Press "Enter" to skip to content

Ledd / muskelsmerter

NIMN Kap. 16 Feber / infeksjon / sepsis  

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Svært slapp og blek, får nesten ikke kontakt
 • Mistanke om feber, kraftig / uttalt redusert allmenntilstand og:
  • Blir raskt verre (fra time til time)
  • Har akutt oppstått forvirring
 • Virker kald og svært medtatt
 • Sterke smerter dypt under huden
 • Smertefull hevelse som sprer seg svært raskt

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN. 

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvor sitter smertene?
 • Utvikling- hvor lenge har det vart, blir symptomene verre?
 • Andre symptomer? (feber og / eller nedsatt allmenntilstand)

Avklar

Smerter

 • Konstant eller forverres i forbindelse med aktivitet?
 • Beskriv smertetype (lynsmerter, utstrålende, verkende)

Infeksjonstegn

 • Feber / frysninger?
 • Sykdomsfølelse?

Hud

 • Hevelse?
 • Rødme?
 • Økt hudtemperatur?

Allmenntilstand

 • Nedsatt allmenntilstand?

Andre symptomer / annet

 • Stivhet?
 • Låsning?
 • Nedsatt kraft?
 • Hodepine?
 • Blek / Klam i huden?

Før symptomdebut

 • Traume mot muskel?
 • Trent mye / mer enn vanlig?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Kjente sykdommer?
 • Faste medisiner?
 • Hatt dette tidligere?

For barn

 • Halter?
 • Vegrer seg for å bruke et eller flere ledd (pseudoparalyse)?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Feber og akutt hevelse i et ledd
 • Sterke smerter og rødme/hevelse i ledd eller over muskel
 • Smerter og nyoppstått nedsatt kraft
 • Barn som har feber, halter, vegrer seg for å bruke et eller flere ledd
 • Smerter i hud eller ledd innen ca 24 timer etter ett dykk
 • Låsning av ledd
 • Nyoppstått mørk/rødlig urin etter hard trening , traume mot muskel, liggende lenge etter fall og lignende

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Smerter og ingen effekt av smertestillende, uten øvrige symptomer
 • Moderate smerter og hevelse i ledd uten øvrige symptomer

Kan vente og få råd:

Smerter og stivhet i muskulaturen uten øvrige symptomer

Ved taksting, bruk kode L19 (Muskel symptomer/plager)

Muskelsmerter er mest vanlige i nakke, skulder og korsryggområdet. Muskelsmerter i nakke og skuldre kan også gi hodepine: Snikende smerter i bakhodet, fram i panne / bak øyne, beskrives ofte som et trangt bånd rundt hodet, oftest verre utover dagen. Det er normalt (ikke sykdom) å ha smerter og stivhet i muskulaturen i perioder.

Råd:

 • Ved behov lette smertestillende som paracetamol eller NSAID (obs fare for overforbruk og medikamentindusert hodepine).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Informer pasienten om:
  • at det vanligvis er en ufarlig tilstand
  • kan ha sammenheng med stress, lite søvn
  • Kan noen ganger bedres av avspenning, aktivitet, og tilstrekkelig søvn.

Oppfølging:

 • Bør ta kontakt med fastlege for oppfølging ved vedvarende plager som forstyrrer funksjonen i hverdagen.

Smerter / verk i forbindelse med ledd, uten andre symptomer (Senebetennelse)

Ved taksting, bruk kode L20 (Ledd symptomer/plager IKA)

Årsak: Oftest overanstrengelse eller ensidig belastning av enkelte sener og muskler. Er ikke forårsaket av bakterier eller virus, men er kroppens måte å forsvare seg mot en skade eller overbelastning.
Symptomer: Smerter og verking i nærheten av de store ledd som skuldre, albuer, håndledd, hofter, knær og ankel ved belastning og aktivitet, for eksempel løping. Ved betennelse i håndleddregionen kan pasienten også oppleve vansker med å gripe og klemme og ofte kan underarm affiseres.

Råd:

 • Avlastning ved å unngå aktivitet som forverrer smertene. Tilstanden kan bli kronisk dersom pasienten fortsetter belastningen på tross av smertene.
 • Ved betennelse i håndledd: ro og avlastning av tommel og håndledd, gjerne kombinert med støttebind. 2-3 ukers avlastning kan være nødvendig. 
 • Ved betennelse i ankel: Avlastning og alternativ trening. Symptomene forsvinner gjerne i løpet av 1-2 uker.
 • Vanlig smertestillende kan prøves (NSAID, paracetamol)
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Oppfølging hos fastlege ved vedvarende plager.

Muskelsmerter ved sannsynlig influensalignende tilstander

Ved taksting, bruk kode R80 (Influensa)

Symptomer: Høy feber (kan være fraværende hos eldre mennesker), frysninger, sår hals, tørrhoste- etter noen dager ofte med ekspektorat og retrosternalt ubehag, såre muskler/kroppsverk, slapphet, hodepine. Magesmerter og eventuelt oppkast, særlig hos barn. Feberen varer vanligvis i 3-4 døgn, hoste og tretthet varer gjerne i 7-10 døgn. I utgangspunktet tåles sykdommen bra av friske mennesker, både barn og voksne. Vær spesielt oppmerksom på alvorlig utvikling av sykdommen hos eldre og ved nedsatt allmenntilstand eller diabetes.

Råd:

 • Ved høy temperatur og verking i kroppen: paracetamol og/eller Ibux
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Ved plagsom hoste kan reseptfritt hostelindrende medikament forsøkes, gjerne ved plagsom hoste på natten. Bruk hostedempende midler med forsiktighet ved slimete/produktiv hoste, da hosterefleksen er en viktig funksjon for å få opp slim som ellers kan samle seg i luftveiene. Ved tørrhoste: Noskapin mikstur, ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier: Solvipect eller Tussin mikstur.
  • Noskapin mikstur (Hostedempende middel): Skal ikke brukes av barn under to år. Skal ikke brukes under graviditet eller amming, av personer som ikke tåler alkohol, eller som lider av alkoholisme. Skal kun brukes i samråd med lege for barn under 14 år, dersom pasienten bruker Warfarin, ved leversykdom eller epilepsi. Dosering på pakningsvedlegget.
  • Solvipect mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, av personer som ikke tåler etanol, eller som lider av alkoholisme. Skal ikke anbefales under graviditet, ved amming, leversykdom eller epilepsi. Brukes i samråd med lege for barn fra 6 til 12 år.
  • Tussin mikstur (Ekspektorerende middel): Skal ikke brukes av barn under 6 år eller ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Skal ikke anbefales under graviditet eller ved amming.
 • Rikelig å drikke
 • Ro og hvile
 • Svalt/kjølig rom
 • For å begrense smitte: Hyppig og grundig håndvask, host og nys i papirhåndklær eller i albuekroken. Helsepersonell bør være sykmeldt i minimum 5 døgn fra symptomdebut for å beskytte pasientene.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved forverring av allmenntilstanden, dersom nye symptomer tilkommer, og ved manglene bedring etter en ukes sykdom.

Noen aktuelle tilstander

Bakteriell artritt, (septisk artritt)
Generelt: Bakteriell infeksjon i et ledd. Bakteriene kommer inn i leddet enten via blodbanen eller ved et sår med åpning inn i leddet.
Symptomer: Akutt hevelse av et ledd, økt hudtemperatur omkring leddet, smerter/ømhet, redusert bevegelse, frysninger og feber.

Rabdomyolyse
Akutt nekrose av muskelceller. Årsaker inkluderer akutt overbelastning/overdreven muskelbruk, skade/traume mot muskel og oksygenmangel i muskultarur ved at blodforsyningen til muskelen blir avklemt. Symptomer inntrer typisk 1-3 dager etter muskelskade: hevelse, smerter og svakhet i aktuelle muskelgruppe, mørk urin, feber, slapphet, kvalme og brekninger, forvirring, agitasjon, delirium, anuri på grunn av akutt nyreskade. 

Slimposebetennelse (bursitt)
Generelt: Som regel steril betennelse i en slimpose nær et ledd, oftest på albuen (olecranonbursitt), under kneskjellet (pre- eller infrapatellar bursitt), over hofta (gluteus- eller trokanter-bursitt), i skulderen (subacromial-bursitt). Kan skyldes traume eller vedvarende irritasjon. Av og til bakteriell infeksjon pga sår eller punksjon.
Symptomer: Hevelse på albuen eller under kneskjellet, smerter særlig ved bursitt i skulderen og over hofta, ved varme og rødme over hevelsen samt mye smerter, må bakteriell bursitt mistenkes.

Urinsyregikt (podagra, kaptein voms sykdom)
Generelt: Kalles også arthritis urica, podagra, Kaptein Voms syke. Skyldes avleiring av urat i perifere ledd eller sener.
Symptomer: Ofte akutt oppståtte sterke smerter, hyppigst i grunnleddet på stortåen, med rødt og hovent ledd, men kan også komme i andre ledd. Gjentatte akutte episoder. Tilstanden kan gi betydelige smerter

Dykkersyke (trykkfallssyke)
Opptrer ved for rask oppstigning etter dype og/eller langvarige dykk.
Vanlige symptomer: Parestesier, tretthet, hodepine, sensoriske utfall, hudkløe, leddsmerter (vanligvis store ledd i overekstremitetene), lokalt ødem.
Alvorlige symptomer: Kraftsvekkelse, påvirket bevissthet, svimmelhet, vertigo, kvalme, oppkast, nystagmus, brystsmerter, hoste, sirkulasjonssvikt. 

Sist oppdatert 22.02.2021