Press "Enter" to skip to content

Blødning – ikke traumatisk

NIMN Kap. 9 Blødning – ikke traumatisk
NIMN kap. 19 Gynekologi/svangerskap
NIMN Kap. 36 Urinveier

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Fortsatt våken, holder på å besvime
 • Blek og klam, medtatt/uvel med pågående blødning
 • Hoster eller kaster opp mye rødt blod
 • Kaster opp blod som ligner kaffegrut, virker medtatt og svak
 • Stor blødning fra endetarmen
 • Plutselig mye svart tjærelignende avføring, føler seg uvel
 • Blør etter operasjon i hals
 • Blødning har stoppet, fortsatt blek og klam
 • Vaginalblødning, blek og klam
 • Gravid og:
  • Betydelig vaginalblødning
  • Vaginalblødning eller magesmerter etter slag mot magen

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvor blør pasienten-symptomer og utvikling?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Bruker pasient blodfortynnende medisiner?
 • Gravid med vaginalblødning? Gå til Svangerskap/fødsel

Avklar

Ved neseblødning

 • Hvilke tiltak er gjort? Effekt?

Ved blod i avføring

 • Friskt eller gammelt blod?
 • Oppstod spontant eller i forbindelse med avføring?
 • Mengde (kun blodspor / renner blod hele tiden / koagler)?
 • Diare?
 • Hemoroider?
 • Kronisk tarmsykdom?

Ved blod i oppkast/oppspytt

 • Hoster eller kaster opp blod?
 • Svart eller friskt blod? Kaffegrutliknende oppkast?
 • Mengde (Spor av blod / koagler)?
 • Inntak av lakris, blåbær eller annet som kan farge mageinnholdet rødt eller sort?
 • Neseblødning?
 • Kjent magesår / Øsofagusvaricer / Kreft?
 • Bruker medisin som Steroider / NSAIDs / medisiner mot revmatiske plager?

Ved blod i urinen

 • Hyppig vannlating?
 • Svie?

Andre symptomer

 • Nedsatt bevissthet/holder på å besvime?
 • Påvirket respirasjon/pustevansker?
 • Blek og klam?
 • Kvalme / oppkast?

Infeksjonstegn

 • Feber? Sykdomsfølelse?

Smerter

 • Har pasienten smerter?
  • Lokalisasjon?
  • Styrke?
  • Karakter?
  • Utstråling?
 • Tatt smertestillende? Effekt?

Kjent problemstilling?

 • Har hatt det tidligere? Er noe annerledes denne gangen?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Blødersykdom?
 • Blodfortynnende medikamenter?

Før symptomdebut

 • Gjennomgått medisinsk undersøkelse/operasjon?
 • Utsatt for traume?

For kvinner

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege? –

Så snart som mulig ved:

 • Ved blodig oppkast (mer enn bare blodspor) eller oppkast med kaffegrutlignende innhold
 • Frisk blødning fra endetarmen og
  • Magesmerter
  • Blødningen kommer utenom avføring
  • Feber
  • Slapp/medtatt
 • Svart, tjærelignende avføring (som ikke kan forklares med jerninntak) og
  • Blodig oppkast
  • Økende magesmerter
  • Slapp/medtatt
 • Stor neseblødning som har vart i mer enn 20 min, eller neseblødning hos pasienter behandlet med blodfortynnende medikamenter
 • Har blødd etter operasjon i halsen, blødningen har stoppet
 • Stor blødning som har stoppet – eller lar seg stoppe
 • Vaginalblødning, betydelig mer enn ved vanlig menstruasjon
 • Uventet sterke smerter, ubehag eller blødning etter fremprovosert (medisinsk) abort
 • Større mengder blod i urinen med smerter eller påvirket allmenntilstand
 • For barn: Blødning fra genitalia uten klar årsak

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Svart tjærelignende avføring uten øvrige symptomer
 • Ved tromboserte hemorroider eller ved store smerter skal pasienten til lege, grad av smerter avgjør hvor raskt
 • Ved kjent Ulcerøs Colitt eller Morbus Crohn og akutt forverring eller komplikasjoner. Grad av forverring avgjør hvor raskt
 • Hoster opp litt blod sammen med slim
 • Påfallende mange blåmerker hos pasient på kort tid uten klar årsak
 • Mindre mengder blod i urinen uten smerter eller påvirket allmenntilstand

Kan vente og få råd:

Råd ved friske striper av blod i oppkast, etter periode med oppkast, og god allmenntilstad

Ved taksting, bruk kode D14 (Oppkast med blod/hematemese)

Generelt:

Sparsomme striper av friskt blod i oppkastet er ikke uvanlig ved kraftige brekninger og kan skyldes rifter i spiserøret (Mallory-Weiss lesjon); det er ikke farlig. Skjer oftest på bakgrunn av alkoholinntak eller etter tunge løft.

Råd:

 • Etter kraftige brekninger er ikke sparsomme striper av friskt blod i oppkast uvanlig, og dette er ufarlig.
 • Blodig oppkast kan også ses ved neseblødning.

Oppfølging:

 • Rekontakt ved nye eller økende symptomer
 • Kontakt fastlege ved vedvarende symptomer

Råd ved sparsom blødning på grunn av hemoroider

Ved taksting, bruk kode K96 (Hemoroider)

Symptomer:
Ofte ingen symptomer. Friskt, rødt blod utenpå avføringen er ofte det første pasienten merker. Kan også dryppe ut i toalettskålen. Kløe og væsking kan forekomme. Smerter kan være et tegn på trombosering (synlig, svært smertefull, blå-sort, fast tumor) eller inkarserert hemoroide.

