Press "Enter" to skip to content

Koronavirus – Covid-19

NIMN Kap.40: Koronavirus / Covid-19 
NIMN Kap.30: Pustevansker

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Klarer nesten ikke å puste 
 • Klarer nesten ikke å snakke sammenhengende 
 • Plutselig oppstått pustevansker og: 
  • Har høy feber og klarer nesten ikke å svelge 
  • Er fortsatt våken, men holder på å besvime 
  • Er nylig operert 
  • Surkling i brystet 
  • Blek og klam 
  • Gravid eller nylig gjennomgått fødsel 
  • Har kjent astma eller annen lungesykdom, blir raskt verre tross medisiner 
  • Langvarig sykeleie 
 • Skade og pustevansker 

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN. Husk å gjøre AMK oppmerksom på smitterisiko.  

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten nå?
 • Har pasienten vært i nærkontakt med konstatert smittet, i område med utbredt spredning eller på reise siste 10 dager?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?  
 • Klarer pasienten å snakke i hele setninger? 
 • Risikofaktor som kjent lungesykdom, hjertesykdom, kreft, diabetes eller alder >65 år?

Avklar

Pust

 • Tungt å puste? Aktivitet som gjør det verre?
 • Rask pust?
 • Varighet? Utvikling? 
 • Surkling? Hvesing? 
 • Hoste? Med oppspytt? (farget, skummende) 
 • Smerter ved inn- eller ut-pust?   

Hud

 • Blek / Klam hud? 
 • Blålig hudfarge/ blålig farge på lepper? 

Infeksjonstegn

 • Feber / forkjølet / sykdomsfølelse? 
 • Nedsatt allmenntilstand?
 • Nyoppstått forvirring?

Andre symptomer som kan være relatert til Covid-19

 • Vondt i halsen
 • Magesmerter / diare
 • Nedsatt smak- og luktesans

Akutt funksjonssvikt, akutt forvirring og/eller akutte symptomer fra mage/tarm som diare og oppkast er vanlige symptomer ved covid-19 infeksjon hos eldre og skrøpelige. Typiske luftveissymptomer kan mangle eller være lite fremtredende.

Eksponering for koronasmitte siste 10 dager

 • Vært på utenlandsreise?
 • Bor i samme husstand med person som har fått påvist koronasmitte?
 • Nærkontakt med person som har fått påvist koronasmitte (fra 48 timer før vedkommende fikk symptomer, til og med 10 dager etter kontakten)? OG
  • under 2 meters avstand i mer enn 15 min ELLER
  • hatt direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret

Andre mulige årsaker til symptomene?  

 • Symptomer på vanlig forkjølelse/øvre luftveisinfeksjon, som nysing og tett nese? (Vanlig forkjølelse)
 • Spist eller drukket noe spesielt? (Anafylaksi / forgiftning)
 • Traume? (falt, vært utsatt for en ulykke) 
 • Prikking/stikking i fingre eller rundt munn? (Hyperventilering)
 • Graviditet, nylig gjennomgått fødsel eller andre risikofaktorer for lungeemboli?

Annet

 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten vurderes av lege på telefon?

Så snart som mulig ved:

 • Pustevansker, men virker ikke utmattet 
 • Hoste og  
  • nedsatt allmenntilstand 
  • tungpust
 • Rask forverring av pust eller allmenntilstand
 • Nyoppstått forvirring
 • Andre symptomer der det haster med legevurdering

Pasienten bør fortrinnsvis vurderes på telefon av lege. Legen vurderer om pasienten skal legges direkte inn i sykehus. I så fall, må vakthavende sykehuslege og sykehuset varsles om at pasienten har mulig smitte med koronavirus. Transport til sykehus skjer med egen bil, alternativt ambulanse varslet via AMK.

Dersom pasienten likevel skal undersøkes ved legevakt, husk nødvendige smittetiltak:

 • Ved ankomst skal pasienten få utlevert et kirurgisk munnbind som vedkommende selv tar på. Munnbindet kan tas av dersom pasienten er på eget rom og andre i rommet bruker personlig beskyttelsesutstyr.
 • Pasienten vises umiddelbart inn på eget rom, og kun nødvendig helsepersonell går inn.
 • Helsepersonell skal bruke følgende personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienten: Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

På Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) finnes informasjon om hva man gjør dersom man ikke har nødvendig beskyttelsesutstyr.

Skal tas prøve av: 

 • Følgende bør teste seg:
  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 mnd siden. (Vanlige symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, sykdomsfølelse).
  • Smittesporing:
   • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene
   • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter (for eksempel andre på arbeidsplassen eller klassetrinnet enn de som er definert som nærkontakter)
   • Personer som får varsel i «Smittestopp»
  • Ved innreise til Norge
   • Obligatorisk test på grenseoverganger
   • Test 7 døgn etter ankomst
  • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering:
   • Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner
   • Jevnlig testing i enkelte miljøer
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

 • Anbefaling om testing endres ikke av vaksinasjonsstatus.
 • Ved symptomer etter koronavaksinasjon: Mistenkte vaksinasjonsbivirkninger inkluderer feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet. Dersom symptomene varer over 48 timer vurder test for koronavirus.
 • Barn i barnehage og barneskole med kun lette luftveissymptomer kan se an symptomene hjemme ett par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, god allmenntilstand, uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
 • Pasienter som innlegges testes på sykehuset.
 • For ytterligere detaljer se Folkehelseinstituttets sider for testkriterier.

Avtal tid og sted for prøvetakning, jf. lokale prosedyrer.

Bør tilsees av fastlege eller vaktlege, men haster vanligvis ikke

 • Har litt vanskelig for å puste, men virker ikke medtatt 
 • Svært plagsom hoste eller hvis hosten har vart i mer enn 1-2 uker 
 • Hoste med stingsmerter, god allmenntilstand 

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet: oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kan vente og få råd:

RÅD når personene allerede er i hjemmekarantene og har fått nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon

Ved taksting, bruk kode R991 (mistenkt/sannsynlig Covid-19). 

Generelt:
Ved nyoppståtte luftveissymptomer hos person i hjemmekarantene, antas det at symptomene skyldes korona. Symptomer gir høy risiko for spredning av sykdommen. Pasienten skal teste seg så raskt som mulig og isolere seg i hjemmet i påvente av prøvesvar. Barn under 10 år med kun lette luftveissymptomer kan se an symptomene hjemme ett par dager.

Råd ved hjemmeisolasjon:

 • Pasienten må holde seg hjemme og innenfor egen eiendom.
 • Dersom du bor med andre personer, begrens nærkontakten:
  • Hvis mulig, opphold deg og sov i annet rom enn de andre du bor sammen med.
  • Hvis mulig, bruk separat bad og toalett.
  • Hvis ikke mulig med separat bad/toalett, bruk separat håndkle.
 • Følg vanlige smittevernrutiner:
  • Dekk munn og nese med papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller hos/nys i albuen. Papirlommetørklær kastes etterpå, så vasker du hendene.
  • Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann, eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70%.
  • Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskinen, og vaskes på minimum 60 grader.
  • Rengjør overflater som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk hyppig. Bruk vanlige renholdsmidler.
 • Hvis du bor sammen med noen bør de ha hjemmekarantene i minst 10 dager, og frem til isolasjonen din oppheves. Andre forholdsregler:
  • Det er ikke nødvendig å bruke beskyttelsesutstyr i kontakt med den som er smittet.
  • Ikke gå på jobb / skole. (se egne retningslinjer på Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) ifht jobb og unntak fra karanteneplikten ved samfunnskritiske funksjoner).
  • Ikke bruk offentlig transport eller taxi.
  • Unngå steder og situasjoner der de lett kommer nær andre.
  • Begrens sosial kontakt og unngå besøk.
  • Husk håndvask med såpe eller vann, eller bruk av hånddesinfeksjonsmiddel:
   • Etter toalettbesøk og før matlaging og måltid
   • Når de forlater rommet hvor du oppholder deg
   • Før de skal ut av huset
   • Etter direkte kontakt med deg eller utstyr du har brukt
 • Dersom pasienten ikke har noen som kan hjelpe seg til å handle e.l. kan legevakt formidle kontakt med kommunehelsetjenesten (følg lokale prosedyrer).

