Press "Enter" to skip to content

Rus/overdose

NIMN Kap. 31: Rus/overdose

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Puster bare så vidt / svakt / langsomt etter overdose
 • Blek og klam etter overdose
 • Har fortsatt kramper som har vart mer enn ca. 5 min.
 • Har tatt kokain, amfetamin, ecstasy eller annet sentralstimulerende rusmiddel, er uvel eller svært varm
 • Har tatt mange tabletter eller annet rusmiddel, vanskelig å vekke
 • Ruset og muligens alvorlig skadet
 • Kan ha drukket metanol og har synsforstyrrelser, GI-symptomer, hyperventilering eller nedsatt bevissthet
 • Stor fare for alvorlig vold

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Hvilke rusmiddel/medikament har pasienten inntatt?
 • Hvor lenge siden inntak?
 • Er det barn til stede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Avklar

Bevissthetsgrad

 • Våken / lett vekkbar / tung å vekke / ikke vekkbar?

Respirasjon

 • Sakte eller rask pust? (<9 eller over >20)

Funksjon/bevegelse

 • Oppegående / klarer å gå med støtte / klarer ikke å fote seg?

Inntak av rusmidler

 • Hvor mye har pasienten tatt/drukket?
 • Kombinasjon av alkohol sammen med andre stoffer/tabletter?
 • Hvor lenge siden inntak?

Andre symptomer

 • Synsforstyrrelser?
 • Hodepine?
 • Forvirring?
 • Urolig/aggressiv?
 • Kramper?
 • Blek/klam?
 • Selvmordstanker? Selvmordsplaner?

Gastrointestinale symptomer

 • Kvalme/brekninger?
 • Oppkast- blodig?
 • Magesmerter?

Skade

 • Har pasienten skadet seg? (obs hodeskade)

Ved inntak av sentralstimulerende midler (kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy mm)

 • Feber?
 • Brystsmerter?

Kjent problemstilling?

 • Har dette skjedd før?
 • Kronisk alkoholbruk?
 • Kronisk narkotika/medikamentbruk?
 • Tidligere selvmordsforsøk?

Kjente sykdommer /faste medisiner

 • Psykisk eller fysisk sykdom?
 • Diabetes?
 • Diabetesmedisiner?

For kvinner

 • Gravid?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Kan ha tatt overdose/toksisk dose, men puster normalt
 • Krampeanfall som har vart i mindre enn 5 min.
 • Mistanke om / har drukket metanol, men har ingen symptom. (Skal reise direkte til sykehus)
 • Ruset, og:
  • Ikke i stand til å ta vare på seg selv
  • Svært urolig og ukontrollert
  • Har selvmordsplaner
  • Skadet
  • Kjent diabetes og har høyt/lavt blodsukker
 • Små barn som har fått i seg alkohol

Er pasienten aggressiv og truer med vold, kontakt politiet.

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Vil ha hjelp med rusproblem
 • Ber om å få snakke med lege
 • Har angst eller føler seg uvel etter rus
 • Gravid og skadelig rusbruk

Kan vente og få råd:

Der alkohol er eneste inntatte rusmiddel, pasienten er kontaktbar, har upåvirket respirasjon og har pårørende som kan observere pasienten frem til rusen avtar

Ved taksting, bruk kode P16 (Akutt alkoholmisbruk)

Råd:

 • Sørge for at pasienten kommer seg trygt hjem dersom utenfor hjemmet
 • Få i pasienten rikelig med væske
 • Dersom pasienten sovner, bør han/hun ligge på siden for å sikre frie luftveier i tilfelle oppkast
 • Observere pasienten med jevne mellomrom med tanke på respirasjon

Oppfølging:

 • Kontakt med fastlege for oppfølging ved kronisk alkoholbruk
 • Vær obs på utvikling av delirium tremens etter en langvarig periode (flere døgn) med høyt alkoholinntak. Symptomer starter vanligvis 2-4 døgn etter siste inntak, men kan oppstå tidligere. Symptomer kan omfatte irritabilitet, rastløshet, søvnforstyrrelser, mareritt, angst, synshallusinasjoner (ofte av skremmende karakter), desorientering for tid og sted, høy puls, skjelvninger, svetter mye. Kontakt lege umiddelbart dersom slike symptomer oppstår.  

Noen aktuelle tilstander / rusmidler

Metanolforgiftning:
Symptomene opptrer tidligst 12-24timer etter inntak. Hyperventilasjon og synsforstyrrelser (tåkesyn). Kvalme, brekninger og magesmerter, dyspne og brystsmerter. Kan i løpet av kort tid bli bevisstløs og få respirasjonsstans.

Opioidoverdose:
Sentralnervøst dempende medikamenter og rusmidler. Forgiftning med heroin er vanligst. Ulike grader av bevissthetsnedsettelse, små pupiller, kløe- oftest i ansiktet og på halsen, redusert respirasjonsfrekvens, eventuelt respirasjonsstans. Virkningen av en heroindose varer vanligvis 4-6 timer.  

Etanolforgiftning (alkohol):
Alkohol er et CNS-dempende rusmiddel med ulik grav av bevissthetsnedsettelse – fra søvnig til koma. Skader og annen sykdom kan være maskert. Alkoholinntak kan føre til hypotermi, hypotensjon og hypoglykemi. Alvorlig alkoholforgiftning kan føre til kramper, koma og nedsatt respirasjonsfrekvens. Obs frie luftveier når pasienten ligger pga risiko for oppkast.

Benzodiazepiner:
Sentralnervøst dempende medikamenter. Varierende grad av bevissthetsreduksjon. Benzodiazepiner kan forsterke effekten av alkohol, opioider og psykofarmaka, derfor obs ved blandingsinntak.

Sentralstimulerende rusmidler (kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy):
Ved store doser: Føler seg ovenpå. Bisarr og voldelig adferd. Fysiske symptomer: Høy puls, høyt BT, rask respirasjon, utvidede pupiller, muskelskjelvinger, høy kroppstemperatur, rastløs, opphisset, panikkfølelse, sjeldnere: psykotisk. Overdose kan gi kramper, høyt BT, rytmeforstyrrelser, pustevansker, hjerteinfarkt, hjerneskade, hjerneblødning, død. Hypertermi er tegn på alvorlig forgiftning.