Press "Enter" to skip to content

Øre

NIMN Kap. 38 øre/nese/hals

Tilstandene vurderes til å ikke kreve akutt respons, men vær alltid oppmerksom på andre forhold som gjør at en må vurdere annerledes.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Varighet- utvikling?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Smerter

 • Hvor sitter smertene- ensidig eller begge ører?
 • Smertestyrke?
 • Prøvd smertestillende?
  • I så fall, hva er gitt?
  • Effekt?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
 • Forkjølelsessymptomer?
 • Nedsatt allmenntilstand?

Øre

 • Sekresjon fra øret?
 • Redusert / nedsatt hørsel?
 • Dottfornemmelse?
 • Øresus / tinnitus?
 • Ømhet / hevelse / rødme bak øret?
 • «Utstående» øre?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Svimmel eller ustø?
 • Kvalme / brekninger / oppkast?

Før symptomdebut

 • Vært syk/forkjølet?

Kjente sykdommer

 • Innlagt dren i øret?
 • Hatt dette tidligere?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Plutselig nedsatt hørsel og svimmel uten klar årsak
 • Infeksjonstegn, ømhet, hevelse og rødme bak øret. Utstående øre.
 • Øreverk, feber og nedsatt allmenntilstand
 • Ved sterke smerter til tross for adekvate doser med paracetamol / ibuprofen

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Puss fra øret. Har hatt øreverk
 • Satt noe fast i øregangen
 • Smerter i øret og samtidig sekresjon
 • Barn som har smerter i ørene og innlagt dren 
 • «Ørebarn» med øreverk (Barn med tre eller flere akutte otitter over en seks måneders periode, eller minst fire akutte otitter i løpet av ett år)
 • Mistanke om øreverk hos barn under 1 år
 • Øreverk som har vart i mer enn tre døgn, eller for barn mellom 1 og 2 år- mer enn ett døgn.
 • Ved sekresjon fra øret etter perforert trommehinne, utover to døgn
 • Ved gjentatte anfall med samtidig svimmelhet, hørselstap, øresus, kvalme og brekninger.
 • Tørr, kløende og skjellende hud i ytre øregang kombinert med smerter i øret.

Kan vente og få råd:

Øreverk som har vart i mindre enn tre døgn (mindre enn 24 timer for barn mellom 1 og 2 år), effekt av smertestillende og god allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode H01 (Øresmerte/øreverk)

Akutt otitis media
Generelt: Ørebetennelse er nesten alltid en følge av slimhinneirritasjon fra nese og svelg og opp i mellomøret. Og sees nesten alltid i forbindelse med forkjølelse.

Symptomer: Akutt innsettende øresmerter, ofte etter forkjølelse. Moderat feber (oftest 38–39 grader), nedsatt hørsel. Ofte forverring på natt eller når barnet legger seg, urolig barn, tar seg til øret. Om det går hull på trommehinnen, letter smertene og det kommer sekret fra øregangen.

Råd:

 • Smertene går som regel over innen 1-2 døgn.
 • Gi smertestillende/febernedsettende: Paracetamol er førstevalg. Alternativt, eller som tillegg ved dårlig effekt av paracetamol, gis ibuprofen (Ibux, Nurofen).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Ved samtidig nesetetthet: Slimhinneavsvellende nesedråper eller -spray (Otrivin, Rhinox og Zymelin) kan lette symptomene, men er ikke vist å påvirke forløpet av mellomørebetennelsen. Saltvannspray kan lette på trykkfølelse i øret. Til barn under 2 år kan man prøve saltvannsdråper.
  • Otrivin, zymelin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk. Skal ikke brukes av barn under 2 år. Egen spray for barn mellom 2 og 10 år.
  • Rhinox: Kan brukes av gravide og ammende. Skal kun brukes i samråd ved lege ved hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Skal ikke brukes av barn under 2 år, egen spray/dråper for barn mellom 2 og 10 år. Bør ikke brukes mer enn 10 dager sammenhengende.
 • Høyt hodeleie under søvn kan bidra til å dempe smertene. Bygg opp med pute under hodet eller bygg opp under hodeenden av barnets seng.
 • Gi rikelig å drikke. Feber kan forårsake dehydrering hos barn. Tilby drikke ofte.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom tilstanden ikke bedrer seg innen 24 timer (alder <2 år) eller 72 timer (alder > 2 år), ved uttalte smerter til tross for smertestillende medikamenter, feberstigning, nedsatt allmenntilstand, øresekresjon utover to døgn.
 • Ved sekresjon fra øret skal pasientene til kontroll hos fastlege etter 14 døgn. Hos alle andre, også pasienter som ikke får antibiotika, avtales kontroll hos fastlege etter 8–10 uker. Ved vedvarende plager kan det være nødvendig med behandling hos spesialist for å forhindre varig hørselsnedsettelse.

Ubehag i øre i form av press, kløe og dottfornemmelse, sannsynlig fastsittende ørevoks

Ved taksting, bruk kode H13 (Øreplugg/øretetthet)

Symptomer: kløe, ubehag eller smerte fra ytre øregang. Nedsatt hørsel og dottfølelse.

