Press "Enter" to skip to content

Mage- og tarmplager

NIMN Kap.26 Magesmerter – ryggsmerter
NIMN Kap.09 Blødning – ikke traumatisk

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Plutselige, sterke magesmerter, holder på å besvime og/eller er blek og klam
 • Sterke magesmerter hele tiden, virker medtatt
 • Hoster opp mye rødt blod
 • Kaster opp mye rødt blod
 • Kaster opp gammelt blod som likner kaffegrut, virker medtatt og svak
 • Renner mye blod fra endetarmen
 • Plutselig mye svart tjæreliknende avføring og føler seg uvel
 • Manglende væske- og næringsinntak, betydelig medtatt og/eller redusert bevissthet
 • Svelget batteri, f.eks. knappcellebatteri og har symptomer

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Smertedebut?
 • Utvikling?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Styrke?
 • Karakter?
 • Tatt smertestillende? Effekt?
 • Stråler smertene ut? Hvor?
 • Noe som forverrer magesmertene?
 • Ligger helt i ro / Bevegelsestrang?                 
 • For barn: Utrøstelig? Spedbarn: trekker bena oppunder seg?
 • Spiselindring? (Tenk magesår)
 • Smerter i forbindelse med mye kaffe/tobakk/alkohol?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?

Andre mage/tarm symptomer

 • Kvalme / oppkast? (Før smertedebut / Etter smertedebut)
 • Blod i oppkast? Svart eller friskt blod?
 • Blod i avføring / Svart avføring? Kittfarget?
 • Forstoppelse / Diare
 • Manglende luft- og fecesavgang?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Tungpust?
 • Slapp / medtatt / svimmel?
 • Hyppig vannlating / Svie ved vannlating?

Før symptomdebut

 • Spist noe spesielt?
 • Svelget fremmedlegemet?
 • Andre med samme symptomer?
 • Høyt alkoholforbruk siste dager / Alkoholmisbruk over tid?
 • Utsatt for traume?
 • Mye stress?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Mage / tarm lidelser?
 • Diabetes?
 • Gjennomgått medisinsk undersøkelse / operasjon?
 • Hatt dette tidligere?

For kvinner                  

 • Graviditet eller uteblitt / redusert menstruasjon
 • Pågående menstruasjon?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved

 • Intense eller uutholdelige smerter
 • Vedvarende magesmerter, føler seg syk
 • Økende magesmerter og:
  • Feber
  • Ingen luftavgang de siste timene
  • Forstoppelse
  • Utsatt for traume
  • Blodig avføring
  • Sykdomsfølelse
 • Ensidige magesmerter tidlig i svangerskapet eller ved mistanke om graviditet.
 • Konstante smerter lokalisert til ene side av magen.
 • Intense og vedvarende brekninger.
 • Ved all blodig oppkast (mer enn bare blodspor).
 • Manglende avføring og / eller luftavgang sammen med oppkast
 • Sterke, vedvarende smerter i lysken
 • Oppkast og / eller diare, virker medtatt og slapp, obs barn og dehydrering
 • Nyoppstått oppkast i sykdomsforløpet
 • Symptomer som gir mistanke om fremmedlegeme, for eksempel fiskebein, i svelg 
 • Svelget skarp eller >5 cm lang gjenstand eller objekter som magneter eller bly

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke

 • Forstoppelse som ikke har hatt effekt av tiltak
 • Halsbrann (invalidiserende) og tiltak ikke har hatt effekt
 • Ved mistanke om mulig magesår ut fra symptomene beskrevet
 • Kroniske magesmerter uten forverring bør fortrinnsvis følges opp hos fastlege.
 • Utposning i lysken/overgangen til låret/rundt navlen (mistanke om brokk-tilstand) uten andre symptomer følges opp hos fastlege.

Kan vente og få råd

Ny oppståtte moderate magesmerter

Ved taksting, bruk kode D01 (Abdominalsmerte/krampe generell)

Råd:

 • Vanligvis er akutte magesmerter ufarlig og går over av seg selv
 • Avvente situasjonen noen timer (1-2 timer).
 • Observere smerteintensitet og eventuelt nye symptomer eller plager.
 • Kan prøve smertestillende (paracetamol).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Vanlig med magesmerter ved gastroenteritt (kvalme/oppkast/diare).

Oppfølging

 • Ta kontakt på ny dersom tilstanden forverres eller ikke bedrer seg, eller ved tilkomst av nye symptomer.
 • Kroniske magesmerter uten forverring utredes og følges opp av fastlege.

Forstoppelse og lette magesmerter

Ved taksting, bruk kode D12 (Forstoppelse)

Generelt:
Vanlige årsaker til forstoppelse er lavt fiberinnhold i kostholdet, lite væskeinntak, lite fysisk aktivitet og arvelige forhold. Det kan også være en bivirkning ved bruk av visse typer legemidler, blant annet opioider.
For barn: Forstoppelse oppstår ofte i forbindelse med endring av matinntak, ved start av pottetrening eller ved større livshendelser. Stress, reiser og praktiske vanskeligheter med å kunne gå på toalettet kan utløse obstipasjon. Barn er spesielt avhengige av faste rutiner omkring avføringsvanene.

Symptomer:
Sjelden avføring. Ubehag eller smerter i magen, oftest i nedre venstre kvadrant. Utspilt mage. Hard, knollete avføring. Problemer med å få tømt seg.

Råd:

 • Sørg for mosjon og rikelig drikke, minst 1500 ml/døgn for voksen person.
 • Regelmessig matinntak og regelmessige toalettbesøk kan bidra til å bedre plagene.
 • Fiberrik mat gjør avføringen fyldigere og mykere. Spis fiberrik kost som grove kornprodukter, rotgrønnsaker, nøtter, fullkornsbrød, fullkorns frokostblandinger og frukt. Svisker er eksempler på naturlige, volumøkende avføringsmiddel. Det kan eventuelt også kjøpes fiberpulver på apoteket.
 • Loppefrø (Vi-Siblin, Lunelax), linfrø og hvetekli gjør avføringen fyldigere og øker dermed peristaltikken. Avhengig av tilstrekkelig væskeinntak for effekt og å hindre obstruksjon i tarmen. Effekt kommer først etter noen dager. Loppefrø kan kjøpes på apoteket.
 • Ved manglende effekt av atferds- og kostendringer kan volumøkende avføringsmidler som polyetylenglykol (Movicol) eller laktulose (Duphalac, Levolac) være et alternativ. Det finnes ulike alternativer reseptfritt. Snakk med apotekpersonell for råd om dette.
 • Tarmstimulerende midler (Toilax, Pursennid) kan brukes i korte perioder ved behov, men kan gi elektrolyttforstyrrelser over tid. Det finnes ulike alternativer reseptfritt. Snakk med apotekpersonell for råd om dette.
 • Mini-klyster (Microlax) kan være aktuelt ved tilstopping av rektum. Det finnes ulike alternativer reseptfritt. Snakk med apotekpersonell for råd om dette.

Oppfølging:

 • Hvis pasienten har gått ned i vekt uten åpenbar grunn, ser blod i avføringen eller ikke har effekt av enkle tiltak og forstoppelsen vedvarer bør fastlege kontaktes.

Magesmerter med oppkast og diare, men virker ikke slapp og medtatt

Ved taksting, bruk kode D73 (Gastroenteritt antatt infeksiøs)

Viktigste tiltak er rehydrering 

Råd 

 • Det er viktig å sikre god væsketilførsel, særlig hos barn og eldre:
  • Morsmelkernærte barn bør fortsatt ammes 
  • Større barn og voksne må motiveres til hyppig væskeinntak. De kan eventuelt smådrikke hele tiden, for eksempel ved bruk av sugerør 
  • Sukker-saltholdig væske passende sammensatt, gir best opptak av væske fra tarmen:
   • Gem eller Resorb væskeerstatning (kan blandes med sukkerfri saft om saltsmaken er problematisk) 
   • Blanding av like deler eplenektar og Farris kan brukes, men tilfører altfor lite salt 
   • Vanlig brus inneholder for mye sukker og bør unngås 
  • Aktiv rehydrering med små mengder væske, gi lite væske av gangen, gjerne teskjevis, men ofte, informer om at det krever tid og utholdenhet. Anbefales ca 50-100 ml/kg kroppsvekt i løpet av 3-4 timer (tilsvarer for et barn på 10 kg ca 1-2 barneskjeer hvert 5. minutt). Til småbarn kan det være lettere å gi væsken med sprøyte direkte inn i munnen. 
 • Barn kan drikke melk, men dersom de har tendens til oppkast av melk, bør de få annen drikke det første døgnet 
 • Fortsett med aldersadekvat kost til tross for oppkast, reduser mengden og øk hyppigheten 
 • Melkesyrebakterier, for eksempel Biola, anbefales ved gastroenteritt fordi tilførsel av melkesyrebakterier kan forkorte sykdommens varighet. Et par–tre teskjeer per døgn er tilstrekkelig for å oppnå denne effekten. 
 • Håndhygiene. Svært god håndhygiene er viktig for å hindre spredning; etter toalettbesøk og før direkte kontakt med mat eller mennesker 
 • Barn bør holdes hjemme fra barnehage ved symptomer og i 48 timer etter opphør av oppkast og diare. Informer barnehagen slik at de kan intensivere håndvask og rengjøring av stellebord og leker. 

Oppfølging:

 • Foreldre må observere barnets allmenntilstand, urinmengde, urinfarge og eventuelt vekt og ta kontakt med lege ved forverring 
 • Pasienten bes ta ny kontakt med lege ved
  • forverret allmenntilstand 
  • oppkast uten diare i over ett døgn 
  • ved problemer med å gjennomføre rehydrering 
  • Nyoppstått oppkast etter flere dagers sykdom
 • Utredning hos fastlege og bakteriologisk dyrkning av feces er kun aktuelt ved diare etter reise, feber, dårlig allmenntilstand eller symptomer utover en uke. 

Halsbrann uten andre symptomer

Ved taksting, bruk kode D03 (Halsbrann)

Generelt:
Halsbrann er en annen betegnelse på sure oppstøt, altså at magesyre kommer opp i spiserøret. Det er ulike grunner til dette, blant annet graviditet, stress, bivirkninger av medisin, høyt alkoholforbruk. Kjente diagnoser der halsbrann er hovedsymptomet er Gastroøsophagal reflykssykdom (GØRS) og funksjonell dyspepsi. Halsbrann er svært vanlig og de aller fleste opplever effekt av enkle tiltak. 

Råd:

 • Regelmessige, og ikke for store måltider
 • Unngå fet, røkt eller sterkt krydret mat
 • Prøve å legge merke til hvilke mat man reagerer på, og prøve å unngå disse matvarene
 • Bruker man medisiner som steroider, NSAIDs eller acitylsalisylsyre kan disse utløse halsbrann
 • Unngå kaffe, te, tobakk og alkohol
 • Unngå å spise de siste 2-3 timene før sengetid.
 • Melk kan lindre symptomene
 • Hevet hodeende på senga (15 cm)
 • Forsøke med syrenøytraliserende (Titralac, Novaluzid, Gaviscon) eller hvis dette ikke har hatt effekt kan syresekresjonshemmende (Ranitidin, pepcid) prøves.
  • Titralac: Skal ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon, nyresten, gastrointestinale blødninger, ved sykdommer/tilstander som leder til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Bruker pasienten faste medisiner skal interaksjoner sjekkes. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Novaluzid: Skal ikke anbefales til barn eller nyresyke uten samtykke fra lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming. Bruker pasienten faste medisiner skal interaksjoner sjekkes.
  • Gaviscon: Skal ikke anbefales til nyresyke uten samtykke fra lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming. Bruker pasienten faste medisiner skal interaksjoner sjekkes.
  • Pepcid: Skal ikke anbefales til barn eller nyresyke uten samtykke fra lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Gravid: Skal kun brukes i samråd med lege. Skal ikke brukes ved amming. Bruker pasienten faste medisiner skal interaksjoner sjekkes.
  • Ranitidin: Skal ikke anbefales til barn eller nyresyke uten samtykke fra lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Gravid/ammer: Skal kun brukes i samråd med lege. Bruker pasienten faste medisiner skal interaksjoner sjekkes.
 • Ved graviditet: bør livstilsendringer være første tiltak. Som andre tiltak kan antacida prøves

Oppfølging:

 • Ved vedvarende plager eller mangelfull effekt av tiltak, kan det være nødvendig å oppsøke fastlege for utredning.

Krampelignende smerter i nederste del av magen ifbm menstruasjon

Ved taksting, bruk kode X02 (Menstruasjonssmerter)

Generelt:
Menstruasjonssmerter (dysmenore) er svært vanlig: 10-15 % er så plaget at de er arbeidsuføre en eller flere dager hver måned.

Symptomer:
Krampeliknende smerter i nedre del av magen, ofte med utstråling til rygg og innsiden av lårene. Starter like før eller ved start av menstruasjonen. Noen har i tillegg kvalme, brekninger, diare og besvimelsestendens. Avtar vanligvis etter ett døgn.

Råd:

 • De fleste har god effekt av Ibuprofen eller annet NSAID – bør tas ved første tegn på symptomer for best virkning. Initialt 400-800 mg ibuprofen, deretter 400 mg hver 6.- 8. time etter behov.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. 
 • Bruk av varmepute/-flaske kan ha lindrende effekt

Oppfølging:

 • Kvinner med uttalte menstruasjonssmerter bør ta kontakt med fastlegen for vurdering
 • P-piller har ofte god virkning og er særlig aktuelt ved samtidig prevensjonsbehov

Friske striper av blod i oppkast, etter en periode med kraftig oppkast, og god allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode D14 (Oppkast med blod/hematemese)

Generelt:
Sparsomme striper av friskt blod i oppkastet er ikke uvanlig ved kraftige brekninger og kan skyldes rifter i spiserøret (Mallory-Weiss lesjon); det er ikke farlig. Skjer oftest på bakgrunn av alkoholinntak eller etter tunge løft.

Råd:

 • Etter kraftige brekninger er ikke sparsomme striper av friskt blod i oppkast uvanlig, og dette er ufarlig.
 • Blodig oppkast kan også ses ved neseblødning.

Oppfølging:

 • Rekontakt ved nye eller økende symptomer
 • Kontakt fastlege ved vedvarende symptomer

Hemorider / sparsom rektal blødning på grunn av hemorider

Ved taksting, bruk kode K96 (Hemoroider)

Symptomer:
Ofte ingen symptomer. Friskt, rødt blod utenpå avføringen er ofte det første pasienten merker. Kan også dryppe ut i toalettskålen. Kløe og væsking kan forekomme. Smerter kan være et tegn på trombosering (synlig, svært smertefull, blå-sort, fast tumor) eller inkarserert hemoroide.

Råd:

 • Plagene går vanligvis over av seg selv.
 • Det er viktig å forebygge obstipasjon med fiberrik kost (grovt brød, frukt, grønnsaker), mosjon og rikelig drikke.
 • Unngå langvarige toalettbesøk.
 • Ved behov gis eventuelt tillegg av avføringsmiddel (Movicol, Duphalac).
  • Movicol: Kan anbefales reseptfritt til voksne og barn >12 år. Skal ikke anbefales til personer med kjent tarmsykdom uten rådføring med lege. Behandlingen bør ikke overskride 2 uker uten konsultasjon med lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Duphalac: Skal ikke anbefales til personer med kjent tarmsykdom uten rådføring med lege. Skal ikke brukes over tid hos barn uten legetilsyn. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved symptomgivende hemoroider kan antihemoroidemiddel (Scheriproct, alcos-Anal) forsøkes.
  • Scheriproct: Reseptfritt kan det bare anbefales til voksne >18 år. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Graviditet: Skal ikke brukes 1. trimester, og ellers kun i samråd med lege. Kan brukes under amming.
  • Alcos-Anal: Kan brukes av alle. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med fastlege hvis ikke bedring eller hvis det er usikkert om blødning skyldes hemoroider.

Sparsom førstegangsblødning ifbm avføring, uten andre symptomer

Ved taksting, bruk kode D16 (Rektalblødning)

Generelt:
Ved treg avføring eller langvarige toalettbesøk kan rifter lett oppstå, også hos små barn. Dette kan føre til defekasjonsvegring og småblødninger.
Symptomer:
Smerter ved avføring, og en stund i etterkant. Friskt blod utenpå avføringen. Blødningen er gjerne liten, men riften kan gi svie og store smerter

Råd:

 • Tilstanden leges oftest av seg selv
 • Vaske med lunkent vann og mild såpe 1-2 ganger daglig ev. etter hver avføring
 • Varme sittebad 3-4 ganger per dag og etter hver avføring kan gi symptomlindring
 • Bruke mykt toalettpapir
 • Ved smerter kan bedøvende salve (Xylocain) brukes
  • Xylocain salve: Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Det er viktig å forebygge obstipasjon med fiberrik kost (grovt brød, frukt, grønnsaker), mosjon og rikelig drikke.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med fastlege hvis ikke bedring eller hvis det er usikkert om blødning skyldes rift i endetarmsåpningen.

Noen aktuelle tilstander

Abdominalt aortaaneurisme
Vanligvis symptomfritt. Kan i 50 % av tilfellene palperes som pulserende tumor i abdomen. Ekspanderende aneurismer kan i noen tilfeller gi trykk mot omgivende strukturer og symptomer i form av rygg- eller magesmerter. Ruptur medfører voldsom indre blødning med rask sjokkutvikling. Debuterer ofte med et «akutt abdomenlignende» bilde og gjerne med synkope.

Brokk
Utposning fra magehulen gjennom en svakhet i kroppsveggen. De hyppigste typene er lyskebrokk (80%), femoralbrokk (10%) og navlebrokk (5%). Menn har høyere risiko enn kvinner for å utvikle brokk.
Symptomer: Svie og ubehag kan forekomme i forkant av at brokket blir synlig, tyngdefornemmelse. Kul som kommer til syne når pasienten står/hoster/presser ut magen.

Bukhinnebetennelse (Peritonitt )
Kraftige abdomialsmerter. Pasienten ligger stille med opptrukne ben. Kvalme og oppkast. Feber. Ikke luftavgang. Abdomen kan være hard/stram. Kan ha tegn til sjokkutvikling (BT-fall, rask og svak puls, hurtig og overflatisk respirasjon).

Buktraume
Symptomer etter hvilke type traume og mot hvor. Magesmerter – kan oppstå noen timer etter skaden. Smerten kan av og til kjennes annet sted: Venstre skulder ved irritasjon av diafragma på vestre side (miltruptur); høyre skulder ved irritasjon av    diafragma på høyre side (leverruptur). Sirkulasjonssvikt (blek, svett, redusert bevissthet). Ved miltruptur kan det dannes et hematom under kapselen som så kan briste og gi alvorlige symptomer først etter flere dager.

Forgiftning
Symptom avhengig av hva man har inntatt. Vurder etter Norsk indeks og ring giftinformasjonen på tlf: 22 59 13 00.

Blindtarmbetennesle (Appendisitt)
Ofte debut midt i abdomen og forflytning mot høyre nedre kvadrant i løpet av noen timer. Varierende smerteintensitet. Smerteforverrelse ved bevegelse og bruk av bukpressen (hoste). Spisevegring, kvalme og vanligvis også oppkast. Rødme i ansiktet. Lett forhøyet temperatur, typisk 37,8– 38,0 °C.

Divertikulitt
Smerter i nedre venstre kvadrant av abdomen, «venstresidig appendisitt». Feber. Blodtilblandet diare kan forekomme, og hos noen også større rektalblødning.

Gallesteinssmerter / gallesteinbetennelse (kolecystitt)
I typiske tilfeller akutt innsettende kolikksmerter i høyre øvre del av abdomen. Eventuelt smertedebut etter måltid. Noen ganger utstrålende smerter til ryggen og høyre skulder. Bevegelsestrang. Kvalme og oppkast.
Ved betennelse i galleblæren er der konstante smerter med varighet i mer enn 5-6 timer, etterhvert feber- ofte med frysninger. pasienten vil gjerne ligge stille på grunn av irritasjon i bukhinnen.

Ileustilstander
Manglende eller betydelig redusert luft- og fecesavgang. Utspilt buk. Kvalme og oppkast. Vanligvis abdominalsmerter. Oppkast kan etter hvert bestå av tarminnhold.

Inneklemt brokk
Kraftige, vedvarende smerter over hernieregionen. Oftest en hard, øm hevelse i lyske/pung, eller noen få cm ned på låret. Brokket lar seg ikke reponere. Kvalme og oppkast kan være ledsagende symptom.

Ekstrauterint svangerskap (Ektopisk svangerskap)
Ensidige smerter nedad i magen, start vanligvis mellom 4. og -9. svangerskapsuke. Uteblitt eller sparsom menstruasjon, men ikke alle kjenner til at de er gravide. Av og til noe vaginalblødning. Ved ruptur eller tubaabort tilkommer intense magesmerte, bretthard abdomen og eventuelt tegn til blødningssjokk: klam, svak puls, nedsatt bevissthet, eventuelt bevisstløshet.

Testistorsjon
Akutt innsettende meget sterke smerter ensidig i pungen eller nederst i magen. Kvalme og oppkast er vanlig. Ofte tilkommet under lek eller sportslig aktivitet. Forekommer hyppigst hos menn i alderen 10-25 år. En sjelden gang i andre aldersgrupper.

Nyrestein
Akutt innsettende, intense, ensidige kolikk smerter fra lenderyggen nyreregion eller flanke som stråler nedover mot lysken eller skrotum. Ofte takvise smerter. Bevegelsestrang. Kan gi vasovagal reaksjon (Kvalme, blekhet, kaldsvett, oppkast, blodtrykksfall og synkope).

Nyrebekkenbetennese (Pyelonefritt)
Frostrier og feber. Mage/flankesmerter. Cystittsymtpomer med hyppig og smertefull vannlatning hos ca 1/3. Kvalme og brekninger. Hodepine og sykdomsfølelse. Sykdomsbildet kan være symptomfattig, spesielt hos barn og eldre.
Spedbarn: Feber (men feber kan også mangle eller svinge). Barnet kan være slapt og utilpass med nedsatt matlyst. Eventuelt gråblek hud. Ikterus forekommer.
Eldre barn: Svingende feber og påvirket allmenntilstand med eller uten symptomer fra urinveiene. Kvalme, oppkast og abdominalsmerter.
Eldre: En tredjedel er afebril. Kan også være årsaken til akutt forvirring.

Akutt prostatainfeksjon (akutt prostatitt)
Akutt start med til dels meget sterke smerter i perineum, feber, frysninger og nedsatt allmenntilstand. Smertene kan stråle ut mot mage eller rygg. Smerter ved defekasjon og vannlatning er vanlig. Rammer oftest menn mellom 40-60 år.

Bukspyttkjertelbetennelse (Pancreatitt)
Moderate til sterke smerter i øvre abdomen med utstråling til ryggen og venstre flanke. Beskrives ofte som et smertebelte rundt øvre abdomen. Kvalme og oppkast. Lett feber. Kan utvikle sjokksymptomer. Ekstra obs på denne problemstillingen hvis pasienten har drukket mye alkohol eller har kjent gallesteinsproblematikk fra tidligere.

Magesår  
Symptomer: Varierende symptomatologi. Varierende smerter i epigastriet (øverst i magen, oppunder brystbenet), ofte provosert av sult. Sugende, brennende, sviende karakter på smerten. Ofte spiselindring og lindring ved bruk av antacida. Gjerne nattlige oppvåkninger på grunn av smerter. 

Sist oppdatert 10.07.2023