Meny

40 Koronavirus / COVID-19

Kriterier

RØD – akutt

Andre aktuelle oppslag:

16 feber / infeksjon / sepsis

30 Pustevansker

32 Sykt barn

MISTANKE OM / PÅVIST COVID-19:

A.40.01

Bevisstløs og puster ikke normalt Gå til 01 / 02 / 0334

A.40.02

Betydelige pustevansker34

A.40.03

Andre alvorlige symptomer / ustabil pasient34

A.40.04

Annen alvorlig sykdom/skade34

A.40.05

Overføring til høyere omsorgsnivå. Ustabile vitale funksjoner34

GUL – haster

MISTANKE OM / PÅVIST COVID-19:

H.40.01

Moderate pustevansker34

H.40.02

Feber og/eller andre moderate symptomer / påvirket allmenntilstand

H.40.03

Annen mulig alvorlig sykdom/skade

H.40.04

Kjente risikofaktorer / kronisk sykdom

H.40.05

Transport direkte til sykehus. Mulig alvorlig tilstand

H.40.06

Transport til lege/legevakt/poliklinikk. Mulig alvorlig tilstand.

H.40.07

Overføring til høyere omsorgsnivå. Mulig alvorlig tilstand.

H.40.08

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

MISTANKE OM / PÅVIST COVID-19:

V.40.01

Feber og/eller andre lette symptomer, lite påvirket allmenntilstand

V.40.02

Uten øvrige symptomer hos personer med kjente risikofaktorer / kronisk sykdom

V.40.03

Uten øvrige symptomer / upåvirket allmenntilstand

V.40.04

Behov for / ønsker informasjon om koronavirus/Covid-19

V.40.05

Transport direkte til sykehus.

V.40.06

Transport til lege/legevakt/poliklinikk

V.40.07

Overføring til høyere omsorgsnivå.

V.40.08

Tilbakeføring til lavere omsorgsnivå.

V.40.09

Transport fra sykehus/legevakt til hjem/sykehjem

V.40.10

Annet

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

COVID-19: Avklares for alle pasienter, ETTER at RØDE kriterier er avklart. Foreligger økt smitterisiko?
LAV TERSKEL for å mistenke COVID-19 og økt smittefare.

VIKTIGE SPØRSMÅL:

 • Hvilke symptomer har pasienten nå?
 • Har pasienten vært i nærkontakt med konstatert smittet, i område med utbredt spredning eller på reise siste 14 dager?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Klarer pasienten å snakke i hele setninger?
 • Risikofaktor som kjent lungesykdom, hjertesykdom, kreft, diabetes eller alder > 65 år?

AVKLAR: Pust

 • Tungt å puste? Aktivitet som gjør det verre?
 • Rask pust?
 • Varighet? Utvikling?
 • Surkling? Hvesing?
 • Hoste? Med oppspytt? (farget, skummende)
 • Smerter ved inn- eller ut-pust?

Hud

 • Blek / klam hud?
 • Blålig hudfarge / blålig farge på lepper?

Infeksjonstegn

 • Feber / forkjølet / sykdomsfølelse?
 • Nedsatt allmenntilstand

Eksponering for koronasmitte siste 14 dager:

 • Vært på utenlandsreise?
 • Bor i samme husstand med person som har fått påvist koronasmitte?
 • Nærkontakt med person som har fått påvist koronasmitte (fra og med 24 timer før vedkommende fikk symptomer, til og med 14 dager etter kontakten)?

Nærkontakt i dette tilfelle er:

 • Vært i samme avgrensete rom mer enn 15 min (møterom, klasserom, fly etc.)
 • Hatt direkte fysisk kontakt.
 • Blitt hostet på.

Andre mulige årsaker til symptomene?

 • Symptomer på vanlig forkjølelse / øvre luftveisinfeksjon, som nysing og tett nese? (vanlig forkjølelse).
 • Spist eller drukket noe spesielt? (anafylaksi / forgiftning).
 • Traume? (falt, vært utsatt for en ulykke)
 • Prikking / stikking i fingre eller rundt munn? (hyperventilering)
 • Graviditet, nylig gjennomgått fødsel eller andre risikofaktorer for lungeemboli.

