Press "Enter" to skip to content

Urinveier

NIMN Kap. 36 Urinveier
NIMN Kap. 16 Feber/infeksjon/sepsis

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Påvist urinveisinfeksjon, mulig feber, blek og klam, virker medtatt
 • Mistanke om feber, sterke smerter og virker medtatt og slapp

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Utvikling- hvor lenge har det vart?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Smerter

 • Hvor sitter smertene? (Ryggsmerter/flankesmerter, smerter i nedre del av magen, underlivet)
 • Styrke?
 • Karakter? (Konstante, takvise, brennende/sviende)
 • Stråling av smerter? (til rygg, lyske, pung, mage)

Infeksjonstegn

 • Feber / frostanfall?
 • Sykdomsfølelse?
 • Nedsatt allmenntilstand?

Vannlating

 • Hyppig vannlating?
 • Svie/smerter ved vannlating?
 • Misfarget / blodig urin? (Rødfarget eller blodig, blodkoagler, grumsete)
 • Illeluktende urin?
 • Vanskeligheter med å late vannet/urinretensjon?
 • Følelse av ufullstendig tømming?
 • Inkontinens?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Kvalme/brekninger?

Før symptomdebut

 • Spist noe spesielt? (rødbeter og bjørnebær kan gi misfarging av urinen)
 • Traume mot muskel?
 • Trent mye / mer enn vanlig?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Nyretransplantert?
 • Blodfortynnende medisiner?
 • Hatt dette tidligere?

For kvinner                    

 • Graviditet?

Annet

 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Sterke takvise eller konstante smerter i ryggen eller korsryggen
 • Feber og sterke smerter i ryggen
 • Svie ved vannlating og mistanke om feber, nedsatt allmenntilstand
 • Sterke smerter i nedre delen av magen og problemer med å late vannet
 • Stadig sterkere smerter i pungen eller lysken
 • Nyretransplantert pas. som får feber og smerter eller lite urin
 • Sterke smerter fra perineum, med stråling mot mage eller rygg
 • Mistanke om urinveisinfeksjon hos barn under 6 mnd
 • Større mengder blod i urinen
 • Nyoppstått mørk/rød urin etter hard trening, traume mot muskel, liggende lenge etter fall og lignende
 • Tett urinkateter, og behov for hjelp til å bytte (Sjekk om pasienten har tilbud gjennom hjemmesykepleie)

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Svie og hyppig vannlating hos
  • Gravide
  • Barn under 16 år
  • Menn
  • Eldre over 65 år
 • Svie og hyppig vannlating med varighet over en uke
 • Blod i urinen uten samtidige tegn på urinveisinfeksjon eller påvirket allmenntilstand
 • Nedre urinveissymptomer som lagringssymptomer (for eksempel hyppig vannlating, nattlig vannlating, inkontinens) og tømningssymptomer (for eksempel startvansker, følelse av ufullstendig tømming) uten tilleggssymptomer følges opp hos fastlege.
 • Mistanke om seksuelt overførbar sykdom  

Råd ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom

 • Det er gratis undersøkelse og behandling ved mistanke om gonoré, klamydiainfeksjon, syfilis, venerisk lymfogranulom og hivinfeksjon. 
 • Pasientene bør avstå fra sex frem til man er erklært smittefri. 

Kan vente og få råd:

Kvinner under 65 år med svie og hyppig vannlating uten øvrige symptomer, med varighet mindre enn en uke.

Ved taksting, bruk kode U71 (Cystitt/urinveisinfeksjon)

Råd:

 • De aller fleste tilfellene helbredes av seg selv i løpet av en uke
 • Rikelig væskeinntak er det viktigste tiltaket
 • Å drikke tranebær eller grapefrukt juice har usikker effekt utover at det er viktig å drikke mye.
 • Late vannet ved behov
 • Tilstrebe fullstendig tømming ved hver vannlating
 • NSAIDs (ibuprofen) eller paracetamol kan brukes for å dempe ubehag
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Antibiotika kan være indisert ved plagsomme symptomer.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved manglende bedring i løpet av 4-5 dager, nye symptomer, eller svært plagsomme symptomer.
 • Ellers friske kvinner som er plaget med hyppig UVI (>3 infeksjoner siste år), anbefales å oppsøke fastlege for vurdering av profylaktiske tiltak og eventuelt resept for egenbehandling.

Noen aktuelle tilstander

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)
Oppadstigende urinveisinfeksjon fra urinblære mot nyrebekken og nyrer. Frostrier og feber, mage/flankesmerter. Hyppig og smertefull vannlatning hos ca 1/3. Kvalme og brekninger. Hodepine og sykdomsfølelse. Sykdomsbildet kan være symptomfattig, spesielt hos barn og eldre

Nyrestein
Intense, ofte takvise, smerter fra lenderyggen som stråler nedover mot lysken eller magen. Kvalme er vanlig.

Urinretensjon
De fleste har gjennom lengre tid hatt økende vannlatningsplager. Den akutte retensjonen kan komme i forbindelse med en infeksjon, alkoholinntak, instrumentering eller helt uten utløsende faktor. Retensjon gir økende smerter etter hvert som urinblæra fyller seg; etter hvert uutholdelig press/smerter.

Akutt prostatainfeksjon (akutt prostatitt)
Akutt start med sterke smerter i perineum, som kan stråle ut mot mage eller rygg. Feber, frysninger, nedsatt allmenntilstand. Smerter ved defekasjon og vannlatning er vanlig. Rammer oftest menn mellom 40-60 år.

Rabdomyolyse
Akutt nekrose av muskelceller. Årsaker inkluderer akutt overbelastning/overdreven muskelbruk, skade/traume mot muskel og oksygenmangel i muskultarur ved at blodforsyningen til muskelen blir avklemt. Symptomer inntrer typisk 1-3 dager etter muskelskade: hevelse, smerter og svakhet i aktuelle muskelgruppe, mørk urin, feber, slapphet, kvalme og brekninger, forvirring, agitasjon, delirium, anuri på grunn av akutt nyreskade.  

Nedre urinveisinfeksjon (cystitt)
Svie/smerter ved vannlating, hyppig vannlating, ømhet over symfysen hos noen få (10 %), vanligvis god allmenntilstand, eventuelt hematuri, ikke feber eller lendesmerter ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon (uvi).

Nedre urinveissymptomer (LUTS)
Lagringssymptomer som plutselig og sterk trang, hyppig vannlating, nattlig vannlating og inkontinens.
Tømningssymptomer som startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke.

Sist oppdatert 02.03.2021