Press "Enter" to skip to content

Selvmordstanker / selvmordsforsøk

NIMN Kap.29: Psykisk lidelse / selvmordsforsøk

 •  Alvorlig selvmordsforsøk eller alvorlig trussel om selvmord

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Tips til operatør

 • Vær lyttende, støttende, aktiv og løsningsfokusert
 • Skap tillit og etabler en god relasjon
 • Imøtekom den psykiske smerten pasienten beskriver, og vis at du har forstått alvoret.
 • Venterom

Ved alvorlige trusler om selvmord: er det viktig å holde forbindelsen med pas. og kartlegge hvor pas. er, og om det finnes personer i umiddelbar nærhet som kan hjelpe i situasjonen. Dersom pas. insisterer på å få snakke med lege, prest eller livskrisehjelp, bør slik kontakt formidles. Vurder behov for å sende ut ambulanse, legebil og også ev. politi hvis situasjonen synes prekær eller dette er mest hensiktsmessig. Obs smitteeffekt ved selvmord, særlig hos ungdom.

Risikofaktorer

 • Psykisk lidelse – depresjon, psykose, ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Tidligere selvmordsforsøk
 • Nyutskrevet (4 uker) fra psykiatrisk behandling
 • Rusmiddelbruk
 • Belastende livshendelser
 • Manglende nettverk
 • invalidiserende somatiske lidelser som medfører tap av autonomi og livskvalitet. selvfølelse og kroppslig velvære.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd?
 • Har pasienten noen hos seg?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak? 

Avklar

Beskrivelse av plagene

 • Konkrete planer om å ta eget liv? Når, hvor, hvordan?
 • Stemmer som sier at de skal skade seg selv eller andre?
 • Ønsker pasienten hjelp?
 • Klarer å samarbeide?
 • Urolig, irritabel, truende?
 • Påvirket av rusmidler 

Historikk

 • Spesielle hendelser siste tiden? (Nyutskrevet (4 uker) fra psykiatrisk behandling, Tap av selvaktelse / ærekrenkelse, nylig mistet nær venn, ektefelle eller barn, samlivsbrudd, store økonomiske problemer, mobbing?)
 • Tidligere selvmordsforsøk?
 • Selvskading?
 • Manglende nettverk?

Kjente sykdommer / Faste medisiner

 • Kjent psykisk lidelse?
 • Kjent somatiske sykdom?  
 • Rusmisbruk? Tidligere villet eller utilsiktet overdose?
 • Faste medisiner? Tatt medisiner som normalt?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Selvmordsforsøk
 • Selvmordsplaner. Jo mer konkrete, detaljerte og gjennomtenkte planer, desto mer hast!
 • Selvmordstanker og ustabilitet eller manglende impulskontroll

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke: 

 • Har selvmordstanker men har ingen konkrete planer og har god støtte rundt seg.  

Sist oppdatert 20.08.2020