Press "Enter" to skip to content

Brukervilkår og personvern

Legevaktindeks skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering. Bruken av Legevaktindeks fritar ikke brukeren for sitt selvstendige ansvar gjennom helsepersonelloven. Det er nødvendig at Legevaktindeks brukes med godt faglig skjønn.

Legevaktindeks.no bruker webstatistikkprogrammet Matomo for å logge besøkstall og bruksmønster. Det blir ikke lagret personidentifiserbare data.