Råd:

 • Pasienten skal ikke pirke i øret selv fordi man kan oppnå å dytte voksen lengre inn i øregang.
 • Øreskylll: Pasienten kan selv prøve å fjerne proppen ved å dryppe Revaxør eller Vaxol (kjøpes reseptfritt på apotek, leveres sammen med ballong til bruk for øreskylling) og påfølgende skylling:
  • Drypp øregangen, best effekt får man dersom man lar den oppløsende væsken virke over natten, før øreskyll.
  • Skyll så øret, vannet som brukes til skyll skal ha ca. 37 grader C.
 • Ikke øreskyll ved: øreverk, tidligere kronisk ørebetennelse, smerter i øregangen, sekresjon fra øret, dren, hull på trommehinnen, likvoré eller feber.

Oppfølging:

 • Kontakt fastlege ved manglende effekt av skylling. Harde og fastsittende propper må løses opp i forkant. Drypp med matolje, Revaxør eller Vaxol i 2–3 dager i forkant av avtalt time hos fastlege.

Dott i øret med redusert hørsel

Ved taksting, bruk kode H13 (Øreplugg/øretetthet)

Generelt: Årsaker til dott i øret kan være ørevoks, forkjølelse eller trykkendring i øret etter flytur. Trykkfall eller trykkstigning i forbindelse med flystigning/landing, bil i fjelloverganger mm. gir ulikt trykk på de to sidene av trommehinna, og dermed redusert bevegelighet av trommehinna.

Symptomer: Akutt dottfornemmelse i ett eller begge ører, med tilsvarende redusert hørsel.

Råd:

 • Ved dott i øret i forbindelse med flystigning/landing, bil i fjelloverganger mm, kan man forsøke:
  • Tyggegummi
  • Valsavamanøver: Hold for nesa og ”blås” til trykket utlignes.
  • Nesedråper
 • Ved dott i øret ved forkjølelse kan nesespray forsøkes, for eksempel otrivin eller zymelin.
  • Otrivin, zymelin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk. Skal ikke brukes av barn under 2 år. Egen spray for barn mellom 2 og 10 år.
 • Tilstanden går vanligvis over av seg selv.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom dottfølelsen ikke forsvinner i løpet av noen dager.  

Dottfornemmelse og nedsatt hørsel etter mellomørebetennelse eller forkjølelse, uten øvrige symptomer, bør tilses av fastlege etter noen dager

Ved taksting, bruk kode H72 (Mellomørebetennelse, serøs)

Generelt: Væske i mellomøret i forbindelse med forkjølelse, allergi eller etter mellomørebetennelse.

Symptomer: Akutt dottfornemmelse i ett eller begge ører, med tilsvarende redusert hørsel.

Råd:

 • Ved dott i øret ved forkjølelse kan nesespray forsøkes, for eksempel otrivin eller zymelin.
  • Otrivin, zymelin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk. Skal ikke brukes av barn under 2 år. Egen spray for barn mellom 2 og 10 år.
 • Tilstanden går vanligvis over av seg selv.

Oppfølging:

 • Bør ta kontakt med fastlege for kontrolltime etter noen uker. Ved vedvarende plager kan det være nødvendig med behandling hos spesialist.

Noen aktuelle tilstander

Betennelse i ørebensknuten (akutt mastoiditt)
Generelt: Betennelse i benfremspringet man kan se og kjenne bak øret. Vanligvis barn under 2 år. Symptomer: Ømhet, hevelse, rødme bak øret, utstående øre.

Ménières sykdom
Gjentatte anfall med svimmelhet, hørselstap, øresus, kvalme og brekninger, ufrivillige øyebevegelser under anfall (nystagmus), oftest ensidig, Varer vanligvis 1-2 timer med betydelig slapphet etterpå. Kan over tid gi kronisk øresus og vedvarende hørselstap.

Ørebetennelse (Akutt otitis media)
Akutt innsettende øresmerter, ofte etter forkjølelse. Moderat feber (oftest 38–39 grader), nedsatt hørsel. Ofte forverring på natt eller når barnet legger seg, urolig barn, tar seg til øret. Om det går hull på trommehinnen, letter smertene og det kommer sekret fra øregangen.

Serøs otitt
Generelt: Væske i mellomøret i forbindelse med forkjølelse, allergi eller etter mellomørebetennelse.
Symptomer: Redusert hørsel, som regel på begge ørene, dottfornemmelse, milde smerter forekommer.

Øregangseksem (ekstern otitt)
Kløe i øregangen, smerte av varierende intensitet, sparsom sekresjon. Tilstanden kan av og til kompliseres med bakteriell infeksjon i huden (rosen/flegmone) med smerter og eventuelt allmennsymptomer og feber.

Øresus (Tinnitus): 
Opplevelse av lyd i ett eller begge ører uten ytre lydkilde. Dette er en vanlig tilstand, spesielt hos eldre og ved nedsatt hørsel. Dette er et symptom på en underliggende tilstand eller sykdom, men er vanligvis ikke et tegn på alvorlig sykdom. Oppleves som sus eller høyfrekvent piping. Vedvarende øresus bør utredes hos fastlege.  

Sist oppdatert 02.10.2020