Se også:

16 Feber / infeksjon / sepsis

30 Pustevansker

Legevaktindeks

VÆR OPPMERKSOM VED:

 • Rask forverring av dyspne eller allmenntilstand
 • Respirasjonsfrekvens > 20
 • Hypoksi
 • Nyoppstått forvirring
 • Redusert allmenntilstand

RISIKOGRUPPER

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19*

 • Sykelig overvekt**
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer / muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler / organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
 • Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

* Fra andre infeksjonssykdommer er det kjent at faren for å utvikle alvorlig forløp øker ved grunnsykdommer som medfører alvorlig nedsatt hjerte-/lungefunksjon eller immunsvikt. Kan gjelde for COVID-19.

** KMI≥40 eller KMI≥35 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer

VANLIGE INFEKSJONSTEGN

 • Feber
 • Hoste
 • Pustevansker
 • Redusert almenntilstand
 • Muskelverk
 • Nyoppstått forvirring

Milde symptomer som er rapportert ved COVID-19:

 • Rennende nese
 • Sår hals
 • Nedsatt luktesans
 • Nedsatt smaksans

Andre, sjeldnere symptomer:

 • Magesmerter
 • Diaré

ALVORLIG KORONAINFEKSJON

 • Kan medføre ren lungesvikt (en-organ svikt) og ikke så ofte et sepsisbilde (fler-organ svikt).
 • Pasienter som trenger sykehusbehandling, presenterer gjerne akutt forverring i pusten på dag 5–9.
 • Ofte er disse pasientene sirkulatorisk stabile og med god almenntilstand til tross for alvorlig hypoksi.
 • Lytt alltid til pasientens pust og tell RF. (OBS! RF > 20, voksen person i fysisk ro).

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden.
  • Meld straks fra ved forverring.
 2. MEDIKAMENTER SOM PAS. BRUKER

  • Finn frem medikamenter og vis dem til ambulansepersonell / lege.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøkt egne medisiner? Forstøverapparat?
  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, og gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET

  • Legg pas. ned, ev. sideleie.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig.

OM KORONAVIRUS (CORONAVIRUS) OG COVID-19

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus som har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Korona- virusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare for- kjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Sykdommen som forårsakes av SARS-CoV-2 har fått betegnelsen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Det er stor variasjon i klinisk presentasjon og alvor- lighetsgrad. Mange smittede er asymptomatiske eller får kun milde symptomer på øvre luftveissyk- dom. Noen utvikler viral pneumoni, og i enkelte tilfeller fulminant akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Det er rapportert om COVID-19 pasienter med andre symptomer som kvalme, magesmerter, svimmelhet og synkope, redusert smaks- og luktesans, mv.

Risiko for alvorlig sykdomsforløp og død øker ved alder > 65 år, hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og hypertensjon. Også unge friske kan etter noen dagers sykdom bli verre og utvikle respirasjonssvikt. Tilstanden smitter via dråpe- og kontaktsmitte, og er sannsynligvis mest smittsom rett før og tidlig i symptomfasen. Inkubasjonstid antas å være 4–5 dager, maksimalt 14 dager.

Alvorlig sykdomsutvikling

Pasientene kan presentere et uvanlig og endret klinisk bilde i tilknytning til alvorlig sykdomsutvikling. Rask forverring kan forekomme etter en ukes symp- tomer på COVID-19 infeksjon (feber, hoste, tung pust). Forverring kan inntre på kort tid (fra 30 minutter til et par timer), typisk rundt dag 6–9 (ca. en uke).

Symptomer som kan indikere alvorlig sykdoms- utvikling

 • Rask respirasjonsfrekvens (RF) > 20
 • Cyanose / hypoksemi; ved bruk av pulsoksimeter finnes lav SpO2 (50–60 %).
 • Takykardi kan forekomme
 • Respirasjonsavhengige brystsmerter kan forekomme
 • NB! Allmenntilstanden kan fremstå som upåvirket, selv med langt fremskreden sykdom og alvorlig lungesvikt («stille hypoksemi»)

NB! Ved tilbakemelding fra pårørende om en for- verrelse av situasjonen, bør dette tas på det største alvor. Pasientene er vanskelige å vurdere over tele- fonen. Lav terskel for tilsyn av lege.

Når helsepersonell melder inn pasienter med mistenkt/ påvist COVID-19 til AMK og behov for ambulanse, innhent alltid informasjon om fysiologiske parametere; RF, SpO2, HR, BT. Pasientene med påvirket fysiologi / mistanke om alvorlig lungesvikt, kan ha en høy risiko for hypoksisk hjertestans og skal derfor behandles varsomt. De bør ikke utsettes for fysiske anstrengelser, men forflyttes varsomt og skal ikke gå selv.

