Press "Enter" to skip to content

Rygg / nakke

NIMN Kap. 26 Magesmerter/ryggsmerter
NIMN Kap. 34 Skade- mulig alvorlig/omfattende

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Plutselige, sterke ryggsmerter, holder på å besvime og / eller blek og klam
 • Mistanke om ryggskader med lammelse

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN. 

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd- hendelsesforløp?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Smerter

 • Hvor?
 • Styrke?
 • Plutselig innsettende smerter?
 • Varighet?
 • Økende / tiltagende smerter?
 • Jevne eller takvise smerter?
 • Utstråling?
 • Tatt smertestillende?
  • Effekt?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
  • Tatt febernedsettende? Effekt?

Hud

 • Blek / Klam?
 • Nedsatt følelse/følelsesløshet i huden?

Andre symptomer

 • Nedsatt førlighet i beina?
 • Lammelse av muskler?
 • Problemer med å late vannet?
 • Inkontinens for avføring?

Før symptomdebut

 • Skade?
 • Bevegelser/løft/vridning som kan ha utløst smertene?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Hatt dette tidligere?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Sterke, takvise smerter i mage, korsrygg eller side
 • Sterke smerter i ryggen
 • Ryggsmerter og feber
 • Smerter i ryggen og:
  • Nedsatt førlighet i bena
  • Fått problem med å late vannet
  • Redusert kontroll på avføring
  • Feber og økende smerter i side / rygg
 • Ryggsmerter og følelsesløshet rundt endetarmsåpningen og i skrittet
 • Vondt i nakken og kvalm eller svimmel etter skade
 • Ryggsmerter hos pasient med kjent aortaaneurisme

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Ryggsmerter og smerter nedover et eller begge ben, som øker på
 • Ryggsmerter hos kreftpasienter eller pasienter som tidligere har hatt kreftsykdom, bruk av steroider eller immunosuppressiva
 • Intense ryggsmerter, også i hvile, som ikke blir mindre i løpet av en uke
 • Ryggsmerter og kvalme / oppkast / diare
 • Moderate nakkesmerter som oppstår 3 dager eller mindre etter ein skade/traume.

Kan vente og få råd:

Moderate smerter i ryggen/akutte ryggsmerter, uten øvrige symptomer

Ved taksting, bruk kode L03 (Korsrygg symptomer/plager)

Symptomer:
Smerter og stivhet i ryggen.

Råd:

 • Informasjon til pasienten om at ryggsmerter hos de fleste blir bedre i løpet av få dager/uker, uansett hvordan man behandler.
 • Smertestillende med jevne mellomrom, dersom behov. Dette bidrar til at kroppen beveger seg mest mulig naturlig, noe som fremmer kroppens egne, naturlige reparasjonsmekanismer: Prøv først paracetamol, dersom ikke tilfredsstillende effekt kan man prøve ibuprofen istedenfor.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Varmebehandling, for eksempel med varmepute, kan virke smertelindrende og bedre funksjonen.
 • Unngå sengeleie dersom mulig, og kun de 2-3 første dagene dersom dette gir smertelindring. Pasienten bør være i mest mulig normal aktivitet (gå tur, gå på jobb, gjør alle daglige aktiviteter) selv om det gjør vondt. En fysisk aktiv rygg lindres raskere enn inaktivitet og ro.
 • Avlastning for ryggen (unngå å sitte lenge, pute under knehasene ved ryggleie, pute mellom knærne ved sideleie).
 • Vanligvis er ikke røntgenundersøkelse nyttig ved ryggsmerter (lite samsvar mellom røntgenfunn og plager).
 • Vedvarende plager utover 1-2 uker bør vurderes av lege.

Oppfølging:

 • Ved ryggsmerter som debuterer eller oppfattes annerledes enn tidligere hos pasienter under 20 år eller over 55 år bør pasienten ta kontakt med fastlege for oppfølging.

Stivhet og moderate smerter i nakke uten øvrige symptomer

Ved taksting, bruk kode L01 (Nakke symptomer/plager)

Akutt torticollis («kink i nakken»)
Symptomer: Stiv, smertefull nakke, sterkt nedsatt eller opphevet bevegelighet ved rotasjon og sidefleksjon til den smertefulle siden. Typisk sykehistorie er at pasienten våknet med stiv, smertefull nakke etter å ha sovet med hodet i skeivstilling.

Råd:

 • Tilstanden går vanligvis over i løpet av 7-10 dager.
 • Smertestillende kan prøves, for eksempel paracetamol eller ibuprofen.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Lave ryggsmerter (Lumbago)

Ved taksting, bruk kode L84 (Ryggsyndrom uten smertestråling)

Årsak: Man finner sikker årsak bare hos ca 15 %. Smertene kan komme fra muskulatur, bånd, intervertebralskive, fasettledd. Røntgenfunn er lite korrelert med plager. Akutte smerter er ofte provosert fram av uheldige arbeidsstillinger, tunge løft og vridninger. Langvarige smerter regnes som et resultat av både fysiske, psykologiske, sosiale og arbeidsrelaterte faktorer.

Symptomer: Smerter i korsryggen, ofte utstråling til sete og lår, ofte liten sideforskjell. Ikke utstråling til nedenfor knærne, ingen lammelser, ingen forandringer i hudfølsomheten.

Råd:

 • Informasjon til pasienten om at ryggsmerter hos de fleste blir bedre i løpet av få dager/uker, uansett hvordan man behandler.
 • Smertestillende med jevne mellomrom, dersom behov. Dette bidrar til at kroppen beveger seg mest mulig naturlig, noe som fremmer kroppens egne, naturlige reparasjonsmekanismer: Prøv først paracetamol, dersom ikke tilfredsstillende effekt kan man prøve ibuprofen istedenfor.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Varmebehandling, for eksempel med varmepute, kan virke smertelindrende og bedre funksjonen.
 • Unngå sengeleie dersom mulig, og kun de 2-3 første dagene dersom dette gir smertelindring. Pasienten bør være i mest mulig normal aktivitet (gå tur, gå på jobb, gjør alle daglige aktiviteter) selv om det gjør vondt. En fysisk aktiv rygg lindres raskere enn inaktivitet og ro.
 • Avlastning for ryggen (unngå å sitte lenge, pute under knehasene ved ryggleie, pute mellom knærne ved sideleie).
 • Vanligvis er ikke røntgenundersøkelse nyttig ved ryggsmerter (lite samsvar mellom røntgenfunn og plager).

Oppfølging:

 • Vedvarende plager utover 1-2 uker bør vurderes av lege.
 • Ved vedvarende ryggsmerter som tiltar over tid, eller uttalt morgenstivhet med varighet over en time, bør pasienten kontakte fastlege for oppfølging. 

Muskelsmerter uten øvrige symptomer

Ved taksting, bruk kode L19 (Muskel symptomer/plager)

Årsaker:
Overbelastning, uvant fysisk arbeid, spenninger og stress, bekymring og mistrivsel, en sjelden gang kan muskelsmerter skyldes en behandlingskrevende betennelse i musklene (polymyalgia revmatika), Ofte ingen sikker årsak.

Symptomer:
Muskelsmerter er mest vanlige i nakke, skulder og korsryggsområdet. Ved muskelsmerter i nakken er det ikke uvanlig med spenningshodepine i tillegg (hodepine i pannen eller som sitter som et bånd rundt hodet).

Råd:

 • Det er normalt (ikke sykdom) å ha smerter og stivhet i muskulaturen i perioder
 • Søke å unngå smerteutløsende faktorer, men samtidig unngå inaktivitet
 • Vurdere sin daglige situasjon med hensyn til stress, tidsbruk etc
 • Massasje og varme omslag
 • Aktiviteter som svømming, skigåing og riktig trening med avspenning har vanligvis god effekt på sikt – OBS: smertene kan øke den første tiden med økt fysisk aktivitet
 • Ev smertestillende som paracetamol eller ibuprofen ved akutte plager.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Ved langvarige smerter bør pasienten vurderes av lege.

Noen aktuelle tilstander

Brist av hovedpulsåren (rumpert aortaaneurisme)
Dramatiske symptomer ved brist av et aneurisme: Obs på brått innsettende smerter, oftest i magen med utstråling til flanke og rygg. Tegn på blødningssjokk: kaldsvette, klam, svak puls, nedsatt bevissthet, evt. Bevisstløshet.

Subaraknoidalblødning
Akutt innsettende intens hodepine, oftest i bakhodet eller i en side av hodet, kan også være lokalisert i nakken. Kvalme, oppkast, nakkestivhet, nedsatt bevissthet i varierende grad, kramper, eventuelt lammelser.

Hjernehinnebetennelse (meningitt)
Rask symptomutvikling med feber, hodepine, nakkestivhet (greier ikke å bøye haken ned mot brystet) og endret bevissthet (forvirring eller omtåkethet). Andre symptomer inkluderer redusert allmenntilstand, lysskyhet, kvalme og brekninger, kramper, petekkier (et sent og alvorlig tegn). Obs atypiske presentasjonsformer hos barn og eldre hvor symptomene kan variere fra milde plager til alvorlig dysfunksjon i flere organer. Småbarn under 1,5 år blir ikke nakkestive men kan få spent og bukende fontanelle. vannlatning hos ca 1/3, kvalme og brekninger. Sykdomsbildet hos barn og eldre kan være atypisk, gjerne vage symptomer.

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)
Feber, noen ganger høy og med frostrier, mage/flankesmerter, cystittsymtpomer med hyppig og smertefull vannlatning hos ca 1/3, kvalme og brekninger. Sykdomsbildet hos barn og eldre kan være atypisk, gjerne vage symptomer hos små barn: feber, oppkast, passitivitet, irritabilitet, redusert matlyst, magesmerter, hyppig vannlating, hematuri.

Isjias, skiveprolaps
Årsak: Isjias skyldes oftest skiveprolaps som trykker på eller irriterer isjiasnerven. Isjiasliknende plager kan også skyldes degenerative forandringer eller trang spinalkanal.
Symptomer: Korsryggsmerter med utstråling til vanligvis et av bena. I den første fasen er smerten ofte intens, men avtar vanligvis etter noen dager. Nedsatt følelse i huden er vanlig, lammelse av muskler kan forekomme. Skiveprolaps uten eller med lite symptomer er vanlig (asymptomatisk prolaps).

Sist oppdatert 20.08.2020