.13.04

Stupeulykke og mulig nakkeskade56

A.13.05

Stor, ytre skade Gå til 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende5

A.13.06

Fare for / mistanke om moderat / alvorlig / dyp hypotermi Se 23 Hypotermi5

A.13.07

Falt i vannet fra stor høyde (bro, stillas e.l.) Gå til 34 Skade – mulig alvorlig3–6

A.13.08

Person i fare i vann (tilskuere kan ha startet redningsaksjon)

A.13.09

Noen er savnet i / ved vann (tilskuere kan ha startet redningsaksjon)

GUL – haster

H.13.01

Uklar, men puster normalt45

H.13.02

Medtatt, men våken og puster normalt45

H.13.03

Hoster, men puster ellers tilfredsstillende3

H.13.04

Virker kald uten mulighet for å komme i ly og varme Se 23 Hypotermi5

H.13.05

Andre symptomer knyttet til oppslaget Se 23 Hypotermi5

GRØNN – vanlig

V.13.01

Kan ha fått vann i luftveiene uten øvrige symptomer5

V.13.02

Har kortvarig vært under vann, nå våken og puster normalt5

V.13.03

Virker kald etter opphold i vann, uten øvrige symptomer Se 23 Hypotermi5

V.13.04

Annet5

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r), LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Lokal rednings- / dykkerressurs
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse
  • HRS / redningshelikopter
  • AMK-lege
 4. Ta kontakt med:
  • Regionalt traumesenter
  • AMK tilknyttet torakskirurgisk senter med henblikk på ekstrakorporal oppvarming
 5. Vurder pasienttransport i privatbil.
 6. Vurder resterende kriterier.
 7. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 8. Gi relevante råd og instruksjoner.
 9. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved forverring.
 10. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 11. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

Lokaliser pas.

 • Hvor er den skadede personen nå?
 • På land? I vannet? I båt?
 • Kan det være flere i vannet?

Den skadede personen fortsatt er i vannet

 • Flyter den skadede personen i vannskorpen?
 • Avstanden ut til den skadede personen?
 • Vanndybde på ulykkesstedet?
 • Behov for assistanse fra dykkere?
 • Båt tilgjengelig i nærheten?
 • Hvis det er is på vannet: Hvordan er isforholdene?

Den skadede personen er i en båt

 • Hvor er båten?
 • Avstand til land?
 • Hvor kan båten legge til land?
 • Kan helikopter lande på / ved båten?

Mistanke om stupeulykke

 • Smerter i hodet eller nakken?
 • Nedsatt følelse i armer eller ben?
 • Kan bevege armer og ben selv?

LIVREDDENDE HJELP VED HYPOTERMI

Gå til: 23 Hypotermi

Se også:

14 Dykkerulykke

34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.
 2. SIKKERHET

  • Sørg for din egen og andres sikkerhet hele tiden.
  • Hvis mulig, og uten risiko, få pas. i sikkerhet.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET

  • Legg pas. ned, gjerne i sideleie.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig. Se pkt. 5
 3. VARMETAP / NEDKJØLING må unngås

  • Pas. bør dekkes til / legges på et isolerende underlag.
  • Ta av våte klær og pakk inn i tørre tepper eller tørt tøy.
  • Få pas. i ly, helst innendørs om mulig
 4. MISTANKE OM NAKKESKADE

  • Nakkeskade bør mistenkes ved nakkesmerter, lammelser og hos bevisstløse.
  • Ikke flytt eller beveg på pas. hvis det ikke er helt nødvendig.

  Ved nødvendig flytting av pas.:

  • Hold hodet helt stabilt i forhold til kroppen uten å bevege nakken.

OM DRUKNING

DE FLESTE SYNKER RASKT TIL BUNNS

80–90 % av de som drukner, aspirerer så mye vann at de raskt synker til bunns. Hvis de ikke blir reddet, vil de først flyte opp igjen når det etterhvert dannes nok forråtningsgasser i bukhulen. Dette kan ta dager til uker, avhengig av vanntemperaturen. 10–20 % av ulykkene er «tørrdrukninger» med låsing av stemmebåndene i lukket stilling (larynxspasme) på grunn av dykkerrefleksen. Den skadede personen aspirerer bare små mengder vann og finnes da oftest flytende i vannskorpen.

OVERLEVELSE VED DRUKNING

Dette avhenger først og fremst av hvor lenge hjernen har vært uten oksygen. Raskt igangsatt ventilasjon (munn-til-munn) og brystkompresjon kan alene starte sirkulasjonen (i motsetning til ved ventrikkelflimmer i forbindelse med akutt hjertesykdom der defibrillering er helt nødvendig). Derfor anbefales hurtigst mulig start av innblåsinger, helst før pas. er oppe av vannet, og så at brystkompresjon startes så snart det er praktisk mulig.

NEDKJØLING (HYPOTERMI)

Ved nedkjøling kan hjernen overleve lang tid uten oksygen. Dykkerrefleksen fører til at blodsirkulasjonen omfordeles til hjertet og hjernen. Lang tid under vann er ikke alltid ensbetydende med at pas. er død. Start HLR på vide indikasjoner på skadested og fortsett under transport til nærmeste sykehus med hjerte-lungemaskin. Hjertekompresjonsmaskin kan med fordel brukes her. Se 23 Hypotermi. Pasienter har overlevd uten hjerneskade etter mer enn en time under vann.

LUNGEPROBLEMER

En pasient som har fått vann i lungene, kan utvikle pustevansker som forverres i timene etter ulykken. Også symptomfrie pasienter skal derfor innlegges til observasjon.

HODE / NAKKESKADER (STUPEULYKKER)

Ikke overse nakke- og hodeskader hos druknede. Spør etter lammelser, nedsatt førlighet og nedsatt følelse i armer og ben. Spesielt er dette viktig ved stupeulykker. Alvorlig hode- eller nakkeskade kan gi bevisstløshet og pustevansker. Ved mistanke om nakkeskade skal nakken beveges minst mulig. Ved behov for å etablere frie luftveier og ev. starte HLR skal hodet beveges sammen med kroppen for å unngå bevegelser i nakken. Hvis nakkekrage er tilgjengelig, skal hodet stabiliseres med denne.

Se 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

ANDRE SAMTIDIGE TILSTANDER VED DRUKNINGSULYKKER

Vær oppmerksom på samtidig intoksikasjon med alkohol eller medikamenter og at suicidalforsøk også kan ligge bak noen drukningsulykker.

SALTVANNS- / FERSKVANNSDRUKNING

Det spiller liten rolle for overlevelsen om drukningen skjer i saltvann eller ferskvann. Klorvann i svømmebasseng gir vanligvis ikke spesielle lungekomplikasjoner. Men sterkt forurenset vann (bekker, stillestående småvann og kloakkvann) gir ofte alvorlige lungeproblemer langt ut i forløpet.

Se: http://traumatologi.no/wp-content/uploads/2016/12/Faglig-retningslinje-for-håndtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS