Press "Enter" to skip to content

Brudd / forstuinger

NIMN Kap. 33 Skade- brudd / sår / småskader
NIMN Kap. 34 Skade- mulig alvorlig / omfattende

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Blek og klam
 • Benpiper stikker frem i såret
 • Sterke bensmerter eller feilstilling i låret- mistanke om lårbensbrudd
 • Mistanke om alvorlig skade – synlig skade / brudd / brannskade:
  • Sterke smerter i brystkasse – mistanke om flere ribbeinsbrudd
  • Mistanke om 2 eller flere større bruddskader
  • Sterke smerter i bekken (mistanke om bekkenbrudd)
  • Mistanke om ryggskader med lammelse
 • Mistanke om alvorlig skade pga. skademekanisme:
  • Ved bruk av sykkel / rullebrett / hest o.l. (f.eks. kollisjon, utforkjøring, sykkelvelt)
  • Fall fra høyde > 5 meter voksen, > 3 meter barn
  • Skader som involverer motorisert kjøretøy Gå til 35 Trafikkskade

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.  

Førstehjelp ved bruddskade 

 • Stans eventuell blødning:
  • Sårblødning skal kontrolleres ved å komprimere direkte mot blødningsstedet 
  • Fyll opp/dekk såret med kompresser, gassbind eller tøystykker. 
  • Komprimer/trykk hardt mot såret i minimum 10 minutter, eller legg trykk-bandasje – surr bandasjen stramt 
 • Unngå forurensning i såret. Dekk såret forsiktig med rene tøystykker eller bandasje. 
 • Stabilisering av bruddstedet kan virke smertelindrende og forebygge ytterligere skade. Stabiliser best mulig med det du har tilgjengelig. Beveg den skadde delen så lite som mulig.
  • Armbrudd kan stabiliseres ved å forsiktig bøye den skadde armen ved albuen slik at den kan legges tvers over kroppen. Støtt enten med den andre armen, med fatle laget av bandasje, sjal eller ved å bruke en genser/jakke. Hvis pasienten ikke kan bøye armen bør armen stabiliseres ved at pasienten legger seg ned og armen stabiliseres inntil kroppen.  
  • Benbrudd kan stabiliseres med å støtte opp med klær, tepper eller puter rundt bruddstedet. Pass på at leddene over og under bruddstedet også stabiliseres.  
 • Hvis pas. må flyttes er det best om dette skjer med båre. 
 • Unngå nedkjøling ved å isolere og beskytte best mulig mot kaldt underlag, vind og nedbør
 • Hvis mulig kan man gi en bolusdose paracetamol (tablett, brusetabletter eller mikstur) på 30 mg/kg (fra vekt >7kg), maksdose 2 gram, for å starte smertelindring i påvente av annen helsehjelp. Dette er dobbel dose av hva man vanligvis gir, men kan gis som første dose i en slik situasjon. Husk å gi beskjed til ambulansepersonell/legevaktpersonell eller ved ankomst akuttmottak hvor mye man har tatt og når. 

Førstehjelp ved amputert legemsdel 

 • Trykk hardt mot stedet som blør. 
 • Den avrevne legemsdelen kan legges i en ren plastpose, helst med sterile saltvannskompresser rundt. 
 • Nedkjøling anbefales normalt ikke. 

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd?
 • Hvor er skaden?
 • Hvor lenge siden?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Brudd / forstuing

 • Greier å bruke skadd kroppsdel / tråkke ned på foten?
 • Feilstillinger / ute av ledd?
 • Hevelse?
 • Hvordan er bevegeligheten i ledd og ved skaden?
 • Følelsesløshet i huden rundt skadested?

Ved skade i ryggen

 • Kan pasienten bevege armer og bein?
 • Utstrålende smerter?

Smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Intensitet?
 • Smerteutvikling?
 • Tatt smertestillende? Effekt?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?