Differensialdiagnoser

Viktige differensialdiagnoser innbefatter lunge- emboli, hjerteinfarkt, hjertesvikt og bakteriell sepsis. Alle disse tilstandene kan forekomme i forløpet av langvarig viral infeksjon og komplisere det kliniske bildet.

Diabetisk ketoacidose er en livstruende komplikasjon som er assosiert med infeksjoner, og som kan ha et likende bilde med høy RF. Tilstanden rammer først og fremst personer med type 1-diabetes (insulinkrevende diabetes). Blodsukker må måles hos alle diabetikere.

Definisjon av nærkontakter (høyrisiko-eksponering):

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med COVID-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med COVID-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med COVID-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med COVID-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med COVID-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med COVID-19.

Viktig og oppdatert informasjon om koronavirus / COVID-19:

Håndbøker og beslutningsstøtte:

ANNEN VIKTIG INFORMASJON – COVID-19

HLR og COVID-19 Se ev. lokal tilpasning

HLR og publikum

 • Fagrådet i den nasjonale førstehjelpsdugnaden anbefaler at lekfolk som utfører HLR ved hjertestans skal gjøre dette i henhold til egen opplæring eller den veiledningen som gis av 113-operatør.
 • Publikums innsats ved hjertestans utenfor sykehus er livreddende ved at de bidrar til tidlig gjenkjenning, tidlig kontakt med 113, tidlig start av HLR og tidlig defibrillering. 113-operatør vil supplere disse tiltakene med å veilede i ventilasjoner i forholdet 30:2 til personer som har opplæring i HLR.
 • Dersom innringer ikke kan eller ikke vil utføre munn-til-munn, er det likevel god behandling med effektive brystkompresjoner og tidlig bruk av hjertestarter der det er tilgjengelig.
 • Smittestatus bør avklares på alle pasienter som mottar HLR.
 • Smitteoppfølging av involverte førstehjelpere / akutthjelpere må være mulig, ved at navn / kontaktinformasjon noteres.

AMK / 113-sentralens rolle

 • Ved alle henvendelser om pasienter vil 113-personellet forsøke å avklare risiko for smitte. Voksne pasienter bør klassifiseres som høy eller lav risiko.
  • Høy risiko (bekreftet smitte, kjente risikofaktorer)
  • Lav risiko (ingen kjente risikofaktorer)
 • Informasjon om vurdert smittestatus må gis til utrykkende personell (inkl. akutthjelpere) så tidlig som mulig.
 • Ved hjertestans på barn (inntil puberteten) mener fagrådet at grunnlaget for å kunne si noe om smittestatus er mindre, da barn ofte kan ha ingen eller lite symptomer på smitte. Videre er gevinsten ved å gjennomføre munn-til-munn hos barn betydelig større enn hos voksne. Fagrådet vurderer at gevinsten ved vellykket gjenoppliving av barn langt overstiger den negative effekten av eventuelt å overføre smitte til hjelpere.
 • Legevaktslegen (evt. smittevernoverlege i kommunen) bør innhente og registrere navn og kontaktinformasjon til alle personer som var involvert i gjenopplivingen, slik at det er mulig å berolige og avslutte eventuell karantene for hjelpere i ettertid hvis det viser seg at person med hjertestans ikke har påvist smitte.

Bruk av akutthjelpere

 • Hjerte- og lunge-redning (HLR) regnes som en såkalt aerosoldannende behandling. Det betyr at alle som rykker ut bør bruke utstyr som beskytter mot dråpesmitte dersom man mistenker COVID-19 smitte.
 • Akutthjelpere må få melding om 113-sentralens vurdering av smittestatus før de ankommer pasienten.
 • Ved sannsynlig eller bekreftet positiv smittestatus (høy risiko) bør akutthjelpere ikke benyttes dersom de ikke har tilgang på og er gitt opplæring i bruk av nødvendig smittevernsutstyr.
 • Ved lav risiko og hos barn varsles akutthjelpere på samme måte som tidligere. I slike tilfeller kan HLR utføres uten ekstra smittevernsutstyr. Som et minimum utføres brystkompresjoner.

Kommentarene fra Fagrådet i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv»: Hjerte- og lunge-redning (HLR) under COVID-19


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS