Press "Enter" to skip to content

Allergi

NIMN kap. 08: Allergisk reaksjon
NIMN kap. 15: Dyrebitt/insektstikk/menneskebitt

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Klarer ikke snakke sammenhengende
 • Klarer nesten ikke svelge
 • Påfallende sløv og urolig
 • Blek og klam
 • Har tidligere hatt anafylaktisk reaksjon av samme årsak
 • Anafylaktisk reaksjon som raskt blir verre
 • Har satt autoinjektor med adrenalin (EpiPen)
 • Insektstikk i halsen, vanskelig med å snakke eller svelge

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vaksinasjonsbivirkninger

VaksineLette bivirkningerAlvorlige bivirkninger
RotavirusIrritabilitet, diare, oppkast, magesmerter, feber, hudreaksjoner
BCGLokalreaksjon på stikkstedSjeldne, meldepliktige: osteomyelitt, generalisert BCG-infeksjon, hudreaksjon/uveitt, anafylaktiske reaksjoner, ulcerasjon >15 mm, subkutan abscess, regional adenitt, keloiddannelse
Sekskomponentvaksinen
DTP-IPV-HiB-HepB
Irritabilitet, redusert matlyst, uvelhet, feber <39,5 i 1–3 dager, lokalreaksjon på stikkstedetAllergisk reaksjon (sjelden), lokalreaksjon med affeksjon av bein (sjelden)
Femkomponentvaksinen
DTP-IPV-HiB
Irritabilitet, redusert matlyst, uvelhet, feber <39 i 1–3 dager, lokalreaksjon på stikkstedetSteril abscess på stikksted (sjelden), allergiske reaksjoner (sjelden)
PneumokokksykdomLokalreaksjon på stikkstedet, feber >38,0, irritabilitet i 1–2 døgn, ledd- og muskelsmerter, forbigående hudmarmoreringUtslett, oppkast og diare, allergisk reaksjon
MMRLokalreaksjon på stikkstedet, feber og utslett oppstått min. 5 dager etter vaksineringenAllergisk reaksjon (svært sjelden)
HPVLokalreaksjon på stikkstedet, hodepine, tretthet, feber, muskel- og leddsmerter, kløe, utslett, elveblest, kvalme, oppkast, diare og magesmerterAnafylaksi (svært sjelden)
Hentet fra: https://lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/vaksiner_og_vaksinasjonsbivirkninger/vaksinasjonsbivirkninger (17.06.2020)

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Utvikling-når startet det? Forverring/forbedring etter symptomdebut?
 • Har pasienten kjent allergi eller astma? Lignende symptomer tidligere?
 • Er allergimedisin forsøkt?

Avklar

Respirasjon

 • Påvirket respirasjon / følelse av tung pust?
 • Hoster / nyser?  
 • Kløe i halsen / hoven tunge?

Hud

 • Farge: normal / bleik / rødme?
 • Utslett: beskrivelse av utslett / kløe? 
 • Hevelse: lepper / øyner?

Allergen

 • Spist ny type mat?
 • Begynt på ny medisin siste 3 uker?  
 • Insektstikk?
 • Brennmanet/fjesing?

Andre symptomer

 • Magesmerter / kvalme / oppkast?
 • Rennende øyner / nese?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Lett allergisk reaksjon som er blitt verre
 • Fortsatt uvel etter allergisk reaksjon som startet for > 30 min siden
 • Pasienten er engstelig for å utvikle ny reaksjon av samme årsak som opplevd før
 • Insektstikk i halsen, uten øvrige symptomer
 • Ved mange stikk og man føler seg uvel
 • Påvirket i pusten/føler seg påvirket i pusten
 • Blemmedannelse eller hevelse i lepper/ansikt
 • Utbrudd av utslett over store deler av kroppen
 • Utbrudd av kløende utslett og føler seg uvel
 • For barn: lav terskel for legetilsyn hos barn med tegn på allergi på grunn av små luftveier og mulig rask progresjon. Obs. tegn på bruk av hjelpemuskelatur. 

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke

 • Ved sterk kløe og der pasienten ikke blir bedre i løpet av få døgn
 • Ved legemiddelutløst kløe og utslett som flytter på seg (elveblest/urtikaria), god allmenntilstand (Symptomene bør verifiseres og dokumenteres pga fare for anafylaksi ved gjentatt bruk)

Kan vente og få råd

Innsektsstikk, kun lokal reaksjon

Ved taksting, bruk kode S12 (Insektsstikk/bitt)

Symptomer: Veps, bie, klegg, humle, mygg og maur kan gi vondestikk og man kan få en lokal reaksjon i huden som smerte, rødhet og hevelse (1-5 cm).  Smerten går oftest raskt over. Loppebitt kan gi intens kløe.

Råd

 • Ved kløende stikk kan kløestillende salve (Eurax) eller lokalbedøvende middel (Xylokain) brukes.
  • Kløstillende (Eurax): Skal kun brukes på tørr hud. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Gravid/ammer: Skal kun brukes i samråd med lege. Brukes etter anbefalt dosering på pakken og ikke lenger enn syv dager uten legetilsyn.
  • Lokalbedøvende salve/gel (Xylocain): Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved kløe og stor hevelse kan hydrokortison salve anbefales.
  • Hydrokortison salve: Barn<2 år skal kun behandles etter forskrivning fra lege. Skal ikke brukes i åpne sår. Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved vonde stikk kan lokalbedøvende middel (for eksempel Xylocain gel eller salve) smøres på. Eventuelt lindre ved å legge på en isbit. Reseptfrie smertestillende, som paracet, kan også brukes.
  • Lokalbedøvende salve/gel (Xylocain):Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Ved tegn på infeksjon kan antiseptisk salve brukes. Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket.
  • Antiseptisk salve (Brulidine): Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
 • Fjerne gjenværende brodd.
 • Ved stikk i munnen, uten tegn til luftveisobstruksjon: Sug på en isbit eller drikk noe kaldt.

Oppfølging

 • Rekontakt med lege dersom akutt forverringer eller nye symptomer.

Elveblest (urtikaria) og god allmenntilstand (ikke legemiddelutløst)

Ved taksting, bruk kode S98 (Urticaria)

Symptomer

Kløen kommer vanligvis før utslettet. Kløende utslett som består av «vabler» som ikke står på samme sted i mer enn 24 timer. Vablene er rosa eller hvitaktige og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst. De fleste vablene forsvinner i løpet av få timer, og nye kommer til. Pasienten har ikke smerter og hevelser i huden ved elveblest og har god allmenntilstand.

Årsak

Ofte er det ikke helt klar årsak for elveblest. Det kan utløses av fysiske stimuli som kulde, varme og soleksponering. Det kan også komme i kjølvannet av en virusinfeksjon, eller matvarer eller kontaktallergi eller legemiddelutløst. Dersom legemiddelutløst opptrer utslettet etter 2–3 døgn. Hvis medikamentet tas for første gang, kommer en eventuell hudreaksjon først etter 2–3 uker. Hudreaksjon er også mulig etter at behandlingen er avsluttet.

Råd

 • Selvbegrensende reaksjon som vanligvis går over av seg selv etter 1-3 døgn.
 • Ved kuldeurticaria frarådes bading i kaldt vann på grunn av fare for anafylaktisk reaksjon.
 • Eliminere faktorer som en mistenker å være årsak til reaksjonen
 • Lette, behagelige klær som ikke klør (bomull, silke)
 • Antihistaminer som cetirizin/zyrtec kan forsøkes mot kløe. Til pasienter over 6 år kan det kjøpes antihistamin (zyrtec / ceterizin) reseptfritt på apotek.
  • Antihistamin (Zyrtec, ceterizin): Barn under 6 år skal ha resept på antihistamin. Hvis pasienten har nedsatt nyrefunksjon eller er gravid/ammer skal råd om legemiddelbruk vurderes av lege.

Oppfølging

 • Ved sterk kløe og der pasienten ikke blir bedre i løpet av få døgn, bør pasienten vurderes av lege
 • Rekontakt ved akutt forverring, som utvikling av en større reaksjon eller hevelse på lepper og rundt øyne (angioødem) eller ved andre, nye symptomer.
 • Ved gjentatte episoder bør pasienten utredes hos fastlege
 • Dersom det er mistanke om at utslettet er utløst av ett legemiddel bør pasienten tilsees av lege

Legemiddelutløst kløe og/eller utslett som ikke flytter på seg, god allmenntilstand

Bakgrunn

Svært mange medikamenter kan gi ulike hudreaksjoner, utslett og/ eller kløe. Hvis utslett kan minne om elveblest/urtikaria skal symptomene verifiseres og dokumentas pga fare for anafylaksi ved gjentatt bruk. Hudreaksjonene kan komme akutt eller etter bruk over lengre tid, og kan skyldes allergi, ikke-immunologisk medierte effekter, toksisk effekt eller overfølsomhet. Lokalbehandling kan også gi bivirkninger som allergisk eller irritativ kontakteksem. Lokalbehandling med store doser glukokortikoider kan gi systemisk påvirkning.

Råd

 • Seponer mistenkt medikament.
 • Antihistaminer som cetirizin/zyrtec kan forsøkes mot kløe. Til pasienter over 6 år kan det kjøpes antihistamin reseptfritt på apotek.
  • Antihistamin (Zyrtec, ceterizin): Barn under 6 år skal ha resept på antihistamin. Hvis pasienten har nedsatt nyrefunksjon eller er gravid/anner skal råd om legemiddelbruk vurderes av lege.

Oppfølging

 • Hvis legemiddelet er for behandlingstrengende sykdom (for eksempel epilepsi, hjertesvikt, kreftsykdom, alvorlig infeksjon) må lege konsulteres, enten på legevakt eller hos fastlege, og annen behandling igangsettes.
 • Ved sterk kløe og der pasienten ikke blir bedre i løpet av få døgn, bør pasienten vurderes av lege
 • Rekontakt ved akutt forverring, som utvikling av en større reaksjon eller hevelse på lepper og rundt øyne (angioødem) eller ved andre, nye symptomer.
 • Reaksjonen bør registreres hos fastlege, enten ved at legevakten sender epikrise eller at pasienten selv tar det opp ved neste konsultasjon.

Rennende, kløende nese

Ved taksting, bruk kode R08 (Nese symptomer/plager)

Symptomer ved allergisk rhinitt

Nasal kløe og irritasjon. Rikelig vandig sekresjon. Tett nese og nedsatt luktesans. Nysing. Ofte rennende og kløende øyner på samme tid. Allergi mot dyr og/eller husstøvmidd er vanligst årsak. Mange pasienter kan være fri for symptomer deler av året.  

Råd

 • Dersom mulig, identifiser og unngå det du reagerer på. 
 • For å redusere symptomer kan lokal antihistamin som nesespray (Livostin) brukes. Hvis pasienten har nedsatt nyrefunksjon eller er gravid/ammer skal råd om legemiddelbruk vurderes av lege. (Se også råd om røde, kløende øyne)

Oppfølging

 • Kontakt fastlege for nærmere utredning.
 • Rekontakt legevakt utenfor fastlege åpningstid dersom akutt forverringer eller nye symptomer.

Røde, kløende øyne

Ved taksting, bruk kode F29 (Øye symptomer/plager IKA)

Symptomer ved allergisk konjunktivitt:

Begge øyner er røde og ofte kløende. Vandig sekresjon, eventuelt ødem i og rundt øynene.  Av og til ses et tørt brunrødt eksem i øyets omgivelser. Eventuelt andre allergisymptomer som tett, rennende nese, nysing og dyspné. Konjunktivitt er ofte forårsaket av allergener som pollen, dyrehår, kosmetika eller øyedråper.

Råd

 • Hvis mulig: identifiser og unngå det du reagerer på
 • Kontaktlinser bør unngås i perioder med kløe
 • Unngå å klø deg i øynene. 
 • Saltvannsoppløsning kan benyttes for å vaske øynene og lindre symptomene.
 • Kalde kompresser kan virke lindrende og kunstig tårevæske kan benyttes for å skylle bort allergenet fra øyets overflate.
 • Dusje håret før leggetid for å skylle ut evt. pollen
 • Til pasienter over 6 år kan det kjøpes antihistamin (zyrtec / ceterizin) reseptfritt på apotek.
  • Antihistamin (Zyrtec, ceterizin): Barn under 6 år skal ha resept på antihistamin. Hvis pasienten har nedsatt nyrefunksjon eller er gravid/ammer skal råd om legemiddelbruk vurderes av lege.

Oppfølging

 • Rekontakt med lege dersom akutt forverringer eller nye symptomer.
 • Kontakt fastlege for nærmere utredning.

Brent av brennmanet, lokal reaksjon og god allmenntilstand

Ved taksting, bruk kode S29 (Hud symptomer/plager IKA)

Generelt
Langs hele norskekysten finnes en manet-art som gir plagsomme, men oftest ufarlige symptomer. Brennmaneten er som regel gul, gulbrun eller rød på farge, vanligvis ikke større enn 50 cm i diameter, men brenntrådene kan bli opptil 5 m lange. Giftstoffet finnes i de lange trådene til maneten. Symptomer oppstår ved hudkontakt med disse brenntrådene. En blå og mer sjelden brennmanet finnes også, særlig utenfor kysten av Østlandet og Sørlandet.

Symptomer
Svie og brenning i huden – gir seg vanligvis etter 1/2-1 time. Rødflammet hevelse, ofte stripeformet, holder seg oftest noen timer. Etterhvert mer kløe. Det kan det utvikles blemmer.

Råd

 • Symptomer på øyet:
  • Skyll godt med vann i 5 minutter. Bruk gjerne fysiologisk saltvann eller sjøvann.
  • Behandling hos lege kan være aktuelt ved uttalte eller vedvarende symptomer. Behandlingen er symptomatisk. I sjeldne tilfeller kan det bli nødvendig å fjerne brenntrådene fra øyet, da trådene kan sette seg fast.
 • Symptomer på huden:
  • Skyll bort med sjøvann. Det er viktig at alle manettråder fjernes fra huden.
  • Hvis trådene er vanskelig å skylle bort, kan man gni lett med sand, gjerne blandet med sjøvann. Bruk hansker.
  • Unngå ferskvann så lenge trådene klebes til huden – det kan frigjøre mer gift fra manettrådene
 • Når trådene er borte kan man prøve å lindre smertene ved:
  • Hold aktuelle kroppsdel varmt vann (ca 40 – 45 grader) til smertene gir seg (oftest etter 10 – 20 minutter) (Giften er termolabil og inaktiveres av varme)
  • Tøystykke/klut dynket i kaldt sjøvann over det brente området kan lindre
  • Xylocain salve/krem/gel ved uttalt svie
   • Lokalbedøvende salve/gel (Xylocain): Hvis tidligere overfølsomhet for innholdsstoffene skal dette ikke brukes. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Paracetamol ved behov
   • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Antihistamin kan gis ved betydelig kløe
   • Antihistamin (Zyrtec, ceterizin): Barn under 6 år skal ha resept på antihistamin. Hvis pasienten har nedsatt nyrefunksjon eller er gravid/ammer skal råd om legemiddelbruk vurderes av lege.

Oppfølging

 • Observer ifht sårdannelse og utvikling av infeksjon. Rekontakt med lege ved infeksjonssymptomer som hevelse, rødhet og smerter i og rundt et eventuelt sår.

Noen aktuelle tilstander

Anafylaktisk sjokk (Allergisk sjokk)
Innledende symptomer: Matthet og svimmelhet. Eventuelt kriblende følelse i kroppen. Kløe, særlig i ansikt og hodebunn, rødme eller blekhet, eventuelt urticaria, utslett eller (periorbitalt) ødem. Uro og engstelse. Kvalme og abdominalsmerter. Eventuelt følelse av trykk over brystet (dyspné). hjertebank.
Alvorlig anafylaktisk reaksjon: Respiratorisk besvær med dyspné, inspiratorisk stridor (larynksødem) og/eller forlenget og anstrengt ekspirium (bronkospasme). Sirkulasjonspåvirkning med blek og klam hud, hypotensjon og takykardi. Etter hvert bevissthetstap og eventuelt kramper. Kan gi hjertestans

Angioødem (Hevelse i hud og slimhinner)
Symptomer: En urticariell reaksjon i dypere hudlag eller underhud. Er en akutt hevelse i et avgrenset område, hyppigst lokalisert til øyelokk, lepper, genitalier, tunge eller øvre luftveier. Ofte ømt eller smertefult, men lite kløe. Eventuelt abdominalsmerter, feber eller leddsmerter. I sjeldne tilfeller, og ved stor hevelse, foreligger potensiell fare for luftveisobstruksjon.

Sist oppdatert 11.01.2024