Faste medisiner                        

 • Ved blødning, lårbrudd, bekkenbrudd: bruker pasienten blodfortynnende medisiner?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Sterke smerter og mulig brudd / leddskade i ansikt, skulder, kragebein, arm, hånd, lårhals, kne, legg, ankel, fotblad (obs mistanke om lårbensbrudd er rødt)
 • Feilstilling av leddet / luksasjoner
 • Låsning av ledd
 • Rask og overflatisk respirasjon og respirasjonsavhengige smerter som gir mistanke om ribbeinsbrudd
 • Voksen som har falt fra mellom 3-5 meter
 • Barn som har falt fra egenhøyde til 3 meter
 • Ryggskade med utstrålende smerter

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Brudd i fingre
 • Mistanke om brudd uten andre samtidige symptomer som tilsier høyere hastegrad
 • Mistanke om brudd i stortå eller feilstilling av en av de andre tærne
 • Spesielt stor hevelse
 • Mistanke om ribbeinsbrudd

Kan vente og få råd:

Forstuinger- pasienten greier å bruke hånden eller foten

Ved taksting, bruk kode L79 (Forstuving/forstrekking ledd IKA)

Forstuing eller distorsjon er en overstrekning av ett eller flere leddbånd i et ledd. De vanligste er: ankelforstuing (overtråkk), vridning av kne, forstuing av håndledd, forstuing av fingerledd.
Symptomer: Hevelse, smerter, nedsatt bevegelighet, ingen feilstilling. Symptomene øker ofte de første par dagene for så å bli gradvis bedre.

Råd:

 • RIKE:
  • Ro og hvile– Forsiktig / skånsom bruk av fot / arm, belastning innenfor smertegrensen. Det er viktig å bevege leddet for å forhindre stivhet.  
  • Is– Pakk isbiter eller ispose inn i et håndkle og legg over leddet i ca 20 minutter hver gang – motvirker hevelse og blødning. Gjenta gjerne behandlingen med 3-4 timers mellomrom de første to døgnene.
  • Kompresjon/trykk: Forbind leddet med elastisk bind – motvirker hevelse og blødning.
 • Eventuelt smertestillende: paracetamol og/eller NSAID
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom ikke gradvis bedring etter 4-7 dager.

Mulig brudd i småtær (ikke stortå) og ingen feilstilling

Ved taksting, bruk kode L76 (Brudd IKA)

Hevelse, Smerter, nedsatt eller ingen bevegelse over ledd, hudforandring (blålig).

Råd:

 • Nedkjøling: Pakk isbiter eller ispose inn i et håndkle og legg over skaden i 20 minutter – motvirker hevelse og blødning. Kan eventuelt gjentas med 4 timers mellomrom.
 • Elevasjon: Det skadde leddet bør heves over hjertenivå de første timene– reduserer hevelsen.
 • Etter de første timene, belastning til smertegrense.
 • Bruk store, åpne sko som ikke klemmer.
 • Sko med stive såler kan bidra til mindre belastning på bruddstedet.
 • Den skadde tåa kan plastres til nabotå for stabilisering. Legg gas eller lignende mellom tærne.
 • Eventuelt smertestillende: paracetamol og/eller NSAID
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med asthma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.
 • Ved brudd kan smertene vare i 3-4 uker, men påvisning av brudd ved røntgen har ingen betydning for behandlingen.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved forverring.

Noen aktuelle tilstander

Brudd /frakturer
Hevelse, smerter, nedsatt eller ingen bevegelse over ledd, feilstilling, indirekte smerter.

Lårhalsbrudd, fractura colli femoris
Smerter i hofta, nedsatt/ingen bevegelighet, oftest utadrotert og opprykket ben, OBS: Ved innkilt brudd kan pasienten bevege og belaste, men med smerter.

Innkilte lårhalsbrudd
Pasient som har falt og slått hofte, smerter, men kan belaste noe, vanligvis greit å sitte, ikke bedring etter noen dager.

Kjevebrudd
Smerte over bruddstedet, vansker med å gape, bittet passer ikke sammen.

Ribbeinsbrudd
Respirasjonsavhengige, stikkende smerter som regel i den ene siden av brystet. Ofte økende smerter første uke. Varierende pustevansker. Kan kompliseres med pneumothorax – da mer tungpust.

Skulderluksasjon
Svært smertefull skulder, ved fremre luksasjon (mest vanlig) holdes armen lett ut fra kroppen og pasienten støtter oftest albuen for å unnå å bevege skulderleddet. Det kan ses et søkk i huden under acromion (toppen av skulderbladet). ved bakre luksasjon er armen fiksert i innoverrotert stilling.

Nerveskader
Kan skyldes kompresjon, åpne skader, brudd eller luksasjoner. Nedsatt eller tapt sensibilitet i område distalt fra skaden, tap av motorisk nervefunksjon.

Sist oppdatert 28.10.2020