Press "Enter" to skip to content

Skade- mulig alvorlig / omfattende- Trafikkskade

NIMN Kap.  34 Skade- mulig alvorlig / omfattende
NIMN Kap.  35 Trafikkskade

 • Mistanke om alvorlig skade, én eller flere skadet, detaljerte opplysninger ikke umiddelbart tilgjengelig
 • Mistanke om alvorlig skade – vitale funksjoner truet:
  • Bevisstløs
  • Pustevansker
  • Vært bevisstløs / nedsatt bevissthet / uklar / besvimelsestendens
  • Stort blodtap, blør fortsatt mye
  • Blek og klam
  • Alvorlig nedkjøling
 • Mistanke om alvorlig skade – synlig skade / brudd / brannskade:
  • Ansiktsskade (NB! Mulig truet luftvei)
  • Stor åpen skade
  • Åpen skade – stikkskader / skader forvoldt av skytevåpen
  • Store ytre blødninger
  • Stor knusningsskade / skader i 2 eller flere kroppsavsnitt
  • Store smerter i brystkasse – mistanke om flere ribbeinsbrudd
  • Mistanke om 2 eller flere større bruddskader
  • Sterke smerter i bekken (mistanke om bekkenbrudd)
  • Mistanke om ryggskader med lammelse
  • 2. eller 3. gradsforbrenning voksne > 15 % / barn > 10 % av kroppsoverflate eller inhalasjonsskade Se 10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade
 • Mistanke om alvorlig skade pga. skademekanisme:
  • Ved bruk av motorisert kjøretøy, sykkel / rullebrett / hest o.l. (f.eks. kollisjon, utforkjøring, sykkelvelt)
  • Fall fra høyde > 5 meter voksen, > 3 meter barn
  • Høy hastighet > 50 km/t uten bilbelte eller ikke utløst airbag
  • Kjøretøyet har rullet rundt
  • Fastklemt person i kjøretøyet
  • Kastet ut av kjøretøyet
  • Syklist eller fotgjenger påkjørt av kjøretøy
 • Mistanke om alvorlig skade og kompliserende faktorer
  • Alder > 60 år
  • Alder < 5 år
  • Alvorlig grunnsykdom
  • Gravid pasient > uke 20
  • Økt blødningsfare ved bruk av blodfortynnende medikamenter
  • Ruspåvirkning

Samtalen konferanse kobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Førstehjelp ved stor blødning

 • Sårblødning skal kontrolleres ved å komprimere direkte mot blødningsstedet
 • Fyll opp/dekk såret med kompresser, gassbind eller tøystykker.
 • Komprimer/trykk hardt mot såret i minimum 10 minutter, eller legg trykk-bandasje – surr bandasjen stramt
 • Holde den skadede kroppsdelen høyt

Førstehjelp ved fremmedlegeme som sitter fast

 • Ikke fjern fremmedlegemer som sitter fast i såret (for eksempel kniv eller annen spiss gjenstand), dette kan medføre økt blødning
 • Bygg opp med bandasjer rundt fremmedlegemet slik at det ikke kan bevege seg og gjøre mer skade under transport til lege/sykehus
 • Legg så en bandasje rundt.

Førstehjelp ved bruddskade

 • Stans eventuell blødning:
  • Sårblødning skal kontrolleres ved å komprimere direkte mot blødningsstedet 
  • Fyll opp/dekk såret med kompresser, gassbind eller tøystykker. 
  • Komprimer/trykk hardt mot såret i minimum 10 minutter, eller legg trykk-bandasje – surr bandasjen stramt 
 • Unngå forurensning i såret. Dekk såret forsiktig med rene tøystykker eller bandasje. 
 • Stabilisering av bruddstedet kan virke smertelindrende og forebygge ytterligere skade. Stabiliser best mulig med det du har tilgjengelig. Beveg den skadde delen så lite som mulig.
  • Armbrudd kan stabiliseres ved å forsiktig bøye den skadde armen ved albuen slik at den kan legges tvers over kroppen. Støtt enten med den andre armen, med fatle laget av bandasje, sjal eller ved å bruke en genser/jakke. Hvis pasienten ikke kan bøye armen bør armen stabiliseres ved at pasienten legger seg ned og armen stabiliseres inntil kroppen.  
  • Benbrudd kan stabiliseres med å støtte opp med klær, tepper eller puter rundt bruddstedet. Pass på at leddene over og under bruddstedet også stabiliseres.  
 • Hvis pas. må flyttes er det best om dette skjer med båre. 
 • Unngå nedkjøling ved å isolere og beskytte best mulig mot kaldt underlag, vind og nedbør
 • Hvis mulig kan man gi en bolusdose paracetamol (tablett, brusetabletter eller mikstur) på 30 mg/kg (fra vekt >7kg), maksdose 2 gram, for å starte smertelindring i påvente av annen helsehjelp. Dette er dobbel dose av hva man vanligvis gir, men kan gis som første dose i en slik situasjon. Husk å gi beskjed til ambulansepersonell/legevaktpersonell eller ved ankomst akuttmottak hvor mye man har tatt og når. 

Førstehjelp ved amputert legemsdel

 • Trykk hardt mot stedet som blør. 
 • Den avrevne legemsdelen kan legges i en ren plastpose, helst med sterile saltvannskompresser rundt. 
 • Nedkjøling anbefales normalt ikke. 

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva gjør pasienten nå?
 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Hva har skjedd? (Beskriv hendelsesforløpet / skademekanisme)
 • Er der flere involverte / flere mulige pasienter?
 • Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?
 • Er skadestedet sikret?

Avklar

Bevissthet

 • Har pasienten vert bevisstløs- isåfall hvor lenge?
 • Endret bevissthetstilstand etter ulykken?
 • Sløv, klynkende (barn)?

Pust

 • Tungt å puste?
 • Anstrenger seg for å puste?
 • Rask pust?
 • Respirasjonsavhengige smerter?
 • Traume mot bryst?

Smerter

 • Har pasienten smerter?
  • Lokalisasjon?
  • Styrke?
  • Karakter?
  • Utstråling?
 • Tatt smertestillende? Effekt?

Sårskade / eventuelt synlige skader

 • Hvor på kroppen?
 • Blødning nå?
 • Kutt som spriker? (ca hvor stort)
 • Fremmedlegeme i såret?

Mulig bruddskade

 • Feilstillinger?
 • Åpent brudd?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Svimmel / uvel?
 • Lammelser / kan bevege armer og bein?
 • Kald i huden / fryser pasienten?
 • Blålig hudfarge / blålig farge på lepper?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Blødersykdom?
 • Blodfortynnende medisiner?
 • Diabetes / epilepsi?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Pårørende / vitner som trenger videre oppfølging / kontakt med kriseteam?
 • Inntak av alkohol / andre rusmidler?
 • Eventuelle symptomer i forkant av hendelse (svimmel, bevissthetstap)?
 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Situasjon

 • Store skader på kjøretøy?
 • Stor fart i ulykkesøyeblikket?
 • Kastet av kjøretøy?
 • Brukt hjelm?
 • Hvis fallulykke- hvor høyt og hva landet pasienten på?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Har vært bevisstløs, men er våken og helt klar nå
 • Slått hodet – husker lite av hva som har hendt / kvalm / svimmel
 • Vondt i nakken, kvalm eller svimmel
 • Sterke smerter og mulig brudd / leddskade i ansikt, skulder, arm, hånd, lårhals, kne, legg, ankel, fotblad
 • Feilstilling av leddet / luksasjoner
 • Stor blødning som har stoppet – eller lar seg stoppe
 • Rask og overflatisk respirasjon og respirasjonsavhengige smerter som gir mistanke om ribbeinsbrudd
 • Voksen som har falt fra mellom 3–5 meter
 • Barn som har falt fra mellom egen høyde til 3 meter
 • Hodeskade hos barn under 1 år skal innlegges i sykehus, lav terskel for oppgradering til rød respons
 • Sår utsatt for sterk forurensing (jord, urent vann, etc.)
 • Stort, oppfliset sår
 • Sår påført av høytrykkspyler eller trykkluftverktøy

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Uvaksinerte eller ufullstendig vaksinerte med urent sår må få HTIg (antistoff) og tetanusvaksine innen 1 døgn.
 • Lette smerter / ubehag i nakken, uten øvrige symptomer
 • Kutt som spriker og kanskje må sys (sprik på over 3-4 mm)
 • Skrubbsår/asfalttatoveringer hvor pasienten selv ikke greier å fjerne partiklene i huden
 • Lett forurenset sår som er renset innen 6 timer etter at skaden oppstod, pasienten er grunnvaksinert, men trenger påfyll av tetanusvaksinasjon. Ved mangel på egnet vaksine eller lang reisevei til sted med egnet vaksine kan det forsvares å vente inntil 1-2 døgn.
 • Brudd i fingre eller stortå
 • Spesielt stor hevelse
 • Mistanke om ribbeinsbrudd

Kan vente og få råd:

Trafikkulykke uten personskade

Råd

 • Informer om at kontakten blir dokumentert slik at man har informasjon dersom symptomer skulle oppstå i etterkant.

Oppfølging

 • Pasienten må ta kontakt med lege på ny dersom det skulle oppstå symptomer som kan være relatert til ulykken.

Forstuinger- pasienten greier å bruke hånden eller foten

Generelt
Forstuing eller distorsjon er en overstrekning av ett eller flere leddbånd i et ledd. De vanligste er: ankelforstuing (overtråkk), vridning av kne, forstuing av håndledd, forstuing av fingerledd.
Symptomer: Hevelse, smerter, nedsatt bevegelighet, ingen feilstilling. Symptomene øker ofte de første par dagene for så å bli gradvis bedre.

Råd

 • RIKE:
  • Ro og hvile– Forsiktig / skånsom bruk av fot / arm, belastning innenfor smertegrensen. Det er viktig å bevege leddet for å forhindre stivhet.  
  • Is– Pakk isbiter eller ispose inn i et håndkle og legg over leddet i ca 20 minutter hver gang – motvirker hevelse og blødning. Gjenta gjerne behandlingen med 3-4 timers mellomrom de første to døgnene.
  • Kompresjon/trykk: Forbind leddet med elastisk bind – motvirker hevelse og blødning.
 • Eventuelt smertestillende: paracetamol og/eller NSAID
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging

 • Rekontakt med lege dersom ikke gradvis bedring etter 4-7 dager.

Mulig brudd i småtær (ikke stortå) og ingen feilstilling

Symptomer
Hevelse, Smerter, nedsatt eller ingen bevegelse over ledd, hudforandring (blålig).

Råd

 • Nedkjøling: Pakk isbiter eller ispose inn i et håndkle og legg over skaden i 20 minutter – motvirker hevelse og blødning. Kan eventuelt gjentas med 4 timers mellomrom.
 • Elevasjon: Det skadde leddet bør heves over hjertenivå de første timene– reduserer hevelsen.
 • Etter de første timene, belastning til smertegrense.
 • Bruk store, åpne sko som ikke klemmer.
 • Sko med stive såler kan bidra til mindre belastning på bruddstedet.
 • Den skadde tåa kan plastres til nabotå for stabilisering. Legg gas eller lignende mellom tærne.
 • Eventuelt smertestillende: paracetamol og/eller NSAID
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Ved brudd kan smertene vare i 3-4 uker, men påvisning av brudd ved røntgen har ingen betydning for behandlingen.

Oppfølging

 • Kontakt med lege ved forverring.

Små sår der blødningen har stanset:
Små rene kutt der sårkanten kan trekkes sammen og stripses

Råd

 • Ved små og rene sår (3-4 mm eller mindre) kan man dra sårkantene sammen med strips/plaster.

Oppfølging

 • Observer med hensyn til infeksjonstegn (rødt, varmt, hovent).
 • Rekontakt med lege dersom det utvikler seg tegn til infeksjon i såret.

Overfladiske skrubbsår som pasienten greier å rengjøre selv

Generelt
Ved fall på for eksempel asfalt med skrubbsår, vil det ofte forekomme fastsittende partikler av asfalt og sand i såret. Dersom disse ikke fjernes vil dette kunne gi skjemmende «tatoveringsmerker» eller være utgangspunkt for en infeksjon.

Råd

 • Rens såret med rent, rennende vann, eventuelt bruk en mild såpe.
 • Dersom såret ikke blir rent, gni med en grov klut, eventuelt en børste. Vær spesielt nøye med å fjerne fastsittende partikler i ansiktet for å hindre skjemmende hudtatoveringer.
 • Dekk med tørr bandasje.
 • Dersom man ikke får bort alle forurensningspartiklene i såret, bør det renses av lege under lokalbedøvelse.

Oppfølging

 • Observer med hensyn til infeksjonstegn (rødt, varmt, hovent).
 • Rekontakt med lege dersom det utvikler seg tegn til infeksjon i såret.
 • Dersom det er mer enn 10 år siden påfyll av tetanusvaksine, må pasienten få påfyll.


Noen aktuelle tilstander

Intrakraniell blødning
Epiduralt hematom kommer få timer etter skaden: bevissthetstap, hodepine, kvalme og oppkast, kramper, lammelser.
Subduralt hematom kommer dager etter skaden:
Akutt: Ofte komatøs pasient.
Subakutt: Symptomer presenterer seg mellom dag 4 og 21 etter skaden.
Kronisk: Symptomer kommer minst 21 dager etter skaden.
Symptomer: Hodepine, diffuse symptomer som tretthet, økt søvnbehov, forvirring, dårlig hukommelse, falltendens.

Hypovolemisk sjokk
Generelt: Tilstand som oppstår ved for lite blodvolum i sirkulasjonssystemet, ofte angitt til systolisk blodtrykk under 90 mmHg. Årsaker kan være ytre blødning, indre blødning (brudd, ekstrauterin graviditet, sprukket aortaaneurisme), brannskader (væsketap ut i vevet), stor gastroenteritt med diare eller brekninger, ileus med væsketap til tarmen, peritonitt med væsketap til bukhulen.
Symptomer: Kald, klam og blek hud, bløt og rask puls, lavt blodtrykk (systolisk blodtrykk under 90 mm Hg), tungpust, uro, angst, redusert bevissthet, koma.

Traumatisk pneumotoraks
Akutt, livstruende tilstand med økende lufttrykk i pleurahulen og påfølgende kompresjon av lunger og kar i thorax. Skyldes ofte penetrerende thoraxskade eller stump thoraxtraume med costafraktur.
Symptomer:
Lite pneumotoraks: Eventuelt smerter, få symptomer.
Stort pneumotoraks: Smerter, tungpust, cyanose, halsvenestuving, takykardi.  

Hjernerystelse (commotio)
Kortvarig bevissthetstap, hukommelsestap, kvalme og eventuelt brekninger, hodepine.

Miltruptur
Ved langsom blødning: moderate smerter i øvre venstre side av buken, noen ganger med utstråling til venstre skulder. Noen ganger kvalme og brekninger.

Sist oppdatert 25.08.2020