Meny

08 Allergisk reaksjon

Kriterier

RØD – akutt

A.08.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02 / 03

A.08.02

Pustevansker35

A.08.03

Klarer ikke å snakke sammenhengende3–5

A.08.04

Klarer nesten ikke å svelge3–5

A.08.05

Påfallende sløv eller urolig45

A.08.06

Blek og klam56

A.08.07

Har tidligere hatt anafylaktisk reaksjon av samme årsak4–6

A.08.08

Anafylaktisk reaksjon som raskt blir verre4–6

A.08.09

Har satt autoinjektor med adrenalin (EpiPen®)5

GUL – haster

H.08.01

Lett allergisk reaksjon som har blitt verre45

H.08.02

Fortsatt uvel etter allergisk reaksjon som startet for mer enn 30 min. siden56

H.08.03

Redd for å utvikle ny reaksjon av samme årsak som opplevd før

H.08.04

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

V.08.01

Allergisk reaksjon mer enn 30 min. etter eksponering

V.08.02

Bare kløe og utslett

V.08.03

Plutselig tett eller rennende nese

V.08.04

Engstelig for allergisk reaksjon, men er foreløpig uten øvrige symptomer

V.08.05

Annet

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

TIDLIGERE ALLERGI

 • Har pas. hatt kraftige eller farlige allergiske reaksjoner før?
 • Bruker pas. medisiner daglig? Hvilke?
 • Har pas. eller andre i nærheten allergimedisiner tilgjengelig?
 • Har pas. astma, annen lungesykdom eller hjertesykdom?

TIDLIGERE ANAFYLAKTISK SJOKK

 • Er pas. utstyrt med adrenalinsprøyte eller spray mot anafylaktisk sjokk?

AKTUELL EPISODE

 • Hva kan pas. ha reagert på?
 • Når ble pas. utsatt for dette?
 • Når begynte symptomene, og hvordan startet det? Utvikler plagene seg svært raskt?
 • Kløe og utslett? Hvor?
 • Medtatt, kvalm eller kastet opp?
 • Vondt i magen?
 • Er pas. nå i ferd med å bli bedre? Verre?

ALVORLIGE SYMPTOMER VED ANAFYLAKTISK SJOKK

 • Pustevansker
 • Svelgvansker
 • Forandring av stemmen
 • Besvimelsestendens
 • Blek og klam hud
 • Allergisk reaksjon som raskt blir verre

Obs. Engelsk: Adrenalin = Epinephrine

Se også:

15 Dyrebitt / insektstikk / menneskebitt

21 Hud / utslett

Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.
 2. MEDIKAMENTER SOM PAS. BRUKER

  • Finn frem medikamenter og vis dem til ambulansepersonell / lege.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET

  • Legg pas. ned. Hev bena høyt.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig.
 3. ANAFYLAKTISK REAKSJON (alvorlige pustevansker, påvirket sirkulasjon)

  • Hev bena høyt.
  • Har pas. allergimedisin i form av autoinjektor f.eks. EpiPen® (voksne 0,3 mg adrenalin, barn 0,15 mg adrenalin)?

  Hvis rask forverring eller tidligere allergisjokk:

  • Gi medisinen. Følg bruksanvisningen.

  Etter bruk av adrenalin autoinjektor, skal pas. alltid ha ambulanse / legekontakt (gjelder både voksne og barn).

 4. PAS. ER UVEL (kvalme og brekninger)

  • Legg pas. i sideleie og hold bena høyt.

OM ALLERGISK REAKSJON

ALLERGENER

Allergiske reaksjoner utløses av allergener. Tendensen til å reagere allergisk utvikles hos disponerte individer etter hvert som vedkommende eksponeres for ulike allergener. En person kan derfor plutselig reagere allergisk på noe vedkommende tidligere har tålt godt. De vanligste årsaker til alvorlige allergiske reaksjoner er:

 • Insektstikk
 • Matvarer (spesielt skalldyr, nøtter, egg)
 • Medikamenter (spesielt acetylsalisylsyre, antiflogistika, antibiotika)
 • Inhalasjonsallergener (spesielt pollen, husstøvmidd, dyrehår fra katt, hund og hest)

STRAKSALLERGI

Utvikles raskt og oftest innen 0,5–1 time etter at pasienter har vært eksponert for et allergen. De vanligste symptomene ved straksallergiske reaksjoner er:

 • Kløe (øyne, ansikt, munn, hud)
 • Elveblest (urtikaria) med kløende, rødflammet utslett og vabler
 • Kvalme og magesmerter
 • Astmasymptomer

ANAFYLAKTISK REAKSJON

En straksallergisk reaksjon kan utvikle seg til en anafylaktisk reaksjon som hurtig kan bli livstruende bl.a. fordi slimhinnene i luftveiene kan hovne opp og gi pustevansker, og fordi sirkulasjonen kan påvirkes med raskt og alvorlig blodtrykksfall. Pas. kan få økende pustevansker, og huden kan bli sterkt rød, eller etter hvert blek eller gråcyanotisk. Slimhinnene i munnen og øvre luftveier kan hovne opp (Quinckes ødem) og stenge luftveiene. Hvis pas. utvikler sirkulasjonssvikt, blir huden blek, kald og klam. Pas. får besvimelsestendens, kan etter hvert miste bevisstheten og få sirkulasjonskollaps og hjertestans. Pasienter med tidligere anafylaktiske reaksjoner, astmapasienter, og pasienter med alvorlig hjertesykdom er mest utsatt.

ALVORLIGE SYMPTOMER

 • Pustevansker (opphovnede slimhinner i munn / svelg eller astma)
 • Svelgvansker (opphovnede slimhinner i svelg).
 • Forandring av stemmen
 • Besvimelsestendens (sirkulasjonssvikt, lavt blodtrykk)
 • Blek og klam hud (lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt)
 • Allergiske symptomer som raskt blir verre

Se:

Allergi:

Anafylaktisk sjokk:

sirkulasjonssvikt/anafylaktisk_sjokk


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS