Press "Enter" to skip to content

Mannlige kjønnsorgan

NIMN Kap. 36 urinveier

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Mistanke om feber, sterke smerter og virker medtatt og slapp
 • Akutte smerter i pungen (den ene skrotalhalvdelen) og nedre del av magen, eventuelt ledsaget av kvalme og oppkast

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Utvikling?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Akutt eller gradvis start?

Hud

 • Hevelse?
 • Rødhet?
 • Varm?

Vannlatning

 • Problemer med å late vannet?
 • Smerter/svie ved vannlating?
 • Hyppig vannlating?

Andre symptomer

 • Kvalme/oppkast?
 • Feber?
 • Nedsatt allmenntilstand?
 • Utflod fra penis?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Hatt dette tidligere?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

OBS: Ved inneklemt brokk hos spedbarn kan irritabilitet/heftig skriking være eneste symptom.


Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Stadig sterkere smerter i pungen eller lysken
 • Plutselig innsettende sterke smerter, eller gradvis økende smerter, ensidig i pungen og/eller nedre abdomen på samme side
 • Vedvarende ereksjon, sterke eller moderate smerter
 • Feber og påvirket allmenntilstand

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Tegn på hissig infeksjon under forhuden med betydelig hevelse, smerter, problemer med å late vannet.
 • Smerter ved vannlating
 • Moderate smerter og hevelse i pungen
 • Mistanke om seksuelt overførbar sykdom

Råd ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom

 • Det er gratis undersøkelse og behandling ved mistanke om gonoré, klamydiainfeksjon, syfilis, venerisk lymfogranulom og hivinfeksjon. 
 • Pasientene bør avstå fra sex frem til man er erklært smittefri. 

Kan vente og få råd:

Kul/hevelse i lysken/pungen uten smerter eller øvrige symptomer.

Ved taksting, bruk kode Y29 (Kjønnsorgan sympt/plager IKA)

Årsak: Kul i lysken/pungen kan ha mange årsaker, men så lenge det ikke er andre samtidige symptomer, haster det ikke med vurdering.

Råd/oppfølging:

 • Pasienten bør ta kontakt med fastlege for utredning.

Rød, opphovnet forhud og pussdannelse uten øvrige symptomer

Ved taksting, bruk kode Y75 (Balanopostitt)

Balanitt
Symptomer: Smerter eller ubehag, rød og opphovnet forhud. Puss eller belegg under forhuden.

Råd:

 • God, men ikke overdreven hygiene. Unngå såpe mens forhuden fremdeles er rød og hoven.
 • Skyll rommet under forhuden. Dette kan gjøres på flere måter:
  • Hold urinstrålen tilbake ved å knipe igjen den ytterste delen av forhuden noen sekunder.
  • Spyle med saltvann i en 10 ml sprøyte under forhuden to ganger daglig. Vanligvis er to dagers behandling nok.  
 • Ikke trekk forhuden tilbake hos barn. Det kan forårsake sår under forhuden og føre til arr og sammenvoksinger.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved manglende bedring i løpet av to dager, eller kontakt med fastlege for oppfølging ved tilbakevendende plager.

Noen aktuelle tilstander

Funikkeltorsjon (testistorsjon)
Hyperakutt innsettende meget sterke smerter ensidig i pungen eller nederst i magen på affisert side. Kvalme og oppkast er vanlig. Kan ha oppstått under lek eller sport. Hevelse i skrotum

Inneklemt brokk/inkarsert hernie
Kraftige smerter over hernieregionen, oftest en hard, øm hevelse i lyske/pung, eller noen få cm ned på låret. Brokket lar seg ikke reponere. Hos spedbarn kan irritabilitet/heftig skriking være eneste symptom. Vedvarende smerter. Kvalme og oppkast kan være ledsagende symptom, tegn på ileus.

Epididymitt
Infeksjon i bitestikkelen. Smerter og tyngdefornemmelse på den ene siden av pungen, hoven og rød. Feber, ofte svie og hyppig vannlatning, eventuelt nedsatt allmenntilstand.

Balanitt
Balanitt er en infeksjon under forhuden. Sees hyppigst hos smågutter med trang forhud (fimose) og hos voksne med diabetes.
Symptomer: Smerter eller ubehag, rød og opphovnet forhud. Puss eller belegg under forhuden.

Lyskebrokk
Hevelse/kul i lysken og/eller pungen, som skyldes nedfall av brokksekk med tarm/oment gjennom lyskekanalen, gir vanligvis lite plager. Hevelse/kul i lysken og/eller pungen som skyldes nedfall av brokksekk med tarm/oment gjennom lyskekanalen. Kan fremprovoseres av tunge løft. Forverres gjerne i stående stilling. Går ofte tilbake når pasienten legger seg ned.

Syfilis: 
Syfilis er en kjønnssykdom som smitter via seksuell kontakt. Sykdommen kan påvises 1-4 uker etter smittetidspunkt via blodprøve eller prøve fra sårsekret og behandles med antibiotika. Undersøkelse og behandling er gratis, og ved sterk mistanke om syfilis skal pasienten henvises til spesialist i infeksjonssykdommer. Pasientene bør avstå fra sex frem til man er erklært smittefri. Sykdommen deles inn i tre faser: 

Primær syfilis: smertefritt sår med opphøyd kant og rød bunn (hard sjanker) på kjønnsorgan, fingre eller i munn. Tiden fra smitte til utbrudd kan ta alt fra ti dager til tre uker.  
Sekundær syfilis: Ubehandlet syfilis kan gå over i dette stadiet etter to måneder til to år etter smitte. Bakteriene sprer seg og man får mer generelle symptomer som tretthet, hovne lymfekjertler, utslett og håravfall. Utslettet kan omfatte hele kroppen, inkludert håndflater og fotsåler.  
Tertiær syfilis: Utvikles hos ca 30% av de med ubehandlet syfilis. Dette stadiet kan debutere fra 3-30 år etter smitte og kan gi hjerte- og karsykdommer, nevrologiske og psykiske symptomer.  

Sist oppdatert 21.08.2020