Press "Enter" to skip to content

Munn og tenner

Tilstandene vurderes til å ikke kreve akutt respons, men vær alltid oppmerksom på andre forhold som gjør at en må vurdere annerledes.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål:

 • Hvilke symptomer har pasienten? Eventuell skade- hva har skjedd?
 • Utvikling-når startet det/skjedde det? Forverring/forbedring?
 • Får pasienten i seg mat og/eller drikke?

STRAKSTILTAK VED UTSLÅTT ELLER SKJEVSTILT TANN

Generelt:
Tannskader kan variere fra små sprekker i emaljen til løse eller utslåtte tenner. Uansett alvorlighetsgrad bør tannlege oppsøkes snarest. For pasienter som bruker blodfortynnende kan det være vanskelig å stoppe blødning etter utslått tann

Tanna er slått helt ut:

 • Haster med behandling (ikke ved melketann)
 • Sett tannen tilbake på plass slik: (ganske god prognose hvis det gjøres innen 30 min)
  • Hold tannen i kronen (ikke berør rotoverflaten)
  • Skyll i fysiologisk saltvann eller melk, ikke skrubb på tannroten.
  • Sett tannen forsiktig på plass. Ikke press den på plass, ved motstand oppbevares tannen fuktig, som beskrevet under, under transport til tannlege.
  • Dersom man lykkes i å sette tannen på plass igjen, hold den på plass manuelt eller ved å bite på f.eks. en kompress.
 • Oppsøk tannlege så snart som mulig for fiksering
 • Hvis man ikke får tanna på plass: Pasienten må oppbevare tanna i søt melk eller under tunga (ikke barn eller berusede personer!) under transport til tannlegen.
 • Hvis blødning: Bruk godt sammenrullede tupfere og hold disse med et fast, stabilt trykk mot blødningsstedet, eller be pasienten bite fast mot tupferne. Kompresjonen holdes i 15 minutter eller mer.
 • Melketenner skal ikke replanteres da dette kan føre til skade på de permanente tannanleggene.

Dersom er bit av tannen har blitt slått av:

 • Noen ganger kan kronen limes på igjen, oppbevar den avslåtte biten i ett glass med springvann for å forhindre misfarging av tannen
 • Pasienten bør tilses av tannlege innen 1 døgn.

Tanna er slått ut av stilling:

 • Haster med behandling
 • Prøv å presse tanna forsiktig tilbake til normalstilling
 • Pasienten må kontakte tannlege så snart som mulig

Avklar

Smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Styrke?
 • Karakter- stråler smertene ut til andre steder?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
 • Forkjølelse?
 • Nedsatt allmenntilstand?

Andre symptomer

 • Blemmer/sår i munnen?
  • Blemmer/utslett andre steder på kroppen i tillegg?
 • Belegg på tungen og eller i munnhulen?
 • Hevelser?

Før symptomdebut

 • Spist noe spesielt?
 • Andre i omgangskretsen med samme symptomer?

Tannskader

 • Er tannen slått løs eller slått ut av stilling?
 • Er tannen slått helt ut?
 • Melketann eller «permanent» tann?
 • Blør det mye?
 • Skadet andre deler av munnen også? Kjeveskade?

Ved skade/traume mot kjeven

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Kjente sykdommer?
 • Faste medisiner?
 • Hatt dette tidligere?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig til:

Tannlegevakt:

 • Ved tannskader må pasienten må oppsøke tannlege/tannlegevakt så snart som mulig (ikke dersom melketann). Dersom det ikke er mulighet for å komme raskt til tannlege skal pasienten tilses av lege.
 • Ved store tannsmerter eller kjevesmerter der tannproblematikk er sannsynling årsak, og tiltak ikke har effekt
 • Blødning etter tannekstraksjon som ikke lar seg stoppe med adekvate tiltak.

Legevakt:

 • Tilstander som haster og som skulle vært tilsett hos tannlegevakt, der tannlegevakt ikke er tilgjengelig
 • Dersom pasienten ikke får i seg drikke (og evt. Mat)
 • Smerter og problemer med å gape etter fall/slag mot kjeve/munn
 • Ved store smerter og tiltak ikke har effekt

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Økende smerter og hevelse over tannrot der pasienten ikke kan komme til tannlege raskt.
 • Hvitaktige flekker i munnhulen, ledsaget av svie og ubehag.
 • Smerter i tenner og evt. pannen og tett i nesen, med manglende effekt av tiltak eller vart >7 dager, eller forverring av allmenntilstand.

Kan vente og få råd:

Utslått melketann

Ved taksting, bruk kode D19 (Tenner/tannkjøtt symptomer/plager)

Råd:

 • Tannen skal ikke settes tilbake på plass da dette kan føre til skade på de permanente tannanleggene.
 • Sjekk om hele tannen er ute eller om deler av tannen står igjen i munnhulen.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med tannlege innen to døgn for å vurdere skade på permanente tannanlegg.

Lette til moderate tannsmerter, uten andre symptomer

Ved taksting, bruk kode D19 (Tenner/tannkjøtt symptomer/plager)

Råd:

 • Pasienten må oppsøke tannlege for vurdering og behandling
 • Paracetamol/Ibuprofen for smertene fram til pasienten kan komme til tannlege
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Pasienten må oppsøke tannlege for vurdering og behandling
 • Rekontakt med lege dersom det ikke er tilstrekkelig effekt av paracetamol og NSAIDs, og pasienten ikke kan komme til tannlege raskt.

Blødning etter trekking av tann der pasienten ikke er påvirket

Ved taksting, bruk kode A87 (Komplikasjon etter behandling)

Råd:

 • Bruk godt sammenrullede tupfere og hold dem med et fast, stabilt trykk mot blødningsstedet, eller be pasienten bite fast mot tupferne. Kompresjonen holdes i 15 minutter eller mer. Lokale tiltak er nesten alltid tilstrekkelig, selv for pasienter som står på blodfortynnende. Dersom blødningen fremdeles ikke stanser, vurder akutthenvisning til tannlege eller sutur.

Oppfølging:

 • Dersom pasienten ikke lykkes i å stoppe blødning og ikke kan komme til tannlege raskt, bør pasienten få legetilsyn.

Ved munnsår, uten andre symptomer

Ved taksting, bruk kode S71 (Herpes, simplex IKA)

Generelt: Usikker årsak, stress og virusinfeksjoner kan være utløsende faktorer. Lesjonene tilheler vanligvis uten arrdannelse innen 14 døgn. Større lesjoner (>5 mm) er sjeldent, men kan vare i opptil 6 uker og etterlate arr.

Symptomer: Vanligvis noen få (ofte 1–3), runde, smertefulle sår i slimhinner i munnhulen. Ofte er det gråhvit farge over såret med rødhet rundt. Diameteren varierer fra et par millimeter til et par centimeter.

Råd:

 • Ved problemer med å gjennomføre tannpuss på grunn av smerter kan klorheksidin gel (Corsodyl dentalgel, reseptfri) pensles på plakkholdige tenner i nærheten av after.
 • Unngå tannkrem med natriumlaurylsulfat, da dette kan nedsette den beskyttende effekten spyttet har på munnslimhinnen. Alternativer er Zendium, Denivit og SiKo tannpasta.
 • Desinfeksjon med klorheksidin er kontraindisert. Middelet kan i seg selv skade slimhinnen og indusere sår.
 • Unngå orale traumer for ekempel fra en hard tannbørste eller fra sure drikker.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved forverring av plagene, eller dersom sårene ikke forsvinner i løpet av 14 dager.

Ved smerter i tenner og evt. pannen og tett i nesen, god allmenntilstand (Bihulebetennelse)

Ved taksting, bruk kode R75 (Bihulebetennelse)

Symptomer: Slapphet, smerter i hode, ansikt eller tenner, vanligvis som forverring etter øvre luftveisinfeksjon, farget (purulent) sekresjon fra nese, varierende feber, økning i smerter ved foroverbøyning, tett nese i varierende grad.

Råd:

 • Smertestillende (paracetamol og NSAID)
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Skyll med saltvann:
  • Kok opp en liter vann med en spiseskje salt eller bruk rent havvann. Avkjøl. Ta en spiseskje av saltvannet og sug det opp i det ene neseboret, mens det andre lukkes med fingeren. Gjentas i det andre neseboret. Snyt ut det som har løsnet. Gjøres flere ganger daglig. Neseskyllehorn, som forenkler skylling, finnes for salg på apotek.
 • Slimhinneavsvellende nesedråper som otrivin eller zymelin.
  • Otrivin, Zymelin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk.
 • Høyt hodeleie ved søvn.
 • Hvis allmenntilstanden er god, bør man se an tilstanden i noen dager.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom plagene ikke bedres i løpet av en uke.

Utslett i munn, hender og fotsåler, uten vesentlig nedsatt allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode A76 (Virussykdom med utslett IKA)

Hånd,- fot,- og munnsykdom
Symptomer: Initial feber med lett nedsatt allmenntilstand. Deretter sår hals og munn. Små blemmer på slimhinnene i munnen. Blemmer oftest på randen av håndflater og hos ca 1/3 også av fotsåler. Varighet ca 1 uke. Diare kan forekomme.

Råd:

 • Ufarlig tilstand, hudforandringene tilheles vanligvis i løpet av 1-2 uker.
 • Sykdommen smitter først og fremst i startfasen, før utslettet har vist seg og i perioden hvor blemmene kommer frem. Det anses derfor ikke nødvendig å holde barn hjemme fra barnehage/skole i perioden med blemmer, så lenge de ikke har feber eller nedsatt allmenntilstand.
 • Febernedsettende eller smertelindrende medisiner ved behov (paracetamol)
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Lunka eller kjølige drikkevarer kan lindre ubehaget i munnhulen

Oppfølging:

 • Undersøkes av lege dersom foreldre er usikre på utslettet og allmenntilstanden er redusert.
 • Rekontakt ved forverret allmenntilstand

Noen aktuelle tilstander

Kjevebrudd
Asymmetri i ansiktet, forandringer i bittet, vansker med å åpne munnen, smerter over bruddstedet.  

Tannbyll
Økende smerter og hevelse over tannroten. Årsak er som regel infeksjon i en tann.

Trøske (Oral candidainfeksjon)
Generelt: Sees oftest hos spedbarn og hos voksne/eldre med predisponerende faktorer som redusert allmenntilstand, diabetes, munntørrhet, immunsvikt, medikamenter (antibiotika og steroider), dårlig proteserenhold.
Symptomer: Svie og ubehag i munnhulen, Kremaktig hvite flekker på slimhinnen, eller grålige flekker som iblant flyter over i hverandre og blir til tette matter. Flekkene kan lett skrapes av, og underliggende slimhinne er hissig rødt og lettblødende.

Tannskader generelt
Alle med tannskader trenger tannlegetilsyn for adekvat diagnostikk og langtidsbehandling.

Sist oppdatert 21.08.2020