Meny

Kilder, styrende og veiledende dokumenter

Teksten under tilhører det trykte opplæringsheftet av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Du ser nå nettversjonen av opplæringsheftet. Nettversjonen er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som del av Legevaktindeks, et beslutningsstøttesystem for legevakter.

Forsidefoto: Apeland, Arngeir Berge, Per Chr. Juvkam, NKLM, Norsk Folkehjelp, Jose Pessoa

Design og produksjonsutvikling: Apeland

Rettigheter: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN), 4. utgave, er utviklet og publisert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Alle rettigheter til publikasjonen tilhører NAKOS / Helsedirektoratet.

NIMN er utviklet som et operativt verktøy for den offentlige medisinske nødmeldetjenesten. En egen versjon er utviklet for opplæring av helsepersonell.

Spørsmål om annen bruk av NIMN kan stilles til NAKOS på e-post: [email protected].

Norsk Indeks – ISBN 978-82-691088-2-8


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS