Press "Enter" to skip to content

Dykkerulykke (Trykkfallssyke / barotraume)

NIMN Kap. 14 Dykkerulykke

 • Symptomer som har oppstått umiddelbart etter et dykk:
  • Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 03
  • Pustevansker eller sterk og vedvarende hoste
  • Medtatt og sløv
  • Blek og klam
  • Lammelser / nedsatt følelse i noen deler av kroppen
  • Svimmelhet
 • Stor, ytre skade Se 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende
 • Fare for / mistanke om moderat / alvorlig / dyp hypotermi – Se 23 Hypotermi
 • Lammelse / nedsatt følelse i noen deler av kroppen innen ca. 24 timer etter et dykk
 • Dykker i vann med mulig skade (tilskuere kan ha startet redningsaksjon)
 • Dykker savnet (tilskuere kan ha startet redningsaksjon)
 • Dykker som i betydelig grad har overskredet dykkertabellene / utelatt dekompresjon, skal transporteres til trykkammer snarest

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd?
 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Hvor lenge siden siste dykk?

Avklar

Bevissthet

 • Nedsatt bevissthet?
 • Tretthet?

Smerter

 • Hvor sitter smertene (leddsmerter, hodepine, smerter i øre, ansikt, munn)?
 • Respirasjonsavhengige smerter?

Hud

 • Kløe / prikking i huden?
 • Utslett?

Andre symptomer

 • Kraftsvekkelse / lammelser / nummenhet?
 • Svimmelhet?
 • Kvalme / oppkast?
 • Hørselstap / øresus?

Meddykker

 • En eller flere meddykkere? Meddykker bør også undersøkes, og bør som regel følge med til trykkammeret ved overskredet dykkertabell, selv om han / hun ikke har symptomer.

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Kjente sykdommer?
 • Faste medisiner?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Symptomer som har oppstått innen ca. 24 timer etter et dykk:
  • Medtatt eller sløv
  • Hodepine
  • Nummenhet eller prikking i huden
  • Smerter i hud eller ledd
  • Utslett eller kløe
  • Svimmelhet
 • Hørselstap etter dykk
 • Fare for / mistanke om mild hypotermi i forbindelse med dykk- gå til kapittel om hypotermi / frostskader

Komplikasjoner til dykking kan gi mange ulike symptomer, alle symptomer som oppstår i forløpet av dykking skal derfor antas å skyldes dykkingen inntil det motsatte er bevist.

Kan vente og få råd:

Smerter i ører eller bihuler

Ved taksting, bruk kode R01 (Smerte luftveier)

Råd:

 • Smertestillende (paracetamol og NSAID).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Skyll med saltvann:
  • Kok opp en liter vann med en spiseskje salt eller bruk rent havvann. Avkjøl. Ta en spiseskje av saltvannet og sug det opp i det ene neseboret, mens det andre lukkes med fingeren. Gjentas i det andre neseboret. Snyt ut det som har løsnet. Gjøres flere ganger daglig. Neseskyllehorn, som forenkler skylling, finnes for salg på apotek.
  • Slimhinneavsvellende nesedråper som otrivin eller zymelin.
  • Otrivin, Zymelin: Skal ikke anbefales til pasienter med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Ved graviditet: brukes i samråd med lege. Kan brukes av ammende. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i strekk.
 • Høyt hodeleie ved søvn.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom plagene ikke bedres i løpet av en uke. 

Noen aktuelle tilstander

Dykkersyke (trykkfallssyke)
Opptrer ved for rask oppstigning etter dype og/eller langvarige dykk.
Vanlige symptomer: Parestesier, tretthet, hodepine, sensoriske utfall, hudkløe, leddsmerter (vanligvis store ledd i overekstremitetene), lokalt ødem.
Alvorlige symptomer: Kraftsvekkelse, påvirket bevissthet, svimmelhet, vertigo, kvalme, oppkast, nystagmus, brystsmerter, hoste, sirkulasjonssvikt.

Barotraume
Opptrer ved endringer i omgivende trykk: Undertrykk (nedstigning) eller overtrykk (oppstigning) oppstår i luftholdige rom i kroppen. Skader i ører og bihuler er vanligst og er som regel ufarlige. Barotraumer som forårsaker kader i lungene (arterielle gassembolier) kan derimot forårsake alvorlige skader og dødsfall.
Symptomer: Smerter i ører, bihuler, under tannfyllinger i tenner. Arterielle gassembolier kan gi sentralnervøse symptomer som svimmelhet, hodepine, kvalme, bevissthetsforstyrrelser.   

Sist oppdatert 23.08.2020.