Press "Enter" to skip to content

Insekt / fjesing / lus / lopper

 NIMN Kap.15: Dyrebitt – Insektstikk

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Insektstikk i halsen, vanskelig med å snakke eller svelge
 • Blek og klam
 • Har tidligere hatt anafylaktisk reaksjon av samme årsak
 • Anafylaktisk reaksjon som raskt blir verre
 • Holder på å besvime

Samtalen konferansekobles til AMK.  Kriterienummer hentes fra NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd og når?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Utvikling?
 • Allergier/astma? Tidligere reaksjoner?

Avklar

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
 • Rødhet / lokal varme / hevelse / smerte

Hvis flått

 • Er flåtten fjernet?
 • Når ble flåtten oppdaget / ca. størrelse på flåtten?
 • Hvor sitter flåtten?
 • Hvordan ser stikkstedet ut?

Hvis fjesing

 • Barn: fulgt vaksinasjonsprogram?
 • Voksen: Når tatt siste tetanus-vaksine?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege? –

Så snart som mulig ved:

 • Ved stikk/bitt, feber og nedsatt allmenntilstand
 • Insektstikk i halsen, uten øvrige symptomer
 • Lett allergisk reaksjon som har blitt verre
 • Stikk av fjesing og ett eller flere av følgende symptomer:
  • Redusert allmenntilstand
  • Smertene vedvarer til tross for behandling (se råd)

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Flåttbitt med rød ring rundt innstikksted, over 5 cm, ingen andre symptomer
 • Stikk av fjesing og en eller flere av følgende:
  • Infeksjon i stikksåret
  • Hevelse utover 1-2 døgn
  • mangler tetanusprofylakse

Kan vente og få råd:

Insektsstikk og bare reaksjon rundt instikksted

Ved taksting, bruk kode S12 (Insektstikk/bitt)

Symptomer
Lokalreaksjon med hevelse, rødhet og smerte som følge av bitt/stikk fra veps, bie, klegg, humle, mygg eller maur. Insektstikk er bare farlig ved anafylaktiske reaksjoner og ved stikk i munnen eller på tungen som fører til ødem og luftveisobstruksjon. 

Råd

 • Fjern gjenværende brodd.
 • Ved kløende stikk kan kløestillende salve (Eurax) eller lokalbedøvende middel (Xylokain) brukes. Ved kløe og stor hevelse kan hydrokortison salve anbefales.
  • Eurax: Skal kun brukes på tørr hud. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Gravid/ammer: Skal kun brukes i samråd med lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken og ikke lenger enn syv dager uten legetilsyn.
  • Xylocain: Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Hydrokortison salve: Barn<2 år skal kun behandles etter forskrivning fra lege. Skal ikke brukes i åpne sår. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved vonde stikk kan bedøvende middel (for eksempel Xylocain gel eller salve) smøres på. Reseptfrie smertestillende, som paracet, kan også brukes.
  • Xylocain: Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved tegn på infeksjon kan antiseptisk salve (Brulidin) brukes. Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket.
  • Brulidin: Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved stikk i munnen, uten tegn til luftveisobstruksjon: Sug på en isbit eller drikk noe kaldt.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom akutt forverringer eller nye symptomer.

Stikk av fjesing, god allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode S13 (Bitt av dyr/menneske)

Generelt
Fjesing er en saltvannsfisk som lever langs norskekysten nord til Trondheim. Ryggfinner og gjellepigger inneholder gift som gir sterke smerter ved stikk. Stikk av andre fisk, for eksempel uer, skate, havmus og enkelte akvariefisker har likhetstrekk med fjesingstikk, og skal behandles på samme må som fjesingstikk.

Symptomer
Intense og umiddelbare smerter fra stikkstedet. Lokal hevelse er vanlig. Plagene går vanligvis over i løpet av en times tid. Ubehandlet kan plagene vare et døgn eller lengre. Systemiske symptomer som kvalme, brekninger, hodepine, svimmelhet og leddsmerter kan oppstå. 

Ved smertefrihet etter varmebehandling og uten umiddelbar systemisk reaksjon er det ikke behov for legetilsyn.

