Press "Enter" to skip to content

Huggormbitt

 NIMN Kap.15: Dyrebitt – Insektstikk

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Bitt av huggorm og føler seg uvel / blek og klam
 • Holder på å besvime
 • Barn, eldre, gravide, personer med nedsatt allmenntilstand eller som bruker ACE hemmer og bitt av huggorm
 • Pasienter med bitt andre steder enn ekstremiteter

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Råd før de kommer til legevakten

 • Den kroppsdelen som er bitt skal holdes høyt og mest mulig i ro. Unødig aktivitet bør unngås for å forhindre at giften sprer seg rundt i kroppen.
 • Avkjøl bittstedet forsiktig med kaldt vann
 • La bittstedet være helt i fred – ikke klem, sug, skjær eller lignende
 • Pasienten bør ikke gå selv – vurder ambulanse

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hendelsesforløp: Når og hvor på kroppen?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Allmenn påvirkning? (Tretthet, kvalme, brekninger, kolikksmerter og diare tyder på systemisk forgiftning)

Avklar

Området rundt bittet

 • Hevelse / misfarging / petekkier (kan være tegn på at gift er kommet inn i underhuden)

Vaksinering

 • Barn: fulgt vaksinasjonsprogram?
 • Voksen: Når tatt siste tetanus-vaksine?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Bruk av blodtrykksenkende medisiner? (Bruk av blodtrykksmedisin med ACE-hemmere gir økt risiko for hypotensjon/sirkulasjonssvikt)

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Pasient bitt av huggorm skal alltid undersøkes av lege

Sist oppdatert 21.08.2020