Råd ved feber:

 • Rikelig å drikke for å forebygge dehydrering.  
 • Temperaturen kan reduseres ved svalt rom, lett påkledning og eventuelt kjølige, fuktige omslag.  
 • Barn regulerer selv sin aktivitet, ikke tving det til å holde sengen. 
 • Feber bør behandles hos personer med påvirket allmenntilstand (uavhengig av grad av feber) og ved temperatur >39 °C hos ellers friske. Paracetamol bør være et generelt førstevalg på grunn av mindre bivirkninger enn NSAIDs. Oral administrasjon anbefales så langt det er mulig. Ved manglende effekt av adekvate doser paracetamol, kan man forsøke ibuprofen. 
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming. 
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. 
 • Vurder effekten av febernedsettende midler. Mål temperaturen før medisiner tas og en time etter at de er gitt. 

Råd ved hoste:

 • Unngå unødvendig irritasjon av luftveiene, som opphold i varme omgivelser, og aktiv og passiv røyking.
 • Reseptfrie hostedempende midler kan forsøkes, spesielt ved plagsom hoste på natten. Bruk hostedempende midler med forsiktighet ved slimete/produktiv hoste, da hosterefleksen er en viktig funksjon for å få opp slim som ellers kan samle seg i luftveiene. Ved tørrhoste: Noskapin mikstur, ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier: Solvipect eller Tussin mikstur.  
  • Noskapin mikstur (Hostedempende middel): Skal ikke brukes av barn under to år. Skal ikke brukes under graviditet eller amming, av personer som ikke tåler alkohol, eller som lider av alkoholisme. Skal kun brukes i samråd med lege for barn under 14 år, dersom pasienten bruker Warfarin, ved leversykdom eller epilepsi. Dosering på pakningsvedlegget.  
  • Solvipect mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, av personer som ikke tåler etanol, eller som lider av alkoholisme. Skal ikke anbefales under graviditet, ved amming, leversykdom eller epilepsi. Brukes i samråd med lege for barn fra 6 til 12 år.  
  • Tussin mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Skal ikke anbefales under graviditet eller ved amming.
 • Pasienter som pålegges hjemmeisolasjon, har rett til sykmelding dersom isolasjonen hindrer dem i å jobbe. Bruk egenmelding først.
 • Henvis til nettsidene til Folkehelseinstituttet for skriftlig informasjon. Der ligger det informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på 23 språk.

Oppfølging:

 • Ta telefonisk kontakt med fastlege eller legevakt dersom du får pustevansker eller dårlig allmenntilstand. Vær ekstra oppmerksom på forverring eller nye plager hos barn og pasienter i risikogruppen.  
 • Dersom du må ha kontakt med lege eller annen helsetjeneste for andre ting, må du kontakte dem per telefon først og informere om at du er hjemmeisolert. De hjelper deg videre til riktig håndtering.
 • Pasienten kan avslutte isoleringen når det har gått 10 dager etter symptomdebut OG feberfri i minst 24 timer, uten febernedsettende preparater.
  • Dersom man ikke har testet seg ved symptomdebut, og det er usikkert om symptomene før test var del av samme sykdomsforløp, må 10 døgn telles fra testdato.
   (Se også Folkehelseinstituttets retningslinjer for «Opphevelse av isolasjon«).

RÅD ved symptomfrie personer som skal settes i hjemmekarantene fordi de er nærkontakt til person med sannsynlig eller påvist covid-19 eller fordi de selv har vært på reise siste 10 dager

Ved taksting, bruk kode R27 (engstelig for sykdom i luftveiene IKA). 