Råd:

 • Senk bittstedet ned i varmt vann (40 til 45 grader) og hold det der til smertene opphører, vanligvis ca 90 minutter.
 • Fjern eventuelle piggrester
 • Rens såret

Oppfølging:

 • Pasienten bør få tetanusprofylakse dersom mer enn 5 år siden siste vaksinasjon.
 • Rekontakt med lege:
  • Ved hevelse utover 1-2 døgn.
  • Dersom det utvikler seg symptomer på infeksjon rundt stikkstedet (rødhet, hevelse, varme).

Flåttbitt

Ved taksting, bruk kode S12 (Insektstikk/bitt)

Flått har ulike lokale navn som «skaumann», «skaubjørn», «tege», «hantikk», «påte».

Råd

 • Flått fjernes umiddelbart. Bruk en pinsett eller fingrene. Ta tak i flåtten helt inn til huden og dra rett ut. Det er svært liten fare for smitteoverføring om flåtten fjernes innen 24 timer.
 • Noen ganger sitter det igjen noen «små sorte prikker». Dette er deler av klørne, og de faller av i løpet av to-tre dager og behøver ikke fjernes.  De øker ikke risiko for borreliose.
 • De første dagene vil det bli en liten rød lokal hudreaksjon på stikkstedet og betyr ikke at det foreligger borreliose. Dette er ufarlig og skal ikke behandles.
 • De fleste flåttbitt gir ikke sykdom (sannsynligvis over 90%)

Oppfølging:

 • Pas. skal vurderes av lege med mistanke om Borreliose, dvs dersom det innen 1 måned utvikler seg et rødlig utslett som sprer seg fra bittstedet, eller det tilkommer feber, sykdomsfølelse eller hovne lymfeknuter uten annen åpenbar årsak.

Loppebitt

Ved taksting, bruk kode S12 (insektstikk/bitt)

Generelt:
Lopper (1-8 mm store) legger egg i reir, gulvtepper og gulvsprekker. Om våren, spesielt i forbindelse med at hytter varmes opp etter en kald vinter, våkner loppene til liv. Typisk sted å bli bitt er på beina og rundt midjen.

Symptomer:
Hudreaksjonene varierer fra person til person, noen får store merker og kraftig kløe etter bitt. Typisk er noen få asymmetriske, svært kløende, elveblestlignende elementer. Kan være intens kløe.

Råd:

 • Ved kløende stikk kan kløestillende salve (Eurax) eller lokalbedøvende middel (Xylokain) brukes. Ved kløe og stor hevelse kan hydrokortison salve anbefales.
  • Eurax: Skal kun brukes på tørr hud. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Gravid/ammer: Skal kun brukes i samråd med lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken og ikke lenger enn syv dager uten legetilsyn.
  • Xylocain: Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Hydrokortison salve: Barn<2 år skal kun behandles etter forskrivning fra lege. Skal ikke brukes i åpne sår. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Sanering av lopper:
  • Tøy. Brukte klær legges i fryseboks noen timer. Kuldestive lopper kan ristes over papir og brennes. Kulde dreper ikke loppene. Sengetøy vaskes.
  • Omgivelsene. Støvsug og rengjør godt, spesielt senger, liggeplasser for kjæledyr, langs lister og sprekker. Støvsugerinnholdet destrueres. Lopper tåler ikke varmt innendørsklima i mer enn 1–2 uker og kan ikke formere seg inne i huset.
 • Det er viktig å identifisere og oppspore smittekilden, da dette er eneste behandling. Vurder følgende:
  • Har du/dere vært i kontakt med mulig loppebefengt område?
  • Er det fuglereir under taksteinene utenfor soveromsvinduet eller i lufteventilen?
  • Har du/dere kjæledyr, fuglekasser som hobby, hønsehus eller minkfarm?
  • Har katten eller hunden plager, eller kan den ha tatt med lopper hjem?
  • Er det andre personer som klør?
 • Barnehage/skole: Det er ikke smittefarlig og barnet kan gå i barnehagen/skolen dersom feberfri og i god allmenntilstand.

Oppfølging:

 • Ved intens kløe oppsøk lege for resept på sterkere kortisonkrem.

Hodelus

Ved taksting, bruk kode S12 (insektstikk/bitt)

Generelt:
Hodelus forekommer i epidemier på skoler og i barnehager, og er utbredt i Norge. Lus er ikke assosiert med dårlig hygiene. Lusa spres direkte fra hode til hode ved at man sitter med hodene tett sammen.

Symptomer:
Kløe (det kan ta uker til måneder før det begynner å klø). Diagnosen stilles ved påvisning av små, fastsittende, ovale eller dråpeformete gråhvite eller mørke egg i hårstrå eller påvisning av levende lus.

Råd:

 • Bekjempes ved bruk av lusemiddel og kjemming med lusekam. Begge deler fås kjøpt reseptfritt på apoteket.
 • Det finnes reseptfrie midler mot hodelus på apoteket. Snakk med apotekpersonell om hvilke produkter som er anbefalt. Det er viktig å følge instruksjonen i pakningsvedlegget! Ingen av midlene har god effekt på luseegg, så behandlingen må gjentas etter 8–10 dager.
 • Kamming. Viktig del av lusebekjempelsen. Fukt håret. Plasser et håndkle over skuldrene. Fjern alle floker med vanlig kam eller børste (lusekammen er for fin). Gre gjennom hele håret med lusekam, område for område. Press lusekammen tett inn til hodebunnen. Egg som ikke lar seg fjerne ved kamming, fjernes manuelt. Gjenta kammingen daglig helst i 2 uker.
 • Utbruddsbegrensende tiltak. Personer som kan være smittet, må informeres. Ved funn av hodelus må hele familien, samt skole- eller barnehageklassen, undersøkes. Kun de som får påvist lus, behandles. Kammer og børster, sengetøy og hodeplagg som har vært i kontakt med aktuelt hudområde bør vaskes på minst 60 °C eller fryses ved –20 °C i minst 4 timer. Det er ikke nødvendig å rengjøre klær, møbler eller huset generelt. Lus dør etter 2 døgn borte fra et hode.

Oppfølging:

 • Etter endt behandling bør en gjøre en ukentlig lusesjekk i flere uker.

Flatlus

Ved taksting, bruk kode S12 (insektstikk/bitt)

Generelt:
Flatlus overføres som regel ved seksuell kontakt, men kan i sjeldne tilfeller overføres gjennom felles bruk av håndkle og sengetøy.

Symptomer:
Finnes hyppigst i kjønnshår, men kan også forekomme i andre behårede kroppsområder. Gir uttalt kløe. Diagnosen stilles ved visuell påvisning av lus og egg. Lusen er bred og ser ut som en miniatyrkrabbe.

Råd: 

 • Pasienten og seksualpartner(e) behandles med lusemiddel.
 • Klær og tekstiler som har vært i kontakt med aktuelt hudområde kan saneres ved oppvarming til 60 °C i 5 minutter eller ved nedkjøling til –20 °C i minimum 4 timer.
 • Det finnes reseptfrie midler mot flatlus på apoteket. Snakk med apotekpersonell om hvilke produkter som er anbefalt. Det er viktig å følge instruksjonen i pakningsvedlegget!

Oppfølging:

 • Etter endt behandling bør en gjøre en ukentlig lusesjekk i flere uker.

Kroppslus

Ved taksting, bruk kode S12 (insektstikk/bitt)

Generelt:
Kroppslus er sjelden og forekommer stort sett bare i uteliggermiljø.

Symptomer: 
Kloremerker og millimeterstore bittmerker. Lusa kan ofte finnes i sømmer på innsiden av undertøy.

Råd:

 • Det er vanligvis tilstrekkelig med varmt bad og skifte til rent tøy.
 • Kroppslus smitter ved direkte kroppskontakt og ved bruk av samme klær. Lus og egg i klær vil dø i løpet av 2 uker dersom klærne ikke blir brukt.

Sist oppdatert 21.08.2020