Råd:

 • Plagene går vanligvis over av seg selv.
 • Det er viktig å forebygge obstipasjon med fiberrik kost (grovt brød, frukt, grønnsaker), mosjon og rikelig drikke.
 • Unngå langvarige toalettbesøk.
 • Ved behov gis eventuelt tillegg av avføringsmiddel (Movicol, Duphalac).
  • Movicol: Kan anbefales reseptfritt til voksne og barn >12 år. Skal ikke anbefales til personer med kjent tarmsykdom uten rådføring med lege. Behandlingen bør ikke overskride 2 uker uten konsultasjon med lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Duphalac: Skal ikke anbefales til personer med kjent tarmsykdom uten rådføring med lege. Skal ikke brukes over tid hos barn uten legetilsyn. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved symptomgivende hemoroider kan antihemoroidemiddel (Scheriproct, alcos-Anal) forsøkes.
  • Scheriproct: Reseptfritt kan det bare anbefales til voksne >18 år. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Graviditet: Skal ikke brukes 1. trimester, og ellers kun i samråd med lege. Kan brukes under amming.
  • Alcos-Anal: Kan brukes av alle. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med fastlege hvis ikke bedring eller hvis det er usikkert om blødning skyldes hemoroider.

Råd ved sparsom førstegangsblødning i forbindelse med avføring, uten andre symptomer

Ved taksting, bruk kode D16 (Rektalblødning)

Generelt:
Ved treg eller hard avføring kan rifter lett oppstå, også hos små barn. Dette kan føre til defekasjonsvegring og småblødninger.

Symptomer:

Smerter ved avføring, og en stund i etterkant. Friskt blod utenpå avføringen. Blødningen er gjerne liten, men riften kan gi svie og store smerter

Råd:

 • Tilstanden leges oftest av seg selv
 • Vaske med lunkent vann og mild såpe 1-2 ganger daglig ev. etter hver avføring
 • Varme sittebad 3-4 ganger per dag og etter hver avføring kan gi symptomlindring
 • Bruke mykt toalettpapir
 • Ved smerter kan bedøvende salve (Xylocain) brukes
  • Xylocain salve: Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Det er viktig å forebygge obstipasjon med fiberrik kost (grovt brød, frukt, grønnsaker), mosjon og rikelig drikke.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med fastlege hvis ikke bedring eller hvis det er usikkert om blødning skylles rift i endetarmsåpningen.

Råd ved neseblødning

Ved taksting, bruk kode R06 (Neseblødning)

Råd

 • Puss nesen forsiktig for å fjerne blod og blodkoagler
 • Sitt oppreist med hodet lett framoverbøyd
 • Press sammen neseborene med tommel og pekefinger (øverst på den myke delen av nesa) og hold grepet uavbrutt i minst 10 min. (for barn klem i 5 minutter)
 • Dersom du har tilgang på nesedråper (Otrivin® eller lignende) kan det hjelpe å spraye eller dryppe dette i nesen før du starter klemmingen
  • Otrivin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk.
 • Hvis blødningen fortsetter, plasser en stor bomullsdott (helst dyppet i matolje for å forhindre at den fester seg til slimhinnen) i det aktuelle neseboret.
 • For å forhindre ny blødning etter at blødningen har stanset:
  • Unngå å pirke eller plukke i nesen
  • ikke blås kraftig i nesen på flere timer
  • ikke bøy deg ned
  • hold hodet høyere enn hjertenivå.

Oppfølging:

 • Ved gjentatte blødninger kontakt fastlege for vurdering.

Noen aktuelle tilstander

Blødningssjokk (hypovolemisk sjokk)
Kald, klam og blek hud, bløt og rask puls, lavt blodtrykk (systolisk blodtrykk under 90 mm Hg), hurtig puls, tungpust, uro, angst, redusert bevissthet, koma.

Divertikulitt
Smerter i nedre venstre kvadrant av abdomen, «venstresidig appendisitt». Feber. Blodtilblandet diare kan forekomme, og hos noen også større rektalblødning.

Sort avføring (melena)
Sort, tjæreliknede avføring med gammelt blod forårsaket av blødning høyere oppe i tarm eller magesekk. Melena tyder på blødningsmengde >100 ml. Den sorte avføringen har som oftest en karakteristisk søtlig lukt. Oppstår ofte sammen med hematemese. Nedsatt allmenntilstand er avhengig av blødningsmengde. (Obs: Inntak av kull, jern, vismut, rødbeter og enkelte bær som kan farge avføringen sort).

Blodig oppkast (hematemese)
Oppkast av lyst blod (indikerer pågående eller nettopp avsluttet blødning), eller kaffegrutfarget ventrikkelinnhold (blod som har ligget i magesekken en tid (noen minutter)). Skyldes som regel blødning i øvre del av magetarmkanalen.

Ulcerøs colitt
Hyppig blod- og slimtilblandet diare. Kramper, eventuelt urgency og inkontinens. Sykdomsfølelse og kraftløshet. Anoreksi og vekttap. Abdominalsmerter og feber ved alvorlig (fulminant) forløp.

Morbus Crohn
Abdominalsmerter, hyppig i høyre nedre kvadrant. Diare. Sykdomsfølelse og asteni. Vekttap. Eventuelt feber. Abdomen kan være øm ved palpasjon, ofte mest på høyre side.

Blødende ulcus
Varierende smerter i epigastriet (øverst i magen, oppunder brystbenet), oftest av sugende karakter, ofte halsbrann, kaffegrutliknende oppkast, svart avføring (melena).

Nøkkelord

Blødning, hypovolemisk sjokk, blødningssjokk, blodig oppkast, hematemese, melena, blodig avføring, neseblødning, epistaxis 

Sist oppdatert 05.01.2021.