Generelt:
Når pasienten ikke har symptomer, regnes pasienten ikke for særlig smittefarlig selv om vedkommende har fått i seg koronavirus. Pasienten skal likevel redusere kontakt med andre for å bidra til hindret spredning og det er anbefalt at pasienten tester seg selv om han/hun ikke har symptomer.
Karantenetiden varer i 10 døgn, men kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt/ankomst.

Råd ved hjemmekarantene:

 • Begrens kontakt med andre:
  • Ikke gå på jobb/skole.
  • Ikke bruk offentlig transport eller taxi.
  • Unngå steder og situasjoner der de lett kommer nær andre.
  • Begrens sosial kontakt og unngå besøk.
 • Dersom de bor sammen med en person som har fått påvist covid-19, skal de i tillegg:
  • Husk håndvask med såpe eller vann, eller bruk av hånddesinfeksjonsmiddel:
   • Etter toalettbesøk og før matlaging og måltid
   • Når de forlater rommet hvor den smittede oppholder seg
   • Før de skal ut av huset
   • Etter direkte kontakt med den smittede eller utstyr den smittede har brukt
  • Rengjøre overflater som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk hyppig. Bruk vanlige renholdsmidler.
  • Begrense nærkontakten med den smittede:
   • Hvis mulig, opphold seg og sove i annet rom enn den som er smittet.  
   • Hvis mulig, bruk annet bad og toalett enn den som er smittet. Alternativt bruke separat håndkle.
 • Pasienter som pålegges hjemmekarantene, har rett til sykmelding dersom karantenen hindrer dem i å jobbe. Bruk egenmelding først.
 • Henvis til nettsidene til Folkehelseinstituttet for skriftlig informasjon. Der ligger det informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på 23 språk.

Oppfølging:

 • Dersom du får luftveissymptomer mens du har hjemmekarantene, inntrer krav til isolasjon. Sjekk på folkehelseinstituttets sider hva dette innebærer.
 • Ta telefonisk kontakt med fastlege eller legevakt dersom du får pustevansker eller dårlig allmenntilstand. Vær ekstra oppmerksom på forverring eller nye plager hos barn og pasienter i risikogruppen med hensyn til forverring eller nye plager. 
 • Dersom du må ha kontakt med lege eller annen helsetjeneste for andre ting, må du kontakte dem per telefon først og informere om at du er i hjemmekarantene. De hjelper deg videre til riktig håndtering.
 • Hjemmekarantene opphører:
  • Automatisk 10 dager etter at de har kommet hjem fra utenlandsreise eller vært i kontakt med noen som har fått påvist virus.
  • Dersom man har negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt/ankomst.
  • Hvis man bor sammen med noen som har fått påvist viruset, varer karantenen minimum 10 dager, og inntil den smittede har fått opphevet hjemmeisolasjonen.

RÅD ved symptomfrie personer som er engstelige for koronasmitte, men hverken har hatt kontakt med person som har fått påvist smitte eller har vært på reise siste 10 dager

Ved taksting, bruk kode R27 (engstelig for sykdom i luftveiene IKA).

Generelt:
Koronavirus spres nå i befolkningen slik andre luftveisvirus gjør. De fleste får milde eller ingen symptomer, og trenger ingen behandling. De vanligste symptomene er feber, tørrhoste og kortpustethet.

Råd for å redusere risiko for smitte:

 • Slik reduserer du risikoen for å bli smittet:
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
  • Hold minst en meters avstand til andre når mulig.
  • Unngå å ta offentlig transport.
  • Unngå unødvendige utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer, og kapasiteten i helsetjenesten kan være dårlig
  • Unngå deltagelse på arrangementer med mange deltagere fordi det er arenaer med mange ukjente
 • Friske personer har ingen nytte av bruk av munnbind, og det anbefales derfor ikke.
 • Dersom du tilhører en risikogruppe (>65 år, hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, hypertensjon) og har et arbeid som gir mye kontakt med folk, kan du diskutere med arbeidsgiveren din om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser.
 • Det ligger mye og god informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Oppfølging:

 • Dersom du får feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta telefonisk kontakt med fastlege eller legevakt for hjelp til å vurdere hva du skal gjøre.

RÅD ved feber i mindre enn 3-4 dager og hoste, men virker ikke medtatt

Ved taksting, bruk kode R74 (Akutt øvre luftveisinfeksjon)

Generelt: 
Feber foreligger når rektaltemperaturen er over 38,0 °C. Kroppstemperaturen er vanligvis 0,5 °C høyere om kvelden enn om morgenen. Feber kan oppleves ubehagelig og gi muskelsmerter, hodepine og uvelhet. 

Råd om hygiene/karantene:

 • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme.
 • De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (se fhi.no for oppdaterte kriterier)
 • Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Dette gjelder også helsepersonell
 • Husk generell god hånd og hoste hygiene.

Råd ved feber:

 • Rikelig å drikke for å forebygge dehydrering.  
 • Svalt rom og lett påkledning kan redusere temperaturen. 
 • Kjølige, fuktige omslag.  
 • Barn regulerer selv sin aktivitet, ikke tving det til å holde sengen. 
 • Feber bør behandles hos barn med påvirket allmenntilstand (uavhengig av grad av feber) og ved feber over 40 °C hos ellers friske barn. Paracetamol bør være et generelt førstevalg på grunn av mindre bivirkninger enn NSAIDs. Oral administrasjon anbefales så langt det er mulig og der barnet er stort nok, stikkpiller gir senere effekt enn per oral behandling. Ved manglende effekt av adekvate doser paracetamol, kan man forsøke ibuprofen. 
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming. 
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. 
 • Vurder effekten av febernedsettende midler. Mål temperaturen før medisiner tas og en time etter at de er gitt. 
 • Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehage til det er feberfritt, først og fremst av hensyn til seg selv.  

Råd ved hoste: 

 • Rikelig å drikke. 
 • Svalt/kjølig rom (varme øker irritasjonen). 
 • Unngå aktiv og passiv røyking. 
 • Reseptfrie hostedempende midler kan forsøkes, gjerne ved plagsom hoste på natten. Bruk hostedempende midler med forsiktighet ved slimete/produktiv hoste, da hosterefleksen er en viktig funksjon for å få opp slim som ellers kan samle seg i luftveiene. Ved tørrhoste: Noskapin mikstur, ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier: Solvipect eller Tussin mikstur.  
  • Noskapin mikstur (Hostedempende middel): Skal ikke brukes av barn under to år. Skal ikke brukes under graviditet eller amming, av personer som ikke tåler alkohol, eller som lider av alkoholisme. Skal kun brukes i samråd med lege for barn under 14 år, dersom pasienten bruker Warfarin, ved leversykdom eller epilepsi. Dosering på pakningsvedlegget.  
  • Solvipect mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, av personer som ikke tåler etanol, eller som lider av alkoholisme. Skal ikke anbefales under graviditet, ved amming, leversykdom eller epilepsi. Brukes i samråd med lege for barn fra 6 til 12 år.  
  • Tussin mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Skal ikke anbefales under graviditet eller ved amming. 

Oppfølging: 

 • Ta telefonisk kontakt med fastlege eller legevakt dersom du får pustevansker eller dårlig allmenntilstand. Vær ekstra oppmerksom på forverring eller nye plager hos barn og pasienter i risikogruppen med hensyn til forverring eller nye plager. 
 • Rekontakt med lege ved forverret allmenntilstand og/eller nye symptomer eller plager som nevnt over, og/eller feber som varer i mer enn tre-fire dager. Dersom hosten blir svært plagsom, dersom den ikke bedrer seg i løpet av 1-2 uker, og ved stingsmerter i brystet.  

Alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

RÅD ved hoste i forbindelse med forkjølelse (øvre luftveisinfeksjon), som har vart i mindre enn 1-2 uker. God allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode R74 (Akutt øvre luftveisinfeksjon)

Generelt:
Hoste er avgjørende for forsvaret av de nedre luftveiene. Hoste oppstår ofte i forbindelse med både øvre og nedre luftveisinfeksjoner. 

Symptomer:  

Oftest irriterende tørrhoste, men også surklete hoste.  

Råd om hygiene/karantene:

 • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme.
 • De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (se fhi.no for oppdaterte kriterier)
 • Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Dette gjelder også helsepersonell
 • Husk generell god hånd og hoste hygiene.

Råd ved hoste: 

 • Rikelig å drikke. 
 • Svalt/kjølig rom (varme øker irritasjonen). 
 • Unngå aktiv og passiv røyking. 
 • Reseptfrie hostedempende midler kan forsøkes, gjerne ved plagsom hoste på natten. Bruk hostedempende midler med forsiktighet ved slimete/produktiv hoste, da hosterefleksen er en viktig funksjon for å få opp slim som ellers kan samle seg i luftveiene. Ved tørrhoste: Noskapin mikstur, ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier: Solvipect eller Tussin mikstur.  
  • Noskapin mikstur (Hostedempende middel): Skal ikke brukes av barn under to år. Skal ikke brukes under graviditet eller amming, av personer som ikke tåler alkohol, eller som lider av alkoholisme. Skal kun brukes i samråd med lege for barn under 14 år, dersom pasienten bruker Warfarin, ved leversykdom eller epilepsi. Dosering på pakningsvedlegget.  
  • Solvipect mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, av personer som ikke tåler etanol, eller som lider av alkoholisme. Skal ikke anbefales under graviditet, ved amming, leversykdom eller epilepsi. Brukes i samråd med lege for barn fra 6 til 12 år.  
  • Tussin mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Skal ikke anbefales under graviditet eller ved amming. 
 • Høyt hodeleie om natten. 
 • Paracetamol ved behov mot feber eller ubehag 
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming. 

Oppfølging:  

 • Rekontakt med lege dersom hosten blir svært plagsom, dersom det ikke er bedring i løpet av 1-2 uker og ved forverring og nye symptomer som høy feber, nedsatt allmenntilstand og stingsmerter i brystet tilkommer.  

Alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

RÅD ved panikkangst som er kjent fra før, pasienten betrygges og beroliges av samtalen og har andre rundt seg

Ved taksting, bruk kode P74 (Angstlidelse)

Symptomer:

Vanlige symptomer på angst er redsel, uro, engstelse og overdreven bekymring, noe som kan føre til at pulsen øker (hjertebank), svetting, skjelving, ørhet/svimmelhet, kalde hender og føtter, føler klem i brystet og pustebesvær.  

Råd: 

 • Hvis det er en spesiell årsak til angsten, og du føler deg trygg nok, stå i situasjonen til angsten slipper taket, det er ofte det som hjelper.  
 • Det kan være lurt å avlede tankene. Hvis man har mestringsstrategier som tidligere har virket, bruk dem.  
 • Dersom du har behov for å prate med noen utenom legevakten kan hjelpetelefonen Mental Helse være ett godt alternativ. Telefonnummer 116 123, gratis og døgnåpen. 

Oppfølging:  

 • Rekontakt ved forverring. 
 • Dersom vedvarende eller sterkere plager bør pasienten ta kontakt med fastlege for oppfølging.  

Nøkkelord

coronavirus, korona, covid, corona, SARS-cov-2, pustevansker, pustebesvær, tung pust, tungpust, falsk krupp, fremmedlegeme, luftvei, hoste, pneumoni, lungebetennelse, kols, dyspne, astma, lungeødem, pneumotoraks, influensa, influensasymptomer, influensa

Sist oppdatert 23